Följ oss

Nyheter

ETFer för Private Equity

Publicerad

den

ETFer för Private Equity

Riskkapitalbolag eller Private Equity (PE) är en form av investmentbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller som köper publika bolag och tar dem privat (avnoterar). PE brukar klassas som en underkategori inom tillgångsslaget alternativa investeringar. Historiskt har PE-investeringar uppvisat en hög avkastning men risken, sett utifrån standardavvikelse, har också varit hög.

Det finns flera förespråkare av denna investeringskategori bland annat David F. Swensen som är huvudansvarig portföljförvaltare för Yales endowment portfölj. I deras modellportfölj för 2013 har PE en vikt på hela 35 procent. Yale investerar dock framförallt i onoterade Private Equity bolag/PE-fonder. För privatinvesterare är det endast noterade PE-bolag som finns tillgängliga antingen direkt (köpa enskilda bolag), i traditionellt fondformat eller som ETF.

En kritik som ofta lyfts fram kring noterade PE-bolag är att de tenderar att röra sig mer som aktiemarknaden i stort. Detta är inte en korrekt analys, enligt min mening. Det är lite som att jämföra äpplen och päron. Det väl självklart att noterade PE-bolag som prissätts dagligen har en större samvariation med aktiemarknaden i stort än onoterade PE-bolag som prissätts en gång i kvartalet eller en gång per halvår. Eller?

Nedan har jag presenterat de tillgängliga Private Equity-ETF:er som finns tillgängliga i Tyskland och USA. Vidare har jag presenterat de tillgängliga Private Equity-aktiefonder som finns tillgängliga i Morningstars databas. Det man kan se är att traditionella aktiefonder är minst dubbelt så dyra sett utifrån förvaltningsavgift. Högst risk sett utifrån standardavvikelse har ETF:en PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio.Lägst risk har aktiefonden OPM Listed Private Equity.

Högst avkastning under 2012 bland samtliga aktiefonder och ETF:er hade Lyxor ETF PRIVEX med en uppgång om cirka 28 procent. Hittills i år har ETF:en iShares S&P Listed Private Equity Fund utvecklats bäst.

Många av instrumenten nedan inkluderar innehav i de stora globala PE-bolagen som till exempel Blackstone, Onex, Partners Group och 3i Group. Svenska Ratos finns även med i flera fall. För ytterligare information, se tabellerna nedan.

[table id=574 /]

Källa: Factset, 12 februari 2013, all avkastning i SEK. 0 innebär att information saknas

[table id=573 /]

Källa: Morningstar NAV-data från 11 februari 2013

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.