Följ oss

Nyheter

ESGEMC ETF dollardenominerade obligationer från emerging markets prissatta i CHF

Publicerad

den

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (ESGEMC ETF) mål är att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (denna delfonds "Index").

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (ESGEMC ETF) mål är att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (denna delfonds ”Index”).

Indexet (totalavkastning) är utformat för att spåra utvecklingen av amerikanska dollar-denominerade skuldinstrument på tillväxtmarknader med fast och rörlig ränta klassificerade som investment grade (IG) och utgivna av Sovereigns, Quasi-Sovereigns och Corporates.

Delfonden kommer att ta en exponering mot komponenterna i sitt index.

Dessutom syftar dessa valutasäkrade andelsklasser till att minska effekten av valutafluktuationer mellan deras referensvaluta och indexvalutan genom att sälja valutaterminer till en månads terminskurs.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc investerar i en blandning av obligationstyper (främst stats- och företagsobligationer) med fokus på Emerging Markets. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 22 miljoner GBP under förvaltning. ESGEMC ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (CHF Hedged)-index spårar obligationer emitterade av tillväxtmarknadsstater och företag i US-dollar. Betyg: Investment Grade. Valutasäkrad till schweiziska franc (CHF).

Handla ESGEMC ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (ESGEMC ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på SIX Swiss Exchange.

SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
SIX Swiss ExchangeCHFESGEMC

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodatumISINValutaVikt %
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.273.5020.03.2027XS1582346968USD0.87
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.505.1018.06.2050US760942BA98USD0.84
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.475.2523.06.2047RU000A0JXU14USD0.64
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.97500% 18-20.04.554.9820.04.2055US760942BD38USD0.55
PERU 2.783 01/23/312.7823.01.2031US715638DF60USD0.55
QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.485.1023.04.2048XS1807174559USD0.50
PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.338.7521.11.2033US715638AP79USD0.49
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.255.1221.07.2025XS1263054519USD0.49
QATAR, STATE OF-REG-S 4.81700% 19-14.03.494.8214.03.2049XS1959337749USD0.48
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.37500% 19-23.01.314.3823.01.2031US917288BK78USD0.48

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.