Följ oss

Nyheter

En ny infallsvinkel på Marijuana ETF

Publicerad

den

En ny infallsvinkel på Marijuana ETF

I november 2018 lämnade Innovation Shares in en ansökan för för en ny Marijuana ETF. Denna ETF skulle använda en mäklare-återförsäljare i stället för att en bank skulle förvara cannabisaktierna. Det är en helt ny ny infallsvinkel på Marijuana ETF. För många investerare kan skillnaden verka esoterisk. Men det har en betydande skillnad som möjliggör lanseringen av flera börshandlade fonder med fokus på Marijuana. Custodianrisken är ett av de största olösta problemen någon befintlig eller potentiell marijuana ETF står inför.

Om tillvägagångssättet är godkänt kan det eventuellt lösa den största hinder som har hindrat emittenter från att starta ytterligare marijuanafonder för att konkurrera med marknadens enda börshandlade marijunafond, ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

Vad är en custodian?

En ETFs custodian eller depåbank spelar en ofta förbisedd roll. Custodians ansvarar för att förvara en fonds portföljpapper och kontanter samt att göra och ta emot betalningar på fondens vägnar med avseende på sina värdepapper. Utan en custodian kan en börshandlad fond inte existera.

Fram till nyligen har de flesta stora amerikanska bankerna avböjt att fungera som custodians för marijuana ETFer. Detta eftersom innehav av aktier som är involverade i ett läkemedel som fortfarande är förbjudna av den amerikanska regeringen eventuellt kan få banken att bryta mot federala banklagar.

Det är sant även om majoriteten av investerbara marijuanaaktier är hemmahörande i Kanada, där marijuana är fullt lagligt. Även om dessa företag kan falla utanför det amerikanska justitiedepartementets jurisdiktion, gör inte förvaringsbanken som innehar dessa aktier det.

På grund av denna brist på villiga custodians har inga nya marijuana ETF-ansökningar lämnats in till SEC senast i fjol. Inga befintliga förslag har godkänts trots marijuanaindustrins explosiva tillväxt år 2018.

MJs depåproblem

Behörighetsfrågan uppenbarades först genom det ovanliga sättet att marknadens enda marijuanafond, MJ, kom att lanseras.

Istället för den vanliga arkiv-lanseringsprocessen försåg ETF Managers Group (ETMFG) en av sina befintliga ETFs med ett nytt index. Före den 26 december 2017 spårade MJ Latinamerikanska fastigheter och handlades under tickern LARE.

Därmed kringgick ETMFG behovet av att hitta en ny custodian för sin fond eller för att få SECs grön ljus för en helt ny ETF. Trots den dramatiska skillnaden i index mellan LARE och MJ hade denna ETF redan godkänts en gång och skulle inte behöva bli omprövad. ETMFG behöver inte heller godkännande från LARE: s förvaringsinstitut, U.S. Bank, innan förändringen görs.

Före MJs indexbyte hade U.S. Bank visat låg aptit för en marijuana ETF, vilket avstängde flera förslag liknande fonden från andra emittenter. Faktum är att ETFMG: s beslut att omvandla LARE till en marijuanafond nästan genast utlöste debatt inom banken om huruvida den kunde fortsätta att fungera som förvaringsinstitut för fonden.

I september 2018 skilde ETFMG och US Bank vägar och MJ bytte förvaringsinstitut till Wedbush Securities, en av de största investeringsbankerna i västra USA. Även om Wedbush har alla samma clearing- och avvecklingsmöjligheter internt som U.S. Bank gör är det mycket mindre institution än sin föregångare, med 2 miljarder dollar i förvaltade tillgångar, enligt dess senast inlämnade ADV. (U.S. Bank har cirka 462 miljarder dollar i förvaltat kapital.)

Dessutom är Wedbush Securities ett privat företag, vilket innebär att det inte behöver uppfylla samma federala regleringsregler som börsnoterade företag. Det är emellertid fortfarande föremål för federal bankrätt och har FDIC försäkring.

Broker-Dealer som förvaringsinstitut

Innovation Shares föreslår ett annat tillvägagångssätt. Den föreslagna fonden skulle använda en mäklare för sin förvaring istället för en bank. Inget förvaringsinstitut eller custodian är listat i Innovation Shares Prospekt. Innovation och dess subrådgivare bekräftade till ETF.com att flera mäklareföretag har uttryckt ett allvarligt intresse. Inga namn förekommer eftersom avtalet ännu inte har slutförts.)

De flesta ETF: er är beroende av banker att förvara aktier, delvis på grund av sin befintliga infrastruktur för andra investeringsverktyg. Banker erbjuder också one-stop shopping, som ofta tillhandahåller en fond med förvaring, fondbokföring och administration, och överföringar på en gång.

Men en mäklareförhandlare kan också förvara aktier på uppdrag av ett registrerat värdepappersföretag, till exempel en fond eller ETF, vilket gör dem till en ”perfekt legitim förvaring”, säger Kip Meadows, VD för Nottingham Company, som är listad som den föreslagna ETF: s administratör och är ansluten till OBP Capital, LLC, den listade fondrådgivaren.

Dessutom säger Meadows, att mäklarföretag har större flexibilitet att förvara marijuanaaktier på uppdrag av sina kunder, eftersom de inte behöver uppfylla federala banklagar.

Mäklarföretag är mer bekväm med att förvara cannabisaktier eftersom de redan gör det” i andra sammanhang, sa Meadows. ”Det skulle vara ett blatant hyckleri för SEC att säga att de inte kan förvara aktier för en 40-Act fond som de redan har godkänt enligt en” 33 Act-filing ”.

Högre kostnader … Kanske

Nackdelen med att använda en mäklare till förvaringsinstitut är att det kan kräva ytterligare revision med SEC om den mäklaren är en privat enhet.

Enligt den så kallade förvaringsregeln kräver SEC att förvaringsinstitut för sammanslagna investeringsfordon (t.ex. ETF) ska genomgå en årlig ”överraskning” -revision av tillgångarna inom dessa fonder, såvida de inte redan är föremål för en årlig revision av Public Company Accounting Övervakningskommitté. Som sådan skulle de börsnoterade bankerna vara befriade från överraskningsrevisionen, men privathandlade mäklare skulle inte.

Det kan öka kostnaderna för årliga revisionsbehov med ungefär 50 %, säger Meadows. Men han tillade: ”Det är en hanterbar fondkostnad. Vi anser att vi kan spara på andra fondutgifter för att kompensera”, bland annat genom att dela upp custodians, överföringsbyrå, fondredovisning och administration inom flera mindre enheter, inklusive affiliates of Nottingham, för att minska kostnaden.

Men revisionerna är ”bara kostnaden för att göra affärer, och investeraren kommer antingen att förstå det eller inte”, säger Meadows, och tillägger att slutligen investeraren kanske inte ens ser någon stor inverkan, eftersom många ETFer har ett kostnadstak.

Det är oklart huruvida att använda en mäklarförvaring till förvaringsinstitut skulle göra Innovation Shares föreslagna fond mer eller mindre dyr än den befintliga ETFMG-fonden. MJ kostar 0,75% årligen. Inga kostnadsförhållanden är ännu noterade i prospektet för Innovation Shares ansökan.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

SXRY ETF följer de 40 största aktierna i Italien

Publicerad

den

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SXRY?

Exponering mot brett diversifierade italienska företag

Direktinvestering i 40 italienska företag

Exponering för enskilda länder och stora företag med börsvärde

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen

Investeringsstrategi

FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.

Handla SXRY ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXCMB1
gettexEURSXRY
Stuttgart Stock ExchangeEURSXRY
Borsa ItalianaEURCSMIB
Euronext AmsterdamEURCMIB
London Stock ExchangeEURCMIB
SIX Swiss ExchangeEURCSMIB
XETRAEURSXRY

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
ENELENELUtilities11.24IT0003128367EUR
ISPINTESA SANPAOLOFinancials7.98IT0000072618EUR
ENIENIEnergy7.86IT0003132476EUR
STLASTELLANTIS NVConsumer Discretionary7.09NL00150001Q9EUR
RACEFERRARI NVConsumer Discretionary6.78NL0011585146EUR
STMSTMICROELECTRONICS NVInformation Technology6.10NL0000226223EUR
GASSICURAZIONI GENERALIFinancials5.64IT0000062072EUR
UCGUNICREDITFinancials5.29IT0005239360EUR
ATLATLANTIAIndustrials3.36IT0003506190EUR
CNHICNH INDUSTRIAL NVIndustrials3.16NL0010545661EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf om AIs inverkan på råvaror

Publicerad

den

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.

HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.

Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.

Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP spårar priset på ICP

Publicerad

den

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

EmittentValour Inc.
NamnValour Internet Computer (ICP) SEK
ISINCH1213604510
Valoren121360451
BasvalutaSEK
Underliggande tillgångINTERNET COMPUTER (ICP/USD)
FörfallodagOpen-ended
Förvaltningsavgift1,9 %

Handla Valour Internet Computer (ICP) SEK

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValuta
Nordic Growth MarketVALOUR INTERNET COMPUTER (ICP) SEKSEK

Fortsätt läsa

Populära