Följ oss

Nyheter

En fullständig guldanalys – dags att köpa guld?

Publicerad

den

En fullständig guldanalys – dags att köpa guld?

En fullständig guldanalys – dags att köpa guld? Detta inlägg är en uppdatering av mitt tidigare guldinlägg på samma tema. Jag kommer gå igenom samma fem analyssteg som jag gjorde i mitt tidigare blogginlägg. De fem stegen i en fullständig guldanalys är:

  1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX
  2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska i lokal valuta)
  3. Valutakursutveckling EUR/USD
  4. Momentum
  5. Korrelation

1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX

Antal utestående guldkontrakt på COMEX har minskat signifikant sedan toppen i november 2010. I grafen nedan kan vi dock se att antalet utestående kontrakt har bottnat ur och sakta vänt uppåt från 400 000 nivån till dagens nivå på cirka 408 241 kontrakt (24 augusti 2012). Dagens nivå är fortfarande över den långsiktiga trenden.

Källa: Factset, avser utestående guldkontrakt på COMEX under perioden 13 sept 2010 – 24 aug 2012

2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)

Trots att guldpriset har sjunkit sedan årsskiftet har förvaltat kapital eller asset under management (AuM) ökat. Sett utifrån årskiftet har de flesta ETF:erna haft en positiv utveckling i förvaltat kapital (lokal valuta). Världens största guld-ETF SPDR Gold Trust (ticker GLD) har haft inflöden på över 2 procent under den senaste månaden se tabell nedan.

[table id=442 /]

Källa: Factset, 24 augusti 2012, AuM i lokal valuta, nettoförändring i AuM i procent

3. Valutakursutveckling EUR/USD

En starkare dollar innebär ett lägre guldpris eftersom guld prissätts i dollar. Nedan graf visar tydligt att US-dollarn har stärkts signifikant mot Euron. Under den senaste veckan har vi dock fått se en trendvändning. I dagsläget handlas EUR/USD över 50-dagars glidande medelvärde (korta trenden).

4. Momentum

I dagsläget handlas guldet över 50-dagars men under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betyder kortfattat att guldpriset är inne i en positiv trend sett utifrån 50-dagars glidande medelvärde (korta trenden). För aktuella nivåer och aktuellt pris, se graf nedan.

Nedan presenteras 50 och 200-dagars glidande medelvärden i absoluta tal (lokal valuta) och i relation till gårdagens stängningskurser för utvalda ETF:er/ETC:er. Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

[table id=443 /]

Källa: Factset, 24 augusti 2012

4. Korrelation

Historiskt har guld haft en negativ korrelation mot aktiemarknaden. Detta betyder att guldpriset stiger i värde när aktiemarknaden faller. I dagsläget har guld en svagt positiv korrelation sett mot OMXS30 0,20 (0,19) och mot MSCI World 0,15 (0,14), sett utifrån 2 års daglig korrelation. Detta betyder att guldpriset tenderar att stiga i värde när börsen går upp. Under den senaste dagarna har dock guldet stigit kraftigt när börsen fallit (=negativ korrelation).

Slutsats

I dagsläget ser investeringsflöden i guld, COMEX och AuM förändringar positiva ut. Positiva AuM-flöden på kort sikt och sedan årsskiftet (positiv)

EUR/USD handlas i dagsläget över 50-dagars glidande medelvärde.(positiv)

Momentum är positiv på kort och lång sikt sett utifrån 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde dels sett utifrån guldpriset, dels sett utifrån underliggande ETF:er/ETC:er (positiv)

Korrelationen på 2-års sikt är fortsatt positiv, vilket är negativt för en investerare. En investerare vill ha en tillgång med negativ korrelation, då detta minskar risken i portföljen. På kort sikt har korrelationen sjunkit. (neutral+)

Slutsats: Guld ser väldigt intressant ut kring dagens nivåer. Utvecklingen under den senaste veckan är stark, se 5 dagars grafen ovan. Guldpriset har precis stigit över 200-dagars glidande medelvärde på 1642,95 USD. Detta är ytterligare en köpsignal. Bevaka denna nivå om mot förmodan guldpriset skulle börja falla igen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.