Följ oss

Nyheter

En förklaring till prissättningen av fysiskt guld, silver och andra ädelmetaller

Publicerad

den

Fysiskt guld och andra ädelmetaller prissätts högre än vad guldpriset är på de olika råvarubörserna. Att hitta en handlare som ger Dig chansen att köpa guld till världsmarknadspriset får anses som ytterst minimal, spotpriset är det pris som terminer och olika typer av certifikat handlas till, inte de fysiska metallerna

Fysiskt guld och andra ädelmetaller prissätts högre än vad guldpriset är på de olika råvarubörserna. Att hitta en handlare som ger Dig chansen att köpa guld till världsmarknadspriset får anses som ytterst minimal, spotpriset är det pris som terminer och olika typer av certifikat handlas till, inte de fysiska metallerna

Det pris som Du som investerare får betala styrs av två olika faktorer, dels smält- och präglingskostnaden, vilket även benämns den naturliga premien, dels marknadspremien som styrs av utbud och efterfrågan.

Eftersom guld och silver för investeringsbruk i huvudsak utgörs av tackor eller mynt som måste smältas, präglas och certifieras innan det kan erbjudas allmänheten så krävs det ofta kapitalkrävande och tekniskt avancerad utrustning. Därav blir priset på det guld och silver som tillhandahålls för investeringsändamål högre än vad enbart ädelmetallen handlas till på råvarubörserna. Att premien på lägre viktenheter blir högre än för större enheter säger sig självt, präglingskostnaderna är ju desamma oavsett storleken på tackan eller myntet. Premien blir även högre för silver än för guld eftersom priset på silver än för motsvarande mängd guld. Denna premie tenderar att ligga på samma nivå över tiden, och kan snarast väntas att sjunka i takt med att teknologin utvecklas.

Marknadspremien däremot varierar kraftigt då denna speglar skillanden mellan priset på guld och silver på råvarubörserna och de fysiska ädelmetaller.

Bland de faktorer som styr marknadspremien är värt att nämna

• Leveransosäkerhet på råvarubörserna
• Brist på utstansade mynt (i USA måste till exempel alla mynten som US Mint producerar tillverkas av amerikanskt guld, och det finns begränsat med sådant samtidigt som efterfrågan har stigit vilket har gjort att de företag som producerar myntämnena inte hinner med)
• Bristande präglingskapacitet på mindre mynt/tackor
• Begränsad präglad upplaga

Utöver detta tillkommer premien för försäkring, lager, kapital, rörelsekostnader samt den vinst som guldhandlaren måste göra för att kunna stanna kvar i branschen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *