Följ oss

Nyheter

En fond för den som vill satsa på olja och naturgas

Publicerad

den

En fond för den som vill satsa på olja och naturgas

En börshandlad fond för den som vill satsa på olja och naturgas är kanske inte det allra hetaste just nu, i alla fall inte för den som inte arbetar som contrarian, det vill säga en som investerar i segment som ingen annan vill ha eftersom de anser att det då måste vara billigt.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: IEO) lanserades av BlackRock den 1 maj 2006 så denna börshandlade fond firar sin tionde födelsedag i år. Denna ETF handlas på New York Stock Exchange Arca och ger placerarna en möjlighet till att få en exponering mot den amerikanska olje- och gasindustrin genom att investera i de företag som arbetar med utvinning och prospektering.

IEO följer det index som heter Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index och har som mål att replikera utvecklingen av de företag som ingår i detta index. I indexet ingår såväl small cap, mid cap och large cap företag som är engagerade i prospektering, utvinning, produktion och leverans av olja och gas. IEO har allokerat cirka 68,7 procent av sitt kapital till företag som arbetar med olje- och gasprospektering eller –produktion, cirka 27,4 procent till raffinering och försäljning av dessa produkter samt 3,4 procent till lagring och transport av olja och gas.

Beskrivning av den börshandlade fonden

Fonden har 72 innehav och en driftskostnadsprocent på 0,45 %, medan den genomsnittliga förvaltningskostnaden för aktieenergifonder ligger på 0,55 procent.

Specifikt används en indexeringsstrategi som innebär att denna ETF investerar i ett representativt urval av värdepapper, amerikanska aktier i företag verksamma inom olje- och gasprospektering och produktion som ingår i portföljen har liknande investeringar, fundamentala och likviditetsegenskaper till komponent bolag noterade i indexet.

Vem passar denna ETF för?

Precis som alla andra investeringar är det en risk att köpa IEO, något som både nuvarande och potentiella investerare bör tänka på. De risker som är förknippade med IEO inkluderar tillgångsslag risk, koncentrationsrisk, aktiekursrisk, riskhantering, marknadsrisk, olje-och gasindustrin och nondiversification risk.

Fondens beta indikerar att den är 13 procent mer volatil än Morning SEC/Energi TR USD Index. Dess kan tyda IEO medför större risker än en portfölj av bolag komponent ingår i det bäst anpassade indexet. Detta innebär att IEO är en börshandlad fond med hög risk men att den kan ge sina andelägare en hög avkastning. Det innebär emellertid att denna ETF inte är lämplig för alla investerare bland annat på grund av dessa specialiserade exponering mot olje- och gasprospekterings och produktionsbolag. Även om olja och gas är genomgående i hög efterfrågan, är olje- och gasprospekterings och produktionsbolag som deltar i en högrisk strävan. På grund av den höga kostnaden att undersöka förekomsten av potentiella brunnar, olje- och gasprospekterings och produktionsbolag riskerar en betydande del av sitt kapital utan garanti för att det de hittar olja eller kommer att kunna göra vinster i framtiden. Den höga volatiliteten gör att denna ETF inte är anpassad för riskaverta placerare.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.