Följ oss

Nyheter

EMXU ETF ledande ESG-företag i Kina

Publicerad

den

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (EMXU ETF) strävar efter att så nära som möjligt replikera resultatet för MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (nettototalavkastningsindex), i USD, om trenden är stigande eller fallande.

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT – UCITS ETF DR (EMXU ETF) strävar efter att så nära som möjligt replikera resultatet för MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (nettototalavkastningsindex), i USD, om trenden är stigande eller fallande.

Den här delfonden gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot stora och medelstora aktier i tillväxtmarknadsländer exklusive Kina genom att använda en klassens bästa metod genom att endast välja företag som har de högsta MSCI ESG-betygen. Dessutom exkluderas företag som visar inblandning i alkohol, hasardspel, tobak, termiskt kol, kärnkraft, konventionella vapen, kärnvapen, kontroversiella vapen och civila skjutvapen från indexet och vikten av varje beståndsdel är begränsad till 5 %.

Beskrivning av Amundi MSCI Emerging EX China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Amundi MSCI Emerging EX China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) investerar i kinesiska aktier med fokus på ESG. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Amundi MSCI Emerging EX China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) är en mycket liten ETF med tillgångar på 7 miljoner GBP under förvaltning. EMXU ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla EMXU ETF

Amundi MSCI Emerging EX China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXU ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXEMXG
London Stock ExchangeUSDEMXU

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.