Följ oss

Nyheter

EMLC ETF köper emerging markets obligationer i lokal valuta

Publicerad

den

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSEArca: EMLC ETF) kommer med en förvaltningskostnad på 0,3 procent.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSEArca: EMLC ETF) kommer med en förvaltningskostnad på 0,3 procent.

EMLC spårar ett index över obligationer som emitterats av tillväxtmarknadsregeringar och utfärdats i emittenternas lokala valutor.

EMLC Factset Analytics Insight

EMLC innehar statsskulder utgivna av tillväxtmarknadsregeringar. EMLC:s innehav är denominerade i de lokala utgivningsvalutorna, vilket ger investerare ren exponering mot de marknader de täcker till priset av ökad valutakursvolatilitet. Huvuddelen av EMLC är placerad i obligationer som löper ut om tio år eller mindre, så investerare som behöver utgå längre tid bör söka någon annanstans. EMLC syftar till att täcka utrymmet på tillväxtmarknaderna på ett balanserat sätt, inget land har mer än ungefär en tiondel av den totala portföljvikten.

Observera: I likhet med andra fonder i tillväxtmarknaderna handlar mycket av portföljen inte under amerikanska timmar. Från och med den 28 februari 2020 ändrades metoden för det underliggande indexet för att inkludera exponering i Kina och för att ta ett stegvis tillvägagångssätt för viktning. Minsta landsexponering är begränsad till mellan 1% och 3% och därefter viktat marknadsvärde inom landet.

Fondöversikt

Investeringen syftar till att replikera så nära som möjligt, före avgifter och utgifter, pris- och avkastningsprestanda för J.P.Morgan GBI-EM Global Core Index. Fonden investerar normalt minst 80% av dess totala tillgångar i värdepapper som utgör fondens jämförelseindex. Indexet består av obligationer emitterade av tillväxtmarknadsregeringar och denominerade i emittentens lokala valuta. Det kan koncentrera sina investeringar i en viss bransch eller grupp av branscher i den utsträckning som indexet koncentreras i en bransch eller grupp av branscher. Fonden är icke-diversifierad.

Handla EMLC

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSEArca: EMLC ETF) är en börshandlad fond som handlas i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i denna börshandlade fond. Till IGs ETF Screener.

Innehav

NamnKortnamn% Vikt
Secretaria Tesouro Nacional 0%N/A2.33%
Brazil (Federative Republic) 10%N/A1.39%
Secretaria Tesouro Nacional 0.01%N/A1.20%
Secretaria Tesouro Nacional 10%N/A1.04%
South Africa (Republic of) 8%N/A1.01%
South Africa (Republic of) 8.75%N/A0.99%
Philippines (Republic Of) 6.25%N/A0.93%
China (People’s Republic Of) 2.85%N/A0.90%
South Africa (Republic of) 10.5%N/A0.87%

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.