Följ oss

Nyheter

Emerging markets under press av starkare dollar

Publicerad

den

Emerging markets under press av starkare dollar

Emerging markets under press av starkare dollar Den amerikanska dollarn har under det senaste året stigit kraftigt i värde mot övriga valutor, och ytterligare värdeökningar kan komma att slå hårt mot vissa tillväxtmarknader, så kallade emerging markets, och därmed också de landspecifika börshandlade fonder som replikerar den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Nyligen varnade Oxford Economics att Malaysia, Chile och Turkiet är de emerging markets som är mest känsliga för en starkare dollar.

Enligt skolboken är en starkare dollar till fördel för tillväxtekonomierna då deras konkurrenskraft gentemot USA stärks, det blir helt enkelt billigare för amerikanska företag och konsumenter att köpa dessa länders produktion. Det är emellertid mer komplext än så, det finns en rad olika andra faktorer som påverkar. Oxford Economics har sin rapport identifierat sex (6) olika scenarion när en starkare dollar kan skada tillväxten i tillväxtländerna. De olika scenariona är nettoråvaruexporten som andel av bruttonationalprodukten, inflation, privata skulder i procent av BNP, totala utlandsskulden som andel av BNP, kortfristiga skulder i procent av valutareserver och skuldvägda växelkursrörelser sedan mitten av 2014. En stigande dollar ökar värdet på skulder i denna valuta samtidigt som det sänker råvarupriserna och minskar kapitalflödena till dessa länder.

Under det senaste året, har iShares MSCI Malaysia ETF (NYSEArca: EWM) backat 11,6 procent, iShares MSCI Chile Capped ETF (NYSEArca: ECH) har minskat med 9,4 procent och iShares MSCI Turkey ETF (NYSEArca: TUR) har fallit med 5,6 procent. Däremot har den bredare iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) stigit med 0,1 procent under det senaste året. Baserat på ett vägt genomsnitt har de den amerikanska dollarn stigit med tolv procent mot tillväxtmarknaderna mellan juni 2014 och mars 2015. Detta kan komma att ge upphov till negativa effekter i balansräkningarna som skadar tillväxten hos emerging markets. Detta är särskilt fallet när det finns stora obalanser mellan dollarskulder och tillgångar som företag och banker. Så har till exempel prisfallet på råvarumarknaderna pressat råvaruexportinriktade tillväxtländer – Chile är en stor exportör av koppar, och Malaysias råvaruexport utgör omkring åtta (8) procent av bruttonationalprodukten. Lägre råvarupriser är emellertid positiv för många andra tillväxtekonomier som importerar råvaror.

En svagare växelkurs innebär också att kapital rör sig på grund av en ökad valutarisk, något som kan komma att få en negativ effekt för tillväxtmarknaderna. Om utländska investerare drar sig ur tillväxtekonomierna när den amerikanska dollarn stärks så kan detta komma att innebära att de lokala centralbankerna och regeringarna tvingas höja skattesatserna eller dränera bankernas likviditet för att hejda utflödet av kapital.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.