Följ oss

Nyheter

Emerging Markets som en strategi

Publicerad

den

Emerging Markets som en strategi

Emerging Markets som en strategi Även om emerging markets inte varit den strategi som utvecklats bäst under 2014 så har dessa var för sig olika aktiemarknader en dold potential, och det går att dra fördel av detta. Ett sätt är att en smart-beta indexbaserade börshandlade fond för att generera förbättrade avkastning. Det går till exempel att utnyttja Powershares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio (NYSEArca: PXH) att få exponering mot tillgångsslaget. Emerging Markets som en strategi

De vanliga strategierna ger investerarna en trygghet, men trygghet kommer aldrig att ge dem en överavkastning och flera av de vanligaste marknaderna har blivit dyra efter det att dess börser rusat.

Tittar vi på den kumulativa avkastningen för de senaste tre åren, framt till slutet av 30 september så har MSCI Emerging Market Index ökat med 23,2 %, medan S & P 500 gett en avkastning på 86,1 procent. Det betyder kortfattat att emerging markets har underpresterar gentemot den amerikanska aktiemarknaden med cirka 60 procent. Data visar emellertid att de amerikanska aktierna, mätt på en p/e tals värdering är dyrare än andra aktiemarknader vilket i sin tur betyder att det kommer vara svårt att få bra avkastning på den amerikanska marknaden i framtiden, i alla fall om inte de amerikanska företagen levererar övervinster och USAs ekonomi fortsätter att expandera.

Värderingarna är lägre

Powershares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio (NYSEArca: PXH) har inriktat sig på emerging markets, och ser där att värderingarna är lägre. Genomsnittsaktien i PXH har ett p/e tal på 9,2 och ett book-to-value på 1,3, medan MSCI Emerging Markets Index har ett p/et-tal på 12,5 och ett book-to-value på 1,3. Det skall jämföras med S&P 500 som handlas till ett p/e-tal om 17,6 och ett book-to-value på 2,5.

Det är för oss självklart att emering markets skall handlas till lägre värderingar, det är mer risk i länder som till exempel IndonesienMexiko eller Nigeria än vad det är industrialiserade länders aktiemarknader. Emerging markets tenderar dessutom att visa upp en högre volatilitet än New York eller Stockholmsbörsen, men kan då också ge en betydligt högre avkastning.

Powershares FTSE RAFI US 1000 Portfolio (NYSEArca: PRF) är bland de första ETF: er för att spåra en smart-beta i grunden viktat index som pekar ut marknadsfaktorer som bokfört värde, kassaflöde, försäljning och utdelning vid fastställandet av viktkomponenter i det index som följs. PRF lanserades 2005.

PRF försöker också att fokusera på värden och underviktar de aktier som anses som dyra. Till exempel, har populära Priceline (NYSE: PCLN) en vikt på 0,3% i Russell 1000-indexet, medan PCLN är endast utgör 0,04% av FTSE RAFI US 1000.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.