Följ oss

Nyheter

DXJA ETF satsar på japanska utdelningsaktier och hedgas i USD

Publicerad

den

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged (DXJA ETF) försöker spåra pris- och avkastningsprestanda före avgifter och kostnader för WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged (DXJA ETF) försöker spåra pris- och avkastningsprestanda före avgifter och kostnader för WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Acc investerar i japanska utdelningsaktier. Utdelningen i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,48% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (provtagningsteknik). WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc är en mycket liten ETF med 10 miljoner GBP -tillgångar under förvaltning. DXJA ETF är äldre än 3 år och har sitt hemvist i Irland.

Varför investera?

exponering för ett brett index över japanska aktier från utdelningsbetalande exportorienterade företag som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

Dra nytta av risk-screening för att utesluta företag baserat på kvalitet och momentum proprietära poäng

Utdelningsavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett marknadsvärdeindex

Valutarörelserna minimeras genom användning av valutaterminskontrakt

Denna ETF är fysiskt uppbackad och UCITS -kompatibel

WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index

Indexet är regelbaserat, fundamentalt viktat och består av de utdelningsbetalande företagen från Japan, valda utifrån global intäktsexponering och riskfiltrerade med hjälp av en sammansatt riskpoäng (”CRS”) screening som består av två faktorer (kvalitet och momentum) var och en med lika vikt. Andelsklassen försöker leverera exponering mot indexet samtidigt som man neutraliserar exponeringen för fluktuationer i den japanska yenen i förhållande till den amerikanska dollarn genom att implementera en säkringsmetodik som används i det säkrade indexet. Indexet utesluter företag som inte uppfyller WisdomTrees ESG -kriterier (miljö, social och styrning).

För att ingå i index måste företagen uppfylla vissa riskhanteringskriterier, samt minimikrav för likviditet, WisdomTrees ESG -skärm och ha betalat utdelning under den föregående årliga cykeln.

Indexet på ombalanseringsdagen består av de företag som får mindre än 80% av intäkterna från Japan och som har uppfyllt CRS- och ESG -kriterierna. Komponentföretagen vägs sedan årligen i indexet baserat på utdelning som betalats under den föregående årscykeln. Företag som betalar mer utdelning är tyngre och företagen i topp 20% av CRS.

Handla DXJA ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged (DXJA ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeUSDDXJA
SIX Swiss ExchangeUSDDXJA

Största innehav

NamnLandVikt %
1. Toyota Motor Corp 7203 JTJP5.55%
2. Mitsubishi UFJ Financial Group 8306 JTJP5.31%
3. Sumitomo Mitsui Financial Group 8316 JTJP3.54%
4. Mitsubishi Corp 8058 JTJP3.06%
5. Itochu Corp 8001 JTJP2.61%
6. Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 JTJP2.59%
7. Tokyo Electron Ltd 8035 JTJP2.50%
8. Canon Inc 7751 JTJP2.33%
9. Mizuho Financial Group Inc 8411 JTJP2.31%
10. Nintendo Co Ltd 7974 JTJP2.16%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Att tajma marknaden är en förlorande strategi

Publicerad

den

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

Att titta på det långsiktiga mönstret för tjur- och björnmarknader kan vara frestande för vissa investerare. Varför inte försöka tajma marknaden och undvika dessa nedgångar? Skulle det inte vara bättre än att åka ut? Tyvärr är det inte så lätt.

Marknadscykler – Hypotetisk tillväxt på 10 000 USD investerad i S&P 500 Index (1951-2022)

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Morningstar och Hartford Funds, 2/23. www.hartfordfunds.com

Att undvika nedgångar på marknaden kan också innebära att man går miste om uppgångar. 78 % av aktiemarknadens bästa dagar inträffar under en nedgång eller under de första två månaderna av en återhämtande marknad. Om du missade marknadens 10 bästa dagar under de senaste 30 åren, skulle din avkastning ha halverats. Och att missa de enda bästa 30 dagarna skulle ha minskat din avkastning med 83 %.

Bra dagar händer på dåliga marknader

Att missa marknadens bästa dagar har varit dyrt

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Ned Davis Research, Morningstar och Hartford Funds, 22/2. www.hartfordfunds.com

Fortsätt läsa

Nyheter

OLJJ ETP ger tre gånger den omvända utvecklingen för europeiska bankaktier

Publicerad

den

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

Till exempel, om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex stiger med 1 % under en dag, kommer ETP att falla med 3 %, exklusive avgifter. Men om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex faller med 1 % under en dag, kommer ETP att stiga med 3 %, exklusive avgifter.

EURO STOXX Banker Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex

EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR bruttoavkastningsindex syftar till att replikera den omvända dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks bruttoavkastningsindex multiplicerat dagligen med tre och justerat för att återspegla vissa inneboende kostnader för att upprätthålla de hävstångspositioner som krävs för att uppnå detta mål.

EURO STOXX Banks Net Return Index representerar de största företagen som tillhör banksektorn i följande länder i euroområdet: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Handla OLJJ ETP

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBx3BASXS2637076568
Borsa ItalianaEUR3BASXS2637076568
XetraEUROLJJXS2637076568

Fortsätt läsa

Nyheter

Exciting New Crypto Investment Opportunities from 21Shares

Publicerad

den

We're thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

We’re thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

Check out the factsheets on our newest ETP offerings below.

Name21Shares Immutable ETP
TickerAIMX
ISINCH1360612142
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Name21Shares Injective Staking ETP
TickerAINJ
ISINCH1360612134
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%
Name21Shares Sui Staking ETP
TickerASIU
ISINCH1360612159
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Why 21Shares ETPs?

• Staking involves locking specific cryptoassets to support the operation and security of a blockchain network, earning rewards in the process. By integrating staking rewards into the 21Shares ETPs, investors enjoy an additional income stream without having to keep their assets locked, enhancing overall returns while maintaining exposure to the respective underlying assets. This makes the 21Shares ETPs an even more attractive option for investors seeking to maximize their investment potential.

• Unprecedented Innovation: Our new ETPs represent a significant advancement in crypto investing. We continue to push the boundaries of what’s possible, providing you with cutting-edge products that leverage the latest in blockchain technology.

• Tactical Crypto Positioning: Our ETPs empower you to strategically position yourself in the rapidly evolving crypto market. Whether you aim to gain exposure to emerging blockchain protocols or diversify your portfolio with innovative assets, our products provide the necessary tools.

• Diverse Exposure: Targeted exposure to three dynamic blockchain projects:

Immutable is a Layer 2 scaling solution for Ethereum, enhancing your experience with fast, low-cost transactions. Partnered with big names like Ubisoft, Immutable offers access to over 200 blockchain-based games and NFTs, all without compromising speed or affordability. Over 100 games are currently being built on the platform, positioning Immutable as a leader in the crypto gaming industry.

Injective Protocol is a Layer 1 blockchain within the Cosmos ecosystem, specifically optimized for DeFi applications. It enables seamless cross-chain interactions with major networks like Ethereum and Solana, providing access to a unique range of financial products. With Injective, you can effortlessly trade major assets like tokenized derivatives, all while enjoying a streamlined and efficient trading experience.

Sui Network is a Layer 1 blockchain designed for high-speed, low-latency transactions, supporting a thriving ecosystem of decentralized applications (dApps). It leverages parallel processing to maintain low costs and high efficiency, while offering gas-less transactions where applications sponsor transaction fees on behalf of users. It also utilizes Meta’s programming language (MOVE) used to develop its abandoned stablecoin project (DIEM) which significantly reduces smart-contract risk. This makes Sui an ideal platform for innovative projects looking to deploy and scale seamlessly, ensuring smooth and cost-effective operations.

Fortsätt läsa

Populära