Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2021

Publicerad

den

På den nordiska ETF-marknaden oktober 2021 uppgick ETF-handeln till cirka 11,8 mdkr (16,3 mdkr i september) varav cirka 10,8 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för cirka 2,1%.

På den nordiska ETF-marknaden oktober 2021 uppgick ETF-handeln till cirka 11,8 mdkr (16,3 mdkr i september) varav cirka 10,8 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för cirka 2,1%.

Som vanligt dominerar XACT den svenska och nordiska ETF-marknaden. Faktum är att XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) stod för 46,5 procent av handeln på den nordiska marknaden. Xact BULL 2 och XACT BEAR 2, som båda är utformade för att handlas med och inte ägas en längre period var de andra och tredje mest omsatta ETFerna. Nummer fyra var en av de svenska utdelningsinvesterarnas favorit, XACT Norden Högutdelande.

De sexton mest omsatta börshandlade fonderna hade en marknadsandel på 92,95 procent.

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2021

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.