Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden januari 2022

Publicerad

den

Under januari uppgick den nordiska ETF-marknaden januari 2022 till cirka 15,4 mdkr (8,5 mdkr i december) varav cirka 14,3 mdkr omsattes i den svenska marknaden.

Under januari uppgick den nordiska ETF-marknaden januari 2022 till cirka 15,4 mdkr (8,5 mdkr i december) varav cirka 14,3 mdkr omsattes i den svenska marknaden.

Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 2,7%.

Precis som vanligt dominerade XACT den nordiska ETF-marknaden under december 2021. Det var även samma börshandlade fonder som vanligt som stod för handeln. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) var den mest handlade ETFen.

Efter detta ser vi hävstångsfonderna Xact Bull x 2 och Xact Bear x 2. Dessa ETFer handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Xact Norden Högutdelande återfinns på femteplats, en ETF som brukar köpas av många utdelningsplacerare för att ägas för den utdelning som kommer varje kvartal.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden december 2021 var nio av de tio mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.