Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden februari 2022

Publicerad

den

ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden februari 2022 uppgick till cirka 17,6 mdkr (15,4 mdkr i januari) varav cirka 16,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 96 procent. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 3,0 procent.

ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden februari 2022 uppgick till cirka 17,6 mdkr (15,4 mdkr i januari) varav cirka 16,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 96 procent. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 3,0 procent.

Precis som vanligt dominerade XACT den nordiska ETF-marknaden under februari 2022. Det var även samma börshandlade fonder som vanligt som stod för handeln. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) var den mest handlade ETFen.

Efter detta ser vi hävstångsfonderna Xact Bull x 2 och Xact Bear x 2. Dessa ETFer handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Xact Norden Högutdelande återfinns på femteplats, en ETF som brukar köpas av många utdelningsplacerare för att ägas för den utdelning som kommer varje kvartal.
Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden december 2021 var nio av de tio mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.