Följ oss

Nyheter

Den kompletta listan – Alla ETF:er noterade 2011 i USA

Publicerad

den

Den kompletta listan - Alla ETF:er noterade 2011 i USA

Den kompletta listan – Alla ETF:er noterade 2011 i USA. 2011 var ett nytt rekordår avseende innovation och produktutveckling inom den amerikanska ETF-industrin. Under 2011 noterades mer än 300 ETF:er på de amerikanska börserna. Trenderna under 2011 var bl.a. volatilitet, hög direktavkastning/utdelning, Emerging Markets obligationer och fokus på nya branscher/sektorer som t.ex. sociala medier och cloud computing.

I nedan länk kan du se alla ETF-lanseringar under 2011 sorterat efter följande tillgångskategorier: Aktier, obligationer, råvaror, alternativa investeringar, valutor, multi-asset, preferensaktier och fastigheter.

ETFer

Börshandlad fond (engelska: ETF eller Exchange Traded Fund) är en fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. Oftast är de indexfonder, men undantag finns. Det finns ETF:er kopplade till länder och regioner, branscher, teman och strategier (large cap, hög direktavkastning etc., räntor, valutor och råvaror).

För att kunna handla en ETF behöver man vanligen en aktiedepå. Fondtypen handlas till samma villkor av institutioner och privatpersoner. En ETF har normalt en eller flera marknadsgaranter som under börsens öppettider ställer köp- och säljkurser i andelarna. Marknadsgaranten använder en dator som hela tiden värderar andelarna beroende på hur fondens innehav utvecklas och ställer priser för att underlätta handel. Marknadsgaranten kan köpa (lösa in) andelar mot fondbolaget och levererar (erhåller) då motsvarande andel av ETF:ens portfölj. Blir andelen för billig relativt fondens innehav köper marknadsgaranten andelar och byter in dessa mot fondens innehav som kan säljas dyrare i marknaden. Det omvända gäller för dyra fondandelar. Denna mekanisms syfte är att skapa förutsättningar för arbitrage som medför att andelarna handlas nära det teoretiska värdet. En ETF med låg omsättning anses ändå vara mycket likvid då marknadsgaranterna använder sig av likviditeten i ETF:ens innehav för att ställa pris

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.