Följ oss

Nyheter

De fem största riskerna med aktier enligt Goldman Sachs

Publicerad

den

De fem största riskerna med aktier enligt Goldman Sachs

De fem största riskerna med aktier enligt Goldman Sachs. Christian Mueller-Glissmann, aktiestrateg på Goldman Sachs Group, är neutral till aktier under kommande år, enligt en färsk analys. David Kostin, chefsaktiestrateg på Goldman USA, förväntar sig att S&P 500 kommer att falla med mellan fem och tio procent under de kommande månaderna. Han förväntar sig också att S&P 500 kommer att avsluta börsåret 2016 på 2100 vilket är endast tre punkter över den nivån som detta index stängde på den 2 juni. Varför förväntar sig dessa två strateger att aktiemarknaden kommer att falla under de kommande månaderna? Det finns fem skäl till deras uttalanden. De fem största riskerna med aktier enligt Goldman Sachs

De fem skälen till att S&P 500 kommer att falla

Det första skälet är värderingarna. Det har varit en brist på vinsttillväxt och framtida p/e-tal för S&P 500 ligger just nu i den 99 percentilen på en historisk grund. Den enda möjligheten till att vi skall få se en värdestegring på de amerikanska aktierna är om de helt plötsligt levererar överraskande höga vinster. Med tanke på hur situationen ser ut på den amerikanska aktiemarknaden är det kanske att hoppas på för mycket.

Det andra skälet är känsla, mer korrekt sentiment. Enligt Goldman Sachs Sentiment Indicator, som för närvarande står på 32, vilket inte är så hausseartat som vi såg som under vintern. Denna faktor bör emellertid inte åläggas för stor vikt.

Det tredje skälet är Federal Reserve och ränteförväntningarna. Goldman Sachs förväntar sig två räntehöjningar under detta år medan de flesta analytiker och ekonomer räknar med ingen eller möjligen en. Om Goldman Sachs har rätt så bådar inte denna hökaktighet gott för de amerikanska aktierna.

Det fjärde skälet är att det är valår. Enligt Kostin diskuteras valet i varje kundsamtal eftersom de flesta kunder är oroliga för vilken effekt valresultatet kommer att få på deras aktieportfölj och deras investeringar. Historiskt sett har de amerikanska aktierna handlats i intervaller sommaren innan ett val, men då har det å andra sidan inte förekommit två eller tre så pass ”annorlunda” presidentkandidater.

Det femte skälet är en avmattning i företagens återköp av sina egna aktier. En hel del av den finansiella ingenjörskonst som du har hört om avser företags återköp av sina egna aktier. I korthet innebär detta att återköpen minskar antalet utestående aktier vilket ökar vinsten per aktie eftersom det totala antalet utestående aktier minskar. Utan dessa aktieåterköp kommer efterfrågan att minska, vilket gör att aktierna inte har samma drivkraft. Aktieåterköpen kommer emellertid inte upphöra helt, men det kommer att märkas betydligt när de uteblir.

Därmed summeras de fem största riskerna med aktier enligt Goldman Sachs

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.