Följ oss

Nyheter

De bästa aktierna 2020: En snabb översyn

Publicerad

den

De bästa aktierna 2020: En snabb översyn

Uppgifter om investeringstrender 2020 har kommit fram och många av de aktier som ligger till grund för Leverage Shares ETP har genererat intresse från investerare i alla klasser. Från och med den 29 januari 2021 finns 14 aktier som ligger till grund för 34 av bolagets S&L ETP:er i topp 50-listan när det gäller den genomsnittliga 3-månadersvolymen som handlas på alla amerikanska börser:

FöretagAverage 3-Month Volume (Rankning)3x ETP2x ETP-1x ETP
Apple4
AMD13
Tesla14
Microsoft17
Alibaba ADR18
Uber21
Facebook23
JPMorgan28
Salesforce.com34
Visa37
NVIDIA40
Netflix43
Amazon45
Alphabet47

När det gäller de bäst presterande aktierna finns 7 aktier som ligger till grund för 19 av Leverage Shares ETP: er i topp 10-listan över aktier på Nasdaq med de bästa avkastningarna hittills (YTD):

FöretagStock3x ETP2x ETP-1x ETP
Tesla743%2,240%-91%
NVIDIA122%133%235%-40%
AMD100%157%-53%
Apple80%246%158%-46%
Amazon76%85%159%-32%
Microsoft41%48%58%-23%
Facebook33%28%35%-25%

Anmärkning: blått indikerar att produktens YTD-avkastning beräknades från lanseringsdatumet (Tesla ETP: er i april 2020; andra: i juni 2020) till slutet av året.

Enligt YTD-statistiken är det uppenbart att det inte var ett bra år för baisseartade produkter som de inversa ETP: erna, medan de levererade produkterna gjorde mycket bra (med tanke på bullmarknadsscenariot från april 2020 till sista kvartalet 2020). Vänligen hänvisa till vår artikel om marknadssentiment för att se några exempel på hur våra inversa produkter genererade betydande vinster i kortsiktiga baisscenarier.

Globalt även i Europa är de aktier som ligger till grund för LeverageShares ETP: er exceptionellt väl representerade. eToro, en handelsplattform som verkar i 140 länder, visade 9 företag i de 20 mest handlade aktierna 2020, vilket i sin tur ligger till grund för 27 av LeverageShares ETP:er:

Företag2020 Position
Tesla2
Apple3
Amazon4
Microsoft5
Facebook7
Alphabet8
Alibaba9
NVIDIA10
AMD11
Netflix14

Hype aktier

Europeiska investerare 2020 tenderade att investera i ”hype” -aktier och företag som fick framträdande på grund av pandemin. Till exempel är Nio ett utmärkt exempel på ett ”hype” -aktie som, efter sin börsnotering under fjärde kvartalet 2019, gick på en eldig tur uppåt i listorna 2020 efter att ha uppmuntrat FoU-resultat och ambitiösa planer som lovade att sätta det i nivå med dess rival Tesla (som också hade ett fantastiskt år med nästan lika allmänintresse).

Företag med produkter och tjänster som tillgodoser pandemirelaterade komplikationer som situationen hemifrån och vaccinutveckling är framträdande i europeiska investerares favoritaktier. Som ett resultat uppskattades Amazon, Shopify, PayPal, Square, Zoom, Netflix, Microsoft, Moderna, AstraZeneca och Pfizer av europeiska investerare.

De flesta europeiska mäklare visar en mycket betydande överlappning när det gäller amerikanska aktier – med ett stort antal av de mest populära aktierna som ligger bakom våra ETP. Exempelvis har Trading 212: s ’Hotlist’ – som rankar de 25 bästa aktierna baserat på antalet investerare – 10 aktier som ligger till grund för 27 av LeverageShares ETP:er per 26.01.2021:

Globalt även i Europa är de aktier som ligger till grund för Leverage Shares ETP:er exceptionellt väl representerade. eToro, en handelsplattform som verkar i 140 länder, visade 9 företag i de 20 mest handlade aktierna 2020, vilket i sin tur ligger till grund för 27 av LeverageShares ETP:er:

FöretagRank
Tesla1
Apple3
Amazon4
Microsoft8
Netflix9
Alibaba10
NVIDIA11
AMD12
Alphabet14
Facebook17

På samma sätt har Interactive Investors topp 50-lista för FY 2020 10 aktier som ligger till grund för 24 av LeverageShares ETP:

FöretagRank
Tesla2
Alibaba3
Apple4
Amazon6
Microsoft14
NVIDIA16
AMD23
Facebook28
Salesforce.com29

Sammanfattningsvis

Leverage Shares uppdrag är att skapa handelsverktyg som ger exponering för investerarnas favoriter i en problemfri process. Leverage Shares är glada över att se att de flesta av de aktier som ligger till grund för deras ETP har varit några av de mest omsatta och bäst presterande aktierna 2020.

Eftersom marknadsvolatiliteten inte förväntas avta när som helst snart, kommer Leverage Shares att fortsätta lyssna på sina investerare och ta ut ytterligare produkter till marknaden baserat på den feedback de får. Under tiden har Leverage Shares nuvarande sortiment en lista med erbjudanden som kan vara lämpliga för både tjurar och björnar för att navigera i den nuvarande ekonomiska miljön.

Handla Leverage Shares produkter

Leverage Shares ETP:er är noterade på London Stock Exchange, NYSE Amsterdam och NYSE Paris. Leverage Shares ETP:er kan handlas genom DEGIRO som erbjuder handel på dessa börser. De kan också handlas genom en CFD leverantör som IG .

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära