Följ oss

Nyheter

Bitcoin: Ser vi historiens tredje momentum för take off byggas upp?

Publicerad

den

Momentum för take off För en vecka sedan skrev jag: "RSI har vänt upp från en låg nivå och divergerar positivt mot priset. Jag är positiv till Bitcoin på lite längre sikt men det är mycket som talar för att den kommande månaden kan bli utmanande."

För en vecka sedan skrev jag: ”RSI har vänt upp från en låg nivå och divergerar positivt mot priset. Jag är positiv till Bitcoin på lite längre sikt men det är mycket som talar för att den kommande månaden kan bli utmanande.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och försöket i torsdags att bryta upp över 26000 och MA-20 slogs tillbaka redan under fredagen. Totalt steg Bitcoin/USD med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 6,4%. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 26460 och 25358. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av augusti. SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Vi ser nu små tecken på att divergensen mot signallinjen förstärks, vilket stärker oddsen för att expansionen från lågvollaläget kommer att ske norrut.

RSI divergerar positivt mot prisplatån.

Sammanfattning: I veckan som gick tog sig Bitcoin upp till fib 38% för den senaste nedgången men som vi ser i grafen tog uppstudsen slut där. Om det visar sig att augustilägsta vid 25200 ger vika talar mycket för en nedgång mot 22400-nivån som en sann 180-gradare. Om däremot priset tar ut 28185 innebär det att siktet ställs in mot i första hand 31000. Det jag inte riktigt gillar med det nuvarande utseendet är att uppstudsar snabbt elimineras vilket ökar risken för att expansionen kommer att ske söderut. Om då priset bryter ut söderut vad händer då om målkursen vid 22400 nås? Jag tror det kommer leda till en vändning uppåt för det stämmer perfekt med den historiska utvecklingen med återtest av utbrott från expanderande kilar, vilket jag återkommer till om det blir så. Som jag sagt ett antal gånger ser Bitcoin ut att redan ha formerat en inverterad huvudskuldra vilket gör att jag är positiv på längre sikt men den pågående kontraktionen behöver ha sin gång innan köparna åter vågar sig tillbaka. Senast vi såg ett utseende som påminner om detta av från andra halvan av 2019 till mitten av 2020. Det vi ser nu påbörjades i mitten av 2022 och kan naturligtvis fortsätta en bit in på 2024 men det finns inget som säger att inte expansionen kan dra igång tidigare. Ju fler som ser en formation utvecklas, desto större chans för frontrunning. Expansion från extrema lågvollalägen brukar vara kraftfulla och ske snabbt, inte sällan när tillräckligt många är negativa. Kort sagt är det mer spännande än på länge och det gäller att vara med när det väl händer.

Motstånd: 26440 / 26900 / 27560 / 28185

Stöd: 25360 / 24750 / 23325

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60-.

Ethereum: Positivt lågt kors hos SMACD

För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge trendfasindikatorn är negativ och Ethereum präglas av fallande signifikanta toppar och bottnar är det mer som talar för att den positiva kontraktionen är en paus i nedtrenden än ett begynnande positivt omslag.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och fortsatt att präglas av små rörelser kring stödområdet vid $1600. Totalt steg Ethereum/USD med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 11 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 1669 och 1608 som samtidigt var en inside stapel. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av juli.

SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Vi ser nu små tecken på att divergensen mot signallinjen är på väg att bli tydligare vilket är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Ethereum fångas nu i en kontrakation som har en svagt positiv underton men driften på både kort- och medellång sikt nedåtriktad. Så länge trendfasindikatorn är negativ och Ethereum präglas av fallande signifikanta toppar och bottnar är det mer som talar för att den positiva kontraktionen är en paus i nedtrenden än ett begynnande positivt omslag. Om däremot den senaste kortsiktiga toppen från slutet av augusti vid 1746 tas ut och följs av en ny högre lägsta kan det vara ett positivt trendskifte på gång. Än så länge är det dock mer som pekar på nedgång och att uppstudsar är andhämtningspauser i nedtrenden.

Motstånd: 1700 / 1800 / 1875

Stöd: 1600-1580 / 1540 / 1460

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.

Cardano: Minsta veckorangen någonsin

För en vecka sedan skrev jag: ”Den symmetriska målkursen för toppformationen i våras ligger nedåt 0,16. Om det istället visar sig att stödet kring 0,25 håller och priset tar ut 0,37 där vi hittar den senaste toppen från mitten av juli, tolkar jag det som en dubbelbotten med ett potentiellt mål upp mot 0,50-nivån.”

Den gångna veckan har präglats av små candlar kring stödnivån vid 0,25. Totalt backade Cardano/USD med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär en nedgång med 31 procent de senaste halvåret. Veckorangen är den minsta på två år.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i zonen som rekommenderar oss att handla med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan en månad tillbaka.

SMACD lämnade i veckan ett positivt kors men så länge inte divergensen mot signallinjen är tydligare ska vi vara beredda på tvära kast.

Sammanfattning: Cardano utmanar sedan mitten av augusti stödet kring 0,25 och risken är stor för att en punktering av nivån kommer att trigga ett utmanande säljtryck då det är tunt på fysiska stöd under 0,24. Expansion från extrema lågvollaläget blir ofta kraftfulla och nu blir det spännande att se om det blir uppåt eller nedåt denna gång. Den symmetriska målkursen för toppformationen i våras ligger nedåt 0,16. Om det istället visar sig att stödet kring 0,25 håller och priset tar ut 0,37 där vi hittar den senaste toppen från mitten av juli, tolkar jag det som en dubbelbotten med ett potentiellt mål upp mot 0,50-nivån. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga toppen passeras talar mer för en expansion söderut.

Motstånd: 0,26 / 0,28 / 0,29

Stöd: 0,25 / 0,23 / 0,24

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 39-.

Polkadot: Översåld kring all time low

För en vecka sedan skrev : ”Så länge priset präglas av lägre toppar och bottnar ska vi vara försiktiga med att gå emot driften nedåt. Skulle priset vända upp från nuvarande nivå och så småningom passera 5,75 ställs siktet in mot 7,25. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga toppen passeras talar mer för en expansion söderut.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och har präglades av små rörelser kring stödområdet vid 4,1. Totalt backade Polkadot/USD med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 18 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 4,33 och 4,17. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i den extremt översålda zonen och vändningar upp från detta område brukar vara intressanta men det är viktigt att man inväntar att kortsiktiga toppar passeras.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av juli.

SMACD noteras i sälj men uppvisar en liten men dock positiv divergens och eventuellt närmar sig ett positivt kors.

Sammanfattning: Den branta nedgången till stödområdet vid 4,15 är intressant just för att nedgången gick snabbt och nu följs av extremt små rörelser kring stödnivån. Jag vill helst inte se att 4,14 punkteras då det troligen får säljtrycket att tillta ytterligare. I den bästa av världar vänder Polkadot upp från nuvarande stödnivå och återtar till att börja med den senaste kortsiktiga toppen vid 4,80. Så länge priset präglas av lägre toppar och bottnar ska vi vara försiktiga med att gå emot driften nedåt. Skulle priset vända upp från nuvarande nivå och så småningom passera 5,75 ställs siktet in mot 7,25 men det är ju en del utmaningar kvar till dess. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga topp passeras talar mer för en expansion söderut.

Motstånd: 4,33 / 4,74 / 5,09

Stöd: 4,20 / 3,85 / 3,42

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59-.

Solana: Punkterar fib 62% och $20-nivån

För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte vill se är att 19-nivån ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se standard line vid 22,20 passeras.”

Den gångna veckan har präglats av slagiga rörelser mellan 20,6 och 19,0 som till slut stängde som en doji i veckografen. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna. Totalt steg Solana med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,7 procent.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan den 21 augusti.

SMACD lämnade den 21 juli ett negativt kors och har sedan dess effektuerat en negativ trampolin som fick indikatorn att dra ner genom nollzonen vilket fortfarande är fallet. Nu närmar sig ett positivt lågt kors om inte priset drar ner från nuvarande nivå och effektuerar en negativ trampolin som vi bjöds på den 16 augusti.

Sammanfattning: Solana har nu fallit ner genom fib 62% utan att ha lyckats återta nivån. När priset faller ner genom denna fibnivå ställs siktet in mot hemmahamnen som vi detta fall hittar nedåt 14-nivån. Det jag inte vill se är att 19-nivån ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta som jag nämnde ovan. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se standard line vid 22,20 passeras och därefter inte följas av en ny lägre lägsta. Så länge lägre toppar och bottnar präglar Solana är siktet inställt mot junilägsta.

Motstånd: 20,60 / 22,00 / 22,30

Stöd: 19,00 / 18,70 / 17,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.

Uniswap: Tajt range med negtiv underton

För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte vill se är att 4,20 ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta kring 3,60. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se den senaste kortsiktiga toppen vid 4,90 passeras.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök till uppgång men när 4,52 nåddes tog det stopp och priset föll tillbaka till 4,27 som även är begränsningarna för den doji som bildades i vekografen. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier men vändningar upp från denna låga nivå har inte sälla lett till tydliga uppgångsfaser.

Volymbalansen är negativ sedan den 22 augusti.

SMACD lämnade ett positivt lågt kors i veckan som gick och fortsätter divergensen mot signallinjen vara positiv stärks oddsen för en botten.

Sammanfattning: Jag vill först se att MA-20 passeras utan att snabbt punkteras, i annat fall är risken stor för en nedgång mot junilägsta. En passering av den kortsiktiga toppen vid 4,9 stärker oddsen påtagligt för att vi sett en signifikant botten mejslas ut. Så länge lägre toppar och bottnar präglar Uniswap är siktet fortfarande inställt mot junilägsta.

Motstånd: 4,50 / 4,90 / 5,30

Stöd: 4,32 / 4,00 / 3,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.

Avalanche: Klamrar sig fast kring stödet vid $10

För en vecka sedan skrev jag: ”Det saknas fysiska stöd på nedsidan vilket innebär att en punktering av föregående veckas lägsta ställer in siktet vidare söderut. För tillfället talar mer för fortsatt ned- än uppgång.”

Den gångna veckan har präglats av små rörelser kring stödområdet vid $10. Totalt steg Avalanche/USD med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 36 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 10,14 och 9,65. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag företrädesvis använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn har nu fallit ner under -7 vilket är extremt negativt. Vändningar upp från nivåer under detta gränsvärde har inte sällan lett till rejäla uppgångar. Senast vi såg det var i slutet av december förra året. Än så länge ser jag dock inte några tecken på att köparna är på väg tillbaka.

SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Så länge inte divergensen mot signallinjen blir tydligare ska vi vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen är negativ sedan slutet av augusti.

Avalanche är fångad i en fallande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall norrut. Man vet dock aldrig när det sker och risken finns självklart att kilen utvecklas till en fallande trendkanal vilket indikerar att det underliggande sentimentet tom är svagare än tidigare.

Sammanfattning: Priset noteras kring den nedre begränsningen i den fallande kilen men än så länge har vi inte sett några tydliga tecken på att säljtrycket är på väg att avta. En positiv pusselbit är ändå det positiva korset i SMACD som effektuerades i veckan och var det första sedan den 22 juni. Nu blir det intressant att se vad en eventuellt tilltagande divergens mot signallinjen kommer innebära. Det saknas fysiska stöd på nedsidan vilket innebär att en punktering av föregående veckas lägsta ställer in siktet vidare söderut. RSI-14 noteras även denna vecka med en svagt positiv divergens kring 30-nivån. Det första jag vill se nu är att den senaste kortsiktiga toppen vid 11,20 och standard line tas ut och inte följs av en ny lägre lägsta. Om detta åtföljs av att trendfasindikatorn vänder upp från en extremt låg nivå, som vi såg i december, kan det leda till spännande rörelser norröver. För tillfället talar dock mer för fortsatt ned- än uppgång.

Motstånd: 10,15 / 11,20 / 11,40 / 12,20

Stöd: 9,82 / 9,65 / 9,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63-.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Publicerad

den

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,2.%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i november 2023, med en marknadsdel på 96,78 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,6 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,57 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2023-11-01 – 2023-11-30

Antal handelsdagar: 22

Under november 2023 var den mest omsatta börshandlade fonden den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

Den näst mest omsatta börshandlade fonden hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På fjärde plats hittar vi XACT Svenska Småbolag, en fond som sällan hamnar så pass högt på denna lista,

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Denna ETF lämnade årets fjärde utdelning under november vilket kan ha bidragit till det stora intresset.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden oktober 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Fortsätt läsa

Nyheter

WDGE ETF investerar i amerikanska utdelningsaktier och valutasäkras i euro

Publicerad

den

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valuta säkrad till euro (EUR).

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna börshandlade fond har en TER (total cost ratio) som uppgår till 0,35 % p.a. WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i den börshandlade fonden.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. ETF lanserades den 31 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc

Fonden strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Andelsklassen strävar efter att leverera exponering mot indexet samtidigt som den neutraliserar exponeringen mot fluktuationer i euron genom att implementera en valutasäkringsmetod.

Varför investera?

• Få tillgång till högkvalitativa, utdelningsväxande företag från globala utvecklade marknader som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

• Dra nytta av riskscreening för att utesluta företag baserat på egenutvecklade kvalitet och momentum

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Används som ett komplement till globala högavkastande utdelningsstrategier eller som en ersättning för aktiva tillväxt- eller kvalitetsstrategier med stora bolag

• Valutavolatiliteten minimeras genom användning av valutaterminskontrakt

• ETFen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel

Potentiella risker?

• Utdelningsviktade index kan prestera annorlunda än ett börsvärdevägt index

• En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor

• Avkastningen av valutaterminskontrakten, som rullas på månadsbasis, är utformade för att minimera valutafluktuationer men kanske inte perfekt kompenserar de faktiska fluktuationerna.

Denna lista täcker inte alla risker – ytterligare risker beskrivs i KIID och prospekt

Handla WDGE ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURDGRE
XETRAEURWDGE

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Microsoft CorpMSFT USUS8.49%
2. Apple IncAAPL UQUS6.12%
3. Johnson & JohnsonJNJ UNUS3.98%
4. Broadcom IncAVGO USUS3.57%
5. Procter & Gamble Co/ThePG USUS3.16%
6. Home Depot IncHD UNUS2.78%
7. Coca-Cola Co/TheKO UNUS2.54%
8. Merck & Co Inc/NJMRK UNUS2.50%
9. Cisco Systems IncCSCO UQUS2.34%
10. Walmart IncWMT USUS2.24%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin Expands Utility and All Eyes on Polygon: What Happened in Crypto in November?

Publicerad

den

Bitcoin Expands Utility Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class.

Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class. Stocks also had a comeback last month, with S&P 500 and Nasdaq recording their best performance since July 2022. In line with the market sentiment, Europe’s inflation dropped more than expected to 2.4% in November, down from 2.9% in October, the lowest over two years. The cost of living has eased with plummeting energy prices, but higher interest rates limit the economy’s ability to grow. However, with a cooling inflation towards the ECB’s 2% target, markets are hopeful that interest rates will stop by April 2024. In the U.S., inflation data is coming out on December 12, with indicators like the personal consumption expenditures price index (+0.2% month-over-month) already pointing towards cooling inflation and potential interest rate cuts in 2024.

Ahead of the historically calm holiday season, Bitcoin and Ethereum increased by 9.31% and 13.38% in November, respectively, as shown in Figure 1. The biggest winners of last month were Solana (+69.28%), Avalanche (+86.72%), and Uniswap (+42.34%). Additionally, in this report, we’ll explore what Argentina’s new president could mean for South America’s troubled, second-largest economy. We’ll also discuss Bitcoin’s expanding utility and how it reflects on its fundamental metrics; exchanges looking at Polygon for deploying their own custom blockchain; Avalanche aiming to position itself as the platform for financial institutions; and Lido decentralizing its node-infrastructure operations.

Figure 1: Price and TVL Development of Major Crypto Sectors in November 2023

Source: 21shares, CoinGecko, DeFi Llama. Data as of November 30, 2023.

5 Trends to Remember from November

Argentina’s New President

Bitcoin rallied back to pass the $37K mark as Argentina elected a pro-Bitcoin, right-wing president, Javier Milei. Although the president-elect made no promise to make Bitcoin a legal tender, the volumes indicate some hope that Milei’s appointment could mean economic revitalization for South America’s second-largest economy with the help of Bitcoin, a la El Salvador. El Salvador’s GDP is expected to reach $33.4B by the end of 2023, a ~20% increase from when it declared Bitcoin as a legal tender in 2021. With an inflation rate exceeding 140% in 2023, Argentina’s GDP growth has been sluggish, averaging 0.51% from 1993 until 2023, as shown in Figure 2.

“The central bank is a scam. What Bitcoin represents is the return of money to its original creator, the private sector,” Argentina’s president-elect said as part of his presidential campaign, vowing to shut down the central bank, replacing the Argentine peso with the US dollar, and embracing decentralized finance. Samson Mow, CEO of JAN3 (a startup scaling Bitcoin) and an advisor to El Salvador during its adoption of Bitcoin, has said he’s planning to meet with Argentina’s new president. Indicators of whether Milei’s plan will work in Argentina’s favor are yet to be discovered.

Figure 2: Argentina’s GDP Growth Rate

Source: Trading Economics

Bitcoin Fees Skyrocket While the Network Expands its Utility

Bitcoin’s fees have increased by 593.94% over the past month, mostly driven by Ordinals, a protocol that allows users to inscribe digital assets akin to nonfungible tokens. Ordinals have had the most inscriptions since May 2023, as shown in Figure 3. With the backdrop of Ordinals’ success rate, Bitcoin developer Robin Linus introduced BitStream, a decentralized file hosting on Bitcoin, where users can upload unique files, enabling anyone to monetize their excess bandwidth and data storage capacities without relying on trust or heavy-weight cryptography. BitStream’s pay-to-download approach allows the server to charge for each download, ensuring that the revenue scales with the popularity and demand for the media, creating a balanced and profitable ecosystem. This development is another expansion of Bitcoin’s burgeoning use cases and would onboard a diversified audience. With BitStream’s promise, Bitcoin can capture the total addressable market of data storage, which stands at at least $230B. Although BitStream’s pricing scheme is not clear yet, decentralized data storage solutions, like Filecoin and Arweave, have been proven to be a lot cheaper than Google Cloud, Amazon S3, and its other centralized peers, varying by usage, as showcased extensively in the tenth issue of our State of Crypto, which you can find here.

Figure 3: Fees from Ordinals and non-Ordinals (%)

Source: 21.co on Dune Analytics

Exchanges Looking at Polygon for Deploying their Own Custom Blockchain

Kraken and OKX are strategically eyeing the Polygon network, aiming to capitalize on its CDK framework for constructing their individual blockchains. This strategic move aligns with Coinbase Base’s remarkable success, amassing approximately $5.4M in profit since inception, translating to an annualized profit of around $20 million. Boasting 9M and 50M monthly users, respectively, Kraken and OKX processed a daily average of ~$1B in 2023 and would potentially foster substantial growth within the on-chain ecosystem. Both moves would contribute to Ethereum’s revenue via anchored networks paying security costs to settle their transactions. Additionally, leveraging CDK modules proves advantageous for Polygon, empowering network stakers to bond POL and enhance earnings amid escalating network usage — a positive demand loop for the POL token within the new Polygon 2.0 staking layer design. Notably, Polygon’s efforts to onboard diverse companies are gaining traction, surpassing BNB and Ethereum in supporting new applications (Figure 4).

Figure 4: Total number of new applications on the five leading Smart-Contract Platforms

Source: Artemis

Avalanche Aiming to Position themselves as the Platform for Financial Institutions

For instance, Citibank and Fidelity unveiled a foreign FX exchange solution operating on a private permissioned Avalanche Subnet to enable instantaneous settlement and cost-effectiveness. Further, JP Morgan and Apollo Global collaborated on an asset-agnostic portfolio management solution. The latter empowers fund managers to tokenize portfolios using JP Morgan’s ONYX and the Oasis Pro asset-issuing platform while leveraging multiple crypto interoperability protocols to seamlessly exchange and rebalance portfolios across various blockchains, bridging EVM and non-EVM, private and public chains.

The experiment demonstrated the power of smart contracts in automating over +3000 operational steps and reduced costs by almost 20% via programmatic settlement despite involving multiple parties in the asset management process. The experiment also demonstrated the benefits of interoperability, providing a holistic solution for managing traditional and alternative assets in a single discretionary portfolio spanning multiple asset classes.

Both initiatives underscore Avalanche’s unique value proposition, positioning it as a standout choice among smart contract platforms. The Evergreen subnets, designed for compliance with KYC and AML checks, offer native privacy and customizability, providing enterprise-level blockchain support without the constraints of a siloed private blockchain system. The model also facilitates a pioneering connection between traditional finance’s proprietary software and native crypto railways, potentially fostering synergies and accelerating ecosystem integration. Ultimately, despite the initial surge in Avalanche’s transaction volume following these integrations, reaching its peak since inception, as illustrated in Figure 5, the network activity sharply declined after that. This underscores the imperative for the network to intensify its initiatives in onboarding high-demand projects as subnets.

Figure 5: Total number of transactions on the Avalanche Network

Source: Subnets.avax.network

Lido is Decentralizing its Node-Infrastructure Operations

Lido DAO, the largest non-custodial staking provider, approved two proposals to adopt Distributed Validation Technology. DVT refers to a mechanism spreading out key management and signing responsibilities across multiple parties to reduce single points of failure and increase validator resiliency. That said, Lido will integrate DVT modules with Obol and SSV protocols, which is set to introduce a more diverse profile of node operators beyond its current list of 38 validators and help address a key concern around centralization. This is a key development as Lido stirred a debate since it’s close to accounting for a third of staked ETH (see Figure 6); it could have undesired influence over the network’s validation process and block production. This implementation is crucial to ensure the diversification of the protocol’s node operators and increase their reliability in case of validator failures or censorship attempts. Conversely, SSV and Obol networks represent new primitives, so they must remain vigilant regarding any unforeseen vulnerabilities they could introduce.

Figure 6: Dominance of Entities Staking on the Ethereum Network

Source: 21co at Dune

What to Expect

Binance, CZ, and the softening headwinds leaning into 2024

On November 21, Binance pleaded guilty and agreed to pay over $4 billion to resolve the Justice Department’s investigation into violations related to the Bank Secrecy Act, failure to register as a money-transmitting business, and the International Emergency Economic Powers Act. Binance’s founder and CEO, Changpeng Zhao (commonly known as CZ), also pleaded guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering program and has resigned as CEO of Binance. The world’s biggest crypto exchange by assets under management has experienced $47.3B in outflows and $44.6B in inflows in November, as seen in our Dune Analytics dashboard tracking Binance’s proof of reserves.

What should we expect in 2024? CZ could face up to 18 months in prison after his sentencing in February 2024. Binance’s new CEO Richard Teng, has outlined his vision to continue building on Web 3, with a special focus on decentralized applications that empower data ownership. With Binance’s Greenfield venturing into decentralized file storage, we can expect more investment in this space to diversify revenue streams and return Binance’s brand image to industry leadership. One catalyst for that is the fact that Teng is a member of the World Economic Forum, which can yield further institutional interest in the broader industry of decentralized finance. One challenge remains untackled: Binance’s dwindling market share, especially in derivatives. In the first weeks of November, the Chicago Mercantile Exchange (CME) toppled Binance in Bitcoin futures following speculation around a spot Bitcoin ETF in the U.S.

Figure 7: Binance Asset Flow

Source: 21.co on Dune Analytics

Interoperability Protocols are Rethinking Strategies to Remain Relevant

Polkadot, for instance, is replacing its long-standing parachain auction system with Bulk Coretime and Instantaneous Coretime. For context, the existing auction system is a model for applications to enter into a competitive bidding war to lease a slot on the Polkadot network as an interconnected network known as a parachain. That said, the new two models would introduce either a pay-as-you-go model where developers rent blockspace as needed for their projects or alternatively use the conventional lease model with shorter rent periods that make it more cost-effective for projects.

Polkadot’s imminent 2.0 system redesign, slated for the second half of 2024, incorporates the aforementioned modules and introduces a trustless bridge to link with the Ethereum ecosystem. These enhancements, addressing the network’s waning interoperability against competitors like Chainlink, are pivotal for Polkadot to sustain its relevance and fortify its accessibility towards more vibrant ecosystems such as Ethereum.

On the Cosmos side, the community approved a proposal to decrease the network’s inflation from 14% to 10%, reducing the staking APR from 19% to 13.4%. While the proposal addresses the challenge of ATOM’s high inflation, which dilutes the token’s value, it highlights a utility conundrum. ATOM lacks a clear role in facilitating access to the Interchain security economy powered by its InterBlockchain Communication protocol (IBC). This absence of a distinct value proposition beyond its attractive yield may prompt smaller validators to unstake, potentially leading to increased centralization and compromising IBC security.

That said, the discord led the founder to propose a hard fork of the network into ATOM1, as he argues the inflation rate cut compromises the security of the Cosmos hub due to the network’s interoperability design, which is more crucial than elevating ATOM as a sound medium of exchange currency akin to ETH. Further, Cosmos’s interoperability technology has also been exported to the Avalanche network on testnet, a significant milestone marking the first integration outside the Cosmos ecosystem and bringing crypto closer to a trustless multichain future. Finally, Cosmos is experiencing heightened chain activity, likely driven by the launch of dYdX and USDC on Cosmos and evidenced by increased fees and active users, reaching a YTD peak, as illustrated in Figure 8, which we’ll be closely monitoring over the next few weeks.

Figure 8: Growth of Active Users and Fees on the Cosmos network

Source: Token Terminal

Bookmarks

• Get a digital copy of State of Crypto issue 10!

• Stay tuned for our Market Outlook for 2024! Join us as we share more details in our next Analyst Call.

Next Month’s Calendar

These are the top events we’re closely monitoring in December.

Source: 21shares, Forex Factory, CoinMarketCal

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Populära