Följ oss

Nyheter

Bitcoin: Ser vi historiens tredje momentum för take off byggas upp?

Publicerad

den

Momentum för take off För en vecka sedan skrev jag: "RSI har vänt upp från en låg nivå och divergerar positivt mot priset. Jag är positiv till Bitcoin på lite längre sikt men det är mycket som talar för att den kommande månaden kan bli utmanande."

För en vecka sedan skrev jag: ”RSI har vänt upp från en låg nivå och divergerar positivt mot priset. Jag är positiv till Bitcoin på lite längre sikt men det är mycket som talar för att den kommande månaden kan bli utmanande.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och försöket i torsdags att bryta upp över 26000 och MA-20 slogs tillbaka redan under fredagen. Totalt steg Bitcoin/USD med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 6,4%. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 26460 och 25358. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av augusti. SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Vi ser nu små tecken på att divergensen mot signallinjen förstärks, vilket stärker oddsen för att expansionen från lågvollaläget kommer att ske norrut.

RSI divergerar positivt mot prisplatån.

Sammanfattning: I veckan som gick tog sig Bitcoin upp till fib 38% för den senaste nedgången men som vi ser i grafen tog uppstudsen slut där. Om det visar sig att augustilägsta vid 25200 ger vika talar mycket för en nedgång mot 22400-nivån som en sann 180-gradare. Om däremot priset tar ut 28185 innebär det att siktet ställs in mot i första hand 31000. Det jag inte riktigt gillar med det nuvarande utseendet är att uppstudsar snabbt elimineras vilket ökar risken för att expansionen kommer att ske söderut. Om då priset bryter ut söderut vad händer då om målkursen vid 22400 nås? Jag tror det kommer leda till en vändning uppåt för det stämmer perfekt med den historiska utvecklingen med återtest av utbrott från expanderande kilar, vilket jag återkommer till om det blir så. Som jag sagt ett antal gånger ser Bitcoin ut att redan ha formerat en inverterad huvudskuldra vilket gör att jag är positiv på längre sikt men den pågående kontraktionen behöver ha sin gång innan köparna åter vågar sig tillbaka. Senast vi såg ett utseende som påminner om detta av från andra halvan av 2019 till mitten av 2020. Det vi ser nu påbörjades i mitten av 2022 och kan naturligtvis fortsätta en bit in på 2024 men det finns inget som säger att inte expansionen kan dra igång tidigare. Ju fler som ser en formation utvecklas, desto större chans för frontrunning. Expansion från extrema lågvollalägen brukar vara kraftfulla och ske snabbt, inte sällan när tillräckligt många är negativa. Kort sagt är det mer spännande än på länge och det gäller att vara med när det väl händer.

Motstånd: 26440 / 26900 / 27560 / 28185

Stöd: 25360 / 24750 / 23325

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60-.

Ethereum: Positivt lågt kors hos SMACD

För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge trendfasindikatorn är negativ och Ethereum präglas av fallande signifikanta toppar och bottnar är det mer som talar för att den positiva kontraktionen är en paus i nedtrenden än ett begynnande positivt omslag.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och fortsatt att präglas av små rörelser kring stödområdet vid $1600. Totalt steg Ethereum/USD med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 11 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 1669 och 1608 som samtidigt var en inside stapel. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av juli.

SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Vi ser nu små tecken på att divergensen mot signallinjen är på väg att bli tydligare vilket är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Ethereum fångas nu i en kontrakation som har en svagt positiv underton men driften på både kort- och medellång sikt nedåtriktad. Så länge trendfasindikatorn är negativ och Ethereum präglas av fallande signifikanta toppar och bottnar är det mer som talar för att den positiva kontraktionen är en paus i nedtrenden än ett begynnande positivt omslag. Om däremot den senaste kortsiktiga toppen från slutet av augusti vid 1746 tas ut och följs av en ny högre lägsta kan det vara ett positivt trendskifte på gång. Än så länge är det dock mer som pekar på nedgång och att uppstudsar är andhämtningspauser i nedtrenden.

Motstånd: 1700 / 1800 / 1875

Stöd: 1600-1580 / 1540 / 1460

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.

Cardano: Minsta veckorangen någonsin

För en vecka sedan skrev jag: ”Den symmetriska målkursen för toppformationen i våras ligger nedåt 0,16. Om det istället visar sig att stödet kring 0,25 håller och priset tar ut 0,37 där vi hittar den senaste toppen från mitten av juli, tolkar jag det som en dubbelbotten med ett potentiellt mål upp mot 0,50-nivån.”

Den gångna veckan har präglats av små candlar kring stödnivån vid 0,25. Totalt backade Cardano/USD med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär en nedgång med 31 procent de senaste halvåret. Veckorangen är den minsta på två år.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i zonen som rekommenderar oss att handla med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan en månad tillbaka.

SMACD lämnade i veckan ett positivt kors men så länge inte divergensen mot signallinjen är tydligare ska vi vara beredda på tvära kast.

Sammanfattning: Cardano utmanar sedan mitten av augusti stödet kring 0,25 och risken är stor för att en punktering av nivån kommer att trigga ett utmanande säljtryck då det är tunt på fysiska stöd under 0,24. Expansion från extrema lågvollaläget blir ofta kraftfulla och nu blir det spännande att se om det blir uppåt eller nedåt denna gång. Den symmetriska målkursen för toppformationen i våras ligger nedåt 0,16. Om det istället visar sig att stödet kring 0,25 håller och priset tar ut 0,37 där vi hittar den senaste toppen från mitten av juli, tolkar jag det som en dubbelbotten med ett potentiellt mål upp mot 0,50-nivån. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga toppen passeras talar mer för en expansion söderut.

Motstånd: 0,26 / 0,28 / 0,29

Stöd: 0,25 / 0,23 / 0,24

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 39-.

Polkadot: Översåld kring all time low

För en vecka sedan skrev : ”Så länge priset präglas av lägre toppar och bottnar ska vi vara försiktiga med att gå emot driften nedåt. Skulle priset vända upp från nuvarande nivå och så småningom passera 5,75 ställs siktet in mot 7,25. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga toppen passeras talar mer för en expansion söderut.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och har präglades av små rörelser kring stödområdet vid 4,1. Totalt backade Polkadot/USD med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 18 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 4,33 och 4,17. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i den extremt översålda zonen och vändningar upp från detta område brukar vara intressanta men det är viktigt att man inväntar att kortsiktiga toppar passeras.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av juli.

SMACD noteras i sälj men uppvisar en liten men dock positiv divergens och eventuellt närmar sig ett positivt kors.

Sammanfattning: Den branta nedgången till stödområdet vid 4,15 är intressant just för att nedgången gick snabbt och nu följs av extremt små rörelser kring stödnivån. Jag vill helst inte se att 4,14 punkteras då det troligen får säljtrycket att tillta ytterligare. I den bästa av världar vänder Polkadot upp från nuvarande stödnivå och återtar till att börja med den senaste kortsiktiga toppen vid 4,80. Så länge priset präglas av lägre toppar och bottnar ska vi vara försiktiga med att gå emot driften nedåt. Skulle priset vända upp från nuvarande nivå och så småningom passera 5,75 ställs siktet in mot 7,25 men det är ju en del utmaningar kvar till dess. Så länge varken standard line (den rödprickiga linjen) eller senaste kortsiktiga topp passeras talar mer för en expansion söderut.

Motstånd: 4,33 / 4,74 / 5,09

Stöd: 4,20 / 3,85 / 3,42

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59-.

Solana: Punkterar fib 62% och $20-nivån

För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte vill se är att 19-nivån ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se standard line vid 22,20 passeras.”

Den gångna veckan har präglats av slagiga rörelser mellan 20,6 och 19,0 som till slut stängde som en doji i veckografen. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna. Totalt steg Solana med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,7 procent.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ sedan den 21 augusti.

SMACD lämnade den 21 juli ett negativt kors och har sedan dess effektuerat en negativ trampolin som fick indikatorn att dra ner genom nollzonen vilket fortfarande är fallet. Nu närmar sig ett positivt lågt kors om inte priset drar ner från nuvarande nivå och effektuerar en negativ trampolin som vi bjöds på den 16 augusti.

Sammanfattning: Solana har nu fallit ner genom fib 62% utan att ha lyckats återta nivån. När priset faller ner genom denna fibnivå ställs siktet in mot hemmahamnen som vi detta fall hittar nedåt 14-nivån. Det jag inte vill se är att 19-nivån ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta som jag nämnde ovan. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se standard line vid 22,20 passeras och därefter inte följas av en ny lägre lägsta. Så länge lägre toppar och bottnar präglar Solana är siktet inställt mot junilägsta.

Motstånd: 20,60 / 22,00 / 22,30

Stöd: 19,00 / 18,70 / 17,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.

Uniswap: Tajt range med negtiv underton

För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte vill se är att 4,20 ger vika, utan att snabbt återtas, för då ökar risken påtagligt för en nedgång mot junilägsta kring 3,60. För att det negativa utseendet ska bli mindre negativt vill jag se den senaste kortsiktiga toppen vid 4,90 passeras.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök till uppgång men när 4,52 nåddes tog det stopp och priset föll tillbaka till 4,27 som även är begränsningarna för den doji som bildades i vekografen. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier men vändningar upp från denna låga nivå har inte sälla lett till tydliga uppgångsfaser.

Volymbalansen är negativ sedan den 22 augusti.

SMACD lämnade ett positivt lågt kors i veckan som gick och fortsätter divergensen mot signallinjen vara positiv stärks oddsen för en botten.

Sammanfattning: Jag vill först se att MA-20 passeras utan att snabbt punkteras, i annat fall är risken stor för en nedgång mot junilägsta. En passering av den kortsiktiga toppen vid 4,9 stärker oddsen påtagligt för att vi sett en signifikant botten mejslas ut. Så länge lägre toppar och bottnar präglar Uniswap är siktet fortfarande inställt mot junilägsta.

Motstånd: 4,50 / 4,90 / 5,30

Stöd: 4,32 / 4,00 / 3,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.

Avalanche: Klamrar sig fast kring stödet vid $10

För en vecka sedan skrev jag: ”Det saknas fysiska stöd på nedsidan vilket innebär att en punktering av föregående veckas lägsta ställer in siktet vidare söderut. För tillfället talar mer för fortsatt ned- än uppgång.”

Den gångna veckan har präglats av små rörelser kring stödområdet vid $10. Totalt steg Avalanche/USD med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången det senaste halvåret nu skrivs till 36 procent. I veckografen utvecklades en doji med högsta och lägsta noteringarna 10,14 och 9,65. Den av nivåerna som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in riktningen för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag företrädesvis använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn har nu fallit ner under -7 vilket är extremt negativt. Vändningar upp från nivåer under detta gränsvärde har inte sällan lett till rejäla uppgångar. Senast vi såg det var i slutet av december förra året. Än så länge ser jag dock inte några tecken på att köparna är på väg tillbaka.

SMACD lämnade i veckan som gick ett positivt ganska lågt kors. Så länge inte divergensen mot signallinjen blir tydligare ska vi vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen är negativ sedan slutet av augusti.

Avalanche är fångad i en fallande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall norrut. Man vet dock aldrig när det sker och risken finns självklart att kilen utvecklas till en fallande trendkanal vilket indikerar att det underliggande sentimentet tom är svagare än tidigare.

Sammanfattning: Priset noteras kring den nedre begränsningen i den fallande kilen men än så länge har vi inte sett några tydliga tecken på att säljtrycket är på väg att avta. En positiv pusselbit är ändå det positiva korset i SMACD som effektuerades i veckan och var det första sedan den 22 juni. Nu blir det intressant att se vad en eventuellt tilltagande divergens mot signallinjen kommer innebära. Det saknas fysiska stöd på nedsidan vilket innebär att en punktering av föregående veckas lägsta ställer in siktet vidare söderut. RSI-14 noteras även denna vecka med en svagt positiv divergens kring 30-nivån. Det första jag vill se nu är att den senaste kortsiktiga toppen vid 11,20 och standard line tas ut och inte följs av en ny lägre lägsta. Om detta åtföljs av att trendfasindikatorn vänder upp från en extremt låg nivå, som vi såg i december, kan det leda till spännande rörelser norröver. För tillfället talar dock mer för fortsatt ned- än uppgång.

Motstånd: 10,15 / 11,20 / 11,40 / 12,20

Stöd: 9,82 / 9,65 / 9,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63-.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

26 börshandlade fonder som spårar S&P500

Publicerad

den

börshandlade fonder som spårar S&P500.

S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.

ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.

Kostnad för S&P 500 ETFer

Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.

S&P 500 ETFer i jämförelse

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

S&P500 fonder

EmittentKortnamnTER
in %
UtdelningspolicyHemvistReplikeringsmetod
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) IE00B5BMR087SXR80.07%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09VUSA0.07%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38P5000.05%AckumulerandeIrlandOfinansierad
swap
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IE0031442068IUSA0.07%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Ackumelerande IE00BFMXXD54VUAA0.07%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
SPDR S&P 500 UCITS ETFIE00B6YX5C33SPY50.03%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD IE00B5KQNG97H4ZF0.09%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542D5BM0.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF USD LU1681049018500E0.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D LU2009147757XSXD0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) IE00BMTX1Y45I5000.05%AckumulerandeIrlandOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc LU1135865084SP5C0.07%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist IE00BYML9W36D5000.05%UtdelandeIrlandOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist LU0496786574LYPS0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist LU04967866576TVM0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) IE000XZSV718SPYL0.03%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD FR0011550177ESAP0.15%AckumulerandeFrankrikeOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) LU1681048804AUM50.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR FR0011550185ESEE0.15%AckumulerandeFranceOfinansierad
swap
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis IE00B7K93397UBU90.09%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc IE00B4JY5R22S5USAS0.19%AckumulerandeIrlandSwap-based
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF FR0011550680ESEA0.15%UtdelandeFrankrikeOfinansierad
swap
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) IE000D3BWBR2I50D0.05%UtdelandeIrlandOfinansierad
swap
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C IE000Z9SJA06XDPU0.06%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE000JZ473P7H4ZN0.09%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) LU2391437253500D0.15%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap

Handla S&P500 fonder

Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

London Stock Exchange

Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF USD

Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D)

Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Euronext Amsterdam

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

SIX Swiss Exchange

UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Fortsätt läsa

Nyheter

JGSC ETF, en aktivt förvaltad fond som investera i globala företag från utvecklade marknader som anpassat sig till Parisavtalet

Publicerad

den

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), med ISIN-nummer IE000BXC49I6, är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), med ISIN-nummer IE000BXC49I6, är en aktivt förvaltad ETF.

JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.

Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.

Handla JGSC ETF

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURJGSC
Borsa ItalianaEURJSEG
London Stock ExchangeGBXJSGE
London Stock ExchangeUSDJSEG
SIX Swiss ExchangeUSDJSEG
XETRAEURJGSC

Största innehav

NamnISINLandVikt %
MICROSOFT CORPUS5949181045USA5.51%
APPLE INCUS0378331005USA4.79%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA2.84%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA2.34%
TEXAS INSTRUMENTS INCUS8825081040USA1.99%
ZOETIS INCUS98978V1035USA1.56%
NOVO NORDISK A/S-B /DKK/DK0060534915Danmark1.51%
ADOBE INCUS00724F1012USA1.39%
AUTOMATIC DATA PROCESSINGUS0530151036USA1.29%
TESLA INCUS88160R1014USA1.13%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag i ETFer från BNP

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.

Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.

BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.

Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.

Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnKortnamnISINAvgift
%
Utdelnings-
policy
Referens-
index
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFESACIE000WQ5O2930,20%AckumulerandeMSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – EURESABIE0004HBJKG00,20%AckumulerandeMSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära