Följ oss

Nyheter

Billiga aktier är inte alltid ett fynd

Publicerad

den

På senare tid har det börjat förekomma en mängd olika artiklar som säger att aktier i energibolag, till exempel olje- och gasföretag, vid dagens pressade priser är en chans på miljonen, en av de tillfällen som bara dyker upp en gång i en liv. Billiga aktier är inte alltid ett fynd

På senare tid har det börjat förekomma en mängd olika artiklar som säger att aktier i energibolag, till exempel olje- och gasföretag, vid dagens pressade priser är en chans på miljonen, en av de tillfällen som bara dyker upp en gång i en liv. Billiga aktier är inte alltid ett fynd

Visst det finns en hel del som äger aktier i oljeföretag, och ja det finns en betydande potential i dessa aktier, men på ett par års sikt, kanske fem tio år. Men…. Detta gäller endast om dessa företag klarar av att hålla ut till dess att oljepriset (se grafen i realtid längre ned i texten) stiger igen. En låg skuldsättning är bra, men bolag som är skuldfria kommer att ha det ännu lättare att överleva. Nedställ är också en bra sak att hålla koll på. Vänta till dess att den volatilitet som vi ser i oljepriset skickar ned oljeföretagens aktier innan Du rusar och köper aktier. Att köpa denna typ av aktier, eller vilka aktier som helst för den delen, under ett rally kan få dem att förstöra Din aktieportföljs utveckling ordentligt även om aktierna ser billiga ut vid första anblicken.

Chevron är ett bra exempel

Chevron är ett bra exempel, aktien handlas just nu till strax under 100 USD per aktie, eller 115 procent av sitt bokförda värde, samtidigt som direktavkastningen är cirka 4,5 procent. Vid första anblicken är aktien ett fynd och väldigt billig. I augusti handlades Chevron till 70 USD per aktie, och det gick att köpa aktien under tillgångarnas bokförda värde. Den som köpte då har redan en trevlig kursuppgång. Det gör att Chevron ändå är billig, men det är inte att betrakta som ett livs tillfälle att köpa.

Nu kommer oljepriset sannolikt att vara volatilt under en lång tid framåt. Det gör att det går dra fördel av detta när det gäller aktiehandeln. Det finns ett par enkla regler att betänka, till exempel

  • Köp de aktier som en låg skuldsättningskvot
  • Undvik aktier i företag utan en stark huvudägare
  • Köp aktier i de företagen som har intäktsströmmar
  • Försök hitta de företagen som handlas till ett lågt book/value, det vill säga där tillgångarnas samlade bokförda värde ligger i paritet med bolagsvärdet.

På detta sätt finns det goda chanser att undvika de företag i energisektorn som inte är tillräckligt starka för att överleva oljeprisets fall.

Oljepriset kan fortsätta falla, och det kan gå snabbt vilket gör att den som har investerat i svaga bolag kommer drabbas av negativa överraskningar. Under 2014 var detta vad som hände för den som ägde aktier i företag som Hercules Offshore och Swift Energy. Höga amorteringar och räntor kan snabbt förstöra värdet på en aktie som ser billig och undervärderad ut. Värderingen i all ära, men finansiell styrka och flexibilitet kommer att spela en betydande roll i framtiden.

Av den anledningen är det bäst att begränsa sig till de företag som handlas kring bokfört värde, eller har ett EV/EBIT på sju eller lägre. Det är emellertid ganska ont om dem, efter att vi screenat den amerikanska aktiemarknaden hittar vi endast en handfull, en av dem som vid första anblicken ser intressant ut är Schlumberger (SLB). Bolaget har en attraktiv kurs som ligger cirka 40 procent under sitt all-time-high, har en stark balansräkning men Schlumberger handlas till 580 procent av det bokförda värdet och har ett EV/EBIT som ligger på 18,9. Aktien är således inte billig. Kommer aktien tillbaka till sitt all-time-high är det bra, men det är knappast ett ”once-in-a-lifetime” köp. De flesta analytiker är av åsikten att det kommer att ta åratal innan oljebolagen handlas på sina all-time-high igen.

Det är ganska sannolikt att oljepriserna kommer att rusa igen, men vid dagens oljepris är det inte en ”otrolig möjlighet” att köpa oljebolagens aktier. Frågan är fortfarande om inte oljebolagens aktier kommer att bli billigare igen innan de stiger till högre nivåer. Ingen av de ”säkra” aktierna är billiga just nu, och ingen av de ”billiga” aktierna är säkra. Visst många av dessa företags aktier kommer med största sannolikhet att kunna uppvisa betydande kursrusningar under de närmaste månaderna, men de kommer att vara fortsatt volatila vilket betyder att de sannolikt kommer att falla lika snabbt.

Vi kommer sannolikt att få se ännu lägre oljepriser inom en inte alltför lång framtid, och det kan då vara lönt att titta på dessa företag som kanske kan vara både billiga och ”säkra”. Till dess väljer i alla fall vi att avstå från köp av oljeaktier, annat än sådant som motiveras av kortsiktiga tekniska köpsignaler.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.