Följ oss

Nyheter

Billiga aktier är inte alltid ett fynd

Publicerad

den

På senare tid har det börjat förekomma en mängd olika artiklar som säger att aktier i energibolag, till exempel olje- och gasföretag, vid dagens pressade priser är en chans på miljonen, en av de tillfällen som bara dyker upp en gång i en liv. Billiga aktier är inte alltid ett fynd

På senare tid har det börjat förekomma en mängd olika artiklar som säger att aktier i energibolag, till exempel olje- och gasföretag, vid dagens pressade priser är en chans på miljonen, en av de tillfällen som bara dyker upp en gång i en liv. Billiga aktier är inte alltid ett fynd

Visst det finns en hel del som äger aktier i oljeföretag, och ja det finns en betydande potential i dessa aktier, men på ett par års sikt, kanske fem tio år. Men…. Detta gäller endast om dessa företag klarar av att hålla ut till dess att oljepriset (se grafen i realtid längre ned i texten) stiger igen. En låg skuldsättning är bra, men bolag som är skuldfria kommer att ha det ännu lättare att överleva. Nedställ är också en bra sak att hålla koll på. Vänta till dess att den volatilitet som vi ser i oljepriset skickar ned oljeföretagens aktier innan Du rusar och köper aktier. Att köpa denna typ av aktier, eller vilka aktier som helst för den delen, under ett rally kan få dem att förstöra Din aktieportföljs utveckling ordentligt även om aktierna ser billiga ut vid första anblicken.

Chevron är ett bra exempel

Chevron är ett bra exempel, aktien handlas just nu till strax under 100 USD per aktie, eller 115 procent av sitt bokförda värde, samtidigt som direktavkastningen är cirka 4,5 procent. Vid första anblicken är aktien ett fynd och väldigt billig. I augusti handlades Chevron till 70 USD per aktie, och det gick att köpa aktien under tillgångarnas bokförda värde. Den som köpte då har redan en trevlig kursuppgång. Det gör att Chevron ändå är billig, men det är inte att betrakta som ett livs tillfälle att köpa.

Nu kommer oljepriset sannolikt att vara volatilt under en lång tid framåt. Det gör att det går dra fördel av detta när det gäller aktiehandeln. Det finns ett par enkla regler att betänka, till exempel

  • Köp de aktier som en låg skuldsättningskvot
  • Undvik aktier i företag utan en stark huvudägare
  • Köp aktier i de företagen som har intäktsströmmar
  • Försök hitta de företagen som handlas till ett lågt book/value, det vill säga där tillgångarnas samlade bokförda värde ligger i paritet med bolagsvärdet.

På detta sätt finns det goda chanser att undvika de företag i energisektorn som inte är tillräckligt starka för att överleva oljeprisets fall.

Oljepriset kan fortsätta falla, och det kan gå snabbt vilket gör att den som har investerat i svaga bolag kommer drabbas av negativa överraskningar. Under 2014 var detta vad som hände för den som ägde aktier i företag som Hercules Offshore och Swift Energy. Höga amorteringar och räntor kan snabbt förstöra värdet på en aktie som ser billig och undervärderad ut. Värderingen i all ära, men finansiell styrka och flexibilitet kommer att spela en betydande roll i framtiden.

Av den anledningen är det bäst att begränsa sig till de företag som handlas kring bokfört värde, eller har ett EV/EBIT på sju eller lägre. Det är emellertid ganska ont om dem, efter att vi screenat den amerikanska aktiemarknaden hittar vi endast en handfull, en av dem som vid första anblicken ser intressant ut är Schlumberger (SLB). Bolaget har en attraktiv kurs som ligger cirka 40 procent under sitt all-time-high, har en stark balansräkning men Schlumberger handlas till 580 procent av det bokförda värdet och har ett EV/EBIT som ligger på 18,9. Aktien är således inte billig. Kommer aktien tillbaka till sitt all-time-high är det bra, men det är knappast ett ”once-in-a-lifetime” köp. De flesta analytiker är av åsikten att det kommer att ta åratal innan oljebolagen handlas på sina all-time-high igen.

Det är ganska sannolikt att oljepriserna kommer att rusa igen, men vid dagens oljepris är det inte en ”otrolig möjlighet” att köpa oljebolagens aktier. Frågan är fortfarande om inte oljebolagens aktier kommer att bli billigare igen innan de stiger till högre nivåer. Ingen av de ”säkra” aktierna är billiga just nu, och ingen av de ”billiga” aktierna är säkra. Visst många av dessa företags aktier kommer med största sannolikhet att kunna uppvisa betydande kursrusningar under de närmaste månaderna, men de kommer att vara fortsatt volatila vilket betyder att de sannolikt kommer att falla lika snabbt.

Vi kommer sannolikt att få se ännu lägre oljepriser inom en inte alltför lång framtid, och det kan då vara lönt att titta på dessa företag som kanske kan vara både billiga och ”säkra”. Till dess väljer i alla fall vi att avstå från köp av oljeaktier, annat än sådant som motiveras av kortsiktiga tekniska köpsignaler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BNQP ETC är en satsning på kopparpriset

Publicerad

den

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är den största ETC som följer RICI Enhanced Copper-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 13 oktober 2016 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PB8R1C7
Securities identification number (German WKN)PB8R1C
BloombergBNQP GY
ReutersBNQP.DE
TypeETC
Entitlement0.00926322
CurrencyEUR
Currency hedgedNo
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla BNQP ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBNQP

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil om tillväxt i aktiva ETFer

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

McNeil förklarade att uppkomsten av aktiva strategier är en naturlig utveckling efter framgången med passiva investeringsspårare och smarta beta-tematiska ETFer. Han lyfte fram bekvämligheten med att köpa ETF:er via onlineplattformar och inflytandet från den amerikanska marknaden, där 75 % av nya ETFer är aktiva.

McNeil nämnde att HANetf får allt större förfrågningar om aktiva ETFer, vilket speglar en bredare trend i Europa. Tillväxten på ETF-marknaden förväntas öka exponentiellt, med tillgångar som förväntas öka från 11 biljoner dollar till 30 biljoner dollar globalt inom de kommande fem åren.

McNeil påpekade skattefördelarna med att hålla amerikanska aktier i irländskt hemmahörande ETFer, och betonade en källskatt på 15 % på utdelning jämfört med 30 % i andra jurisdiktioner. Han noterade att attraktionen mot aktiva ETFer också drivs av potentiella alfavinster och det växande intresset från stora kapitalförvaltare i Europa. Till exempel gick Guinness Global Investors nyligen med i HANetfs plattform.

Han nämnde också att strategier sträcker sig över aktie-, ränte- och optionsbaserade produkter.

Fortsätt läsa

Nyheter

C71P ETF en penningmarknadsfond som investerar i korta amerikanska statsskuldsväxlar

Publicerad

den

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07 % p.a. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar).

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga C71P

Exponering för amerikanska statsobligationer: Genom att investera i kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar kan ETF erbjuda ett mycket likvidt, räntebärande alternativ till kontanter.

Låg volatilitet: ETFen är koncentrerad till löptider på 1-3 månader och syftar till att maximera exponeringen mot kortfristiga statsräntor, vilket kan minska portföljvolatiliteten och hjälpa investerare att spåra rådande marknadsräntor.

ETF-effektivitet: Denna ETF ger exponering mot en korg av kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar för bara en kostnadskvot på 0,07 % – allt i en enda affär.

Handla C71P ETF

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURC71P
London Stock ExchangeGBPCLPP
London Stock ExchangeUSDCLIP

Största innehav

NamnVikt (%)Värdepapperstyp
B 01/25/249.18Treasury Bill
B 02/15/247.67Treasury Bill
B 02/01/247.60Treasury Bill
B 02/08/247.51Treasury Bill
B 01/18/247.29Treasury Bill
B 01/11/247.21Treasury Bill
B 01/04/247.14Treasury Bill
B 01/02/246.97Treasury Bill
B 01/09/246.97Treasury Bill
B 01/16/246.96Treasury Bill

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära