Följ oss

Nyheter

Begär tillbaka skatten på utdelning i finska aktier

Publicerad

den

Finska aktier med utdelning kan vara berättigade till återbetalning av källskatt. Du kan begära tillbaka skatten för utdelningar i finska aktier som du fått efter den 1 januari 2021. Det är nämligen först från det datum som den extra skatt på 20 procent drogs, och det är denna du kan begära tillbaka.

Finska aktier med utdelning kan vara berättigade till återbetalning av källskatt. Du kan begära tillbaka skatten för utdelningar i finska aktier som du fått efter den 1 januari 2021. Det är nämligen först från det datum som den extra skatt på 20 procent drogs, och det är denna du kan begära tillbaka.

Från och med 1 januari 2021 ändrar Finland sin lagstiftning för beskattning av utdelningar i finska noterade aktiebolag. Detta påverkar alla som får utdelning från aktier i finska noterade bolag. Även den som äger finska aktier som handlas på Stockholmsbörsen, till exempel Nordea, och förvarar aktierna på ett konto utanför Finland påverkas.

• Lagändringen medför att den finska källskatten på utdelningen vid utdelningstillfället kan bli 35 % istället för 15 %.

• Enligt skatteavtalet mellan Finland och Sverige är privatpersoner bosatta i Sverige och svenska bolag enbart skyldiga att betala 15 % finsk skatt på finska utdelningar.

• Svenska aktieägare har rätt att begära tillbaka mellanskillnaden (20 %) från finska skattemyndigheten året efter utdelningen.

• Finska aktier på ISK, IPS, servicekonto och depå omfattas. För finska aktier i kapitalförsäkringar brukar förvaltaren, till exempel Nordnet och Avanza kommer att söka återbetalning. DEGIRO ansöker enligt de uppgifter vi har inte om återbetalning.

Du behöver inte ansöka om återbetalning av den utländska källskatten på utdelningar som skett innan dess.

Beställ ett hemvistintyg hos Skatteverket. Fyll sedan i blanketterna: 6164 och/eller 6167 och skicka in till finska Skattemyndigheten (bifoga hemvistintyg).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.