Följ oss

Nyheter

AXA IM utökar sitt sortiment med tre nya amerikanska börshandlade fonder

Publicerad

den

Lite över ett år efter lanseringen av sin ETF-verksamhet fortsätter AXA Investment Managers (AXA IM) att bygga ut sitt utbud och tillkännager lanseringen av tre nya ETFer exponerade mot de amerikanska marknaderna, inklusive två innovativa aktiva ETFer.

Lite över ett år efter lanseringen av sin ETF-verksamhet fortsätter AXA Investment Managers (AXA IM) att bygga ut sitt utbud och tillkännager lanseringen av tre nya ETFer exponerade mot de amerikanska marknaderna, inklusive två innovativa aktiva ETFer.

AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF (ticker AIPU)

  1. Denna aktiva ETF är motsvarigheten i USD till AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF (ticker AIPE) som lanserades i juli 2023. Denna ETF fokuserar på amerikansk kredit av investeringsklass som ingår i ICE® US Corporate Paris-Aligned Absolute Emissions Index®, och strävar efter att uppfylla målen för minskade koldioxidutsläpp, inklusive gröna, sociala och hållbarhetsobligationer.
  2. Denna ETF är den första i sitt slag i denna kategori och förvaltas aktivt. Dess mål är att överträffa sitt jämförelseindex, netto efter förvaltningsavgifter, på lång sikt, med en egen strategi som bygger på kreditriskövervakningen som utvecklats inom AXA IM:s amerikanska ränteforskningsteam, med två speciella fokus: en låg avvikelse från jämförelseindexet. och ett mål om koldioxidavtryck i linje med koldioxidutsläppen från PAB-moderindexet.

Den faktiska årliga Total Expense Ratio (TER) är satt till 0,18 procent. ETFen är noterad på Xetra, den tyska börsen, i USD med kortnamnet AIPU.

AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF (ticker AHYU)

  1. Denna aktiva ETF fokuserar på högavkastande företagsobligationer i USD som ingår i ICE® BofA® US High Yield Index.

Detta är den första aktivt förvaltade ETFen i sitt slag på marknaden. Den eftersträvar hög inkomst och långsiktig tillväxt, i USD, från en aktivt förvaltad portfölj av högavkastande obligationer. Portföljkonstruktionen tillämpar krediturval och kreditriskövervakning som utvecklats av AXA IMs amerikanska högavkastande ränteforskningsteam. Även om den är aktivt förvaltad kommer denna ETF att ha en låg avvikelse från riktmärket.

Denna ETF kommer snart att noteras på Xetra, den tyska börsen. Den faktiska årliga Total Expense Ratio (TER) är satt till 0,35 procent.

AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF (ticker AIUU)

Denna ETF syftar till att replikera resultatet av MSCI USA Climate Paris Aligned Index®, netto efter förvaltningsavgifter, vilket gör det möjligt för investerare att investera i stora och medelstora bolag noterade på de amerikanska aktiemarknaderna som följer en avkarboniseringsbana som överensstämmer med målen för Parisavtalet.

Det kompletterar AXA IMs utbud av ESG-integrerade produkter och ETFer exponerade mot de amerikanska marknaderna.

Den faktiska årliga Total Expense Ratio (TER) är satt till 0,12 procent och ETFen kommer snart att noteras på Xetra, den tyska börsen.

De tre ETFerna kommer att förvaltas med fysisk replikering och klassificeras som artikel 8 enligt förordningen om offentliggörande av hållbar finansiering.

Efter deras notering kommer ETFerna att vara tillgängliga för institutionella såväl som privata investerare i Österrike, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige.

Nicolas-Louis Guille-Biel, global chef för ETF och produktstrategi på AXA IM, tillade: ”Utökningen av vårt ETF-sortiment, förankrat kring innovation och/eller ansvarsfulla investeringar, är avgörande om vi vill bli ledande inom UCITS ETF marknaden till 2026. I detta avseende har vi accelererat vår utveckling 2023 med utvidgningen av vårt ETF-erbjudande till kredit, med ett utbud som har mer än fördubblats sedan januari, och även med förstärkningen av vår specifika expertis inom distribution och produkt förvaltning. Vårt utbud, som förlitar sig på AXA IMs erkända expertis, omfattar sju ETFer och inkluderar kärnbyggnadsblock och tematiska ETFer.”

Olivier Paquier, global chef för ETF-försäljning på AXA IM, sa: ”USA-exponeringar utgör en central byggsten för UCITS ETFs-investerare, därav vårt beslut att stärka vårt ETF-sortiment som investerar i denna region, samtidigt som vi försiktigt drar nytta av vår långa erfarenhet därigenom. erbjuda investerare flera av vår expertis inom ett ETF-omslag, både genom aktiv och indexerad förvaltning, med obligations- och aktieexponeringar”.

Handla AXAs produkter

AXAs ETFer är europeiska börshandlade fonder. Derasfond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

21Shares lanserar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam

Publicerad

den

21Shares listar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam, 21Shares Arbitrum ETP respektive 21Shares Optimism ETP. De två ETPerna är strukturerade för att ge investerare riktad exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan

21Shares listar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam, 21Shares Arbitrum ETP respektive 21Shares Optimism ETP. De två ETPerna är strukturerade för att ge investerare riktad exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan

Dessa tillägg markerar en viktig milstolpe för företaget eftersom det fortsätter att växa sitt produktsortiment som svar på den växande efterfrågan från investerare.

De två ETPerna, som kallas AOPT respektive AARB, är strukturerade för att ge investerare en målinriktad, enkel och effektiv exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan och utformade för att öka skalbarheten och minska transaktionsavgifterna. Dessa börshandelsprodukter kommer att tillåta investerare att dra nytta av tillväxten och utvecklingen av Optimism och Arbitrum.

Här är huvudfunktionerna

Optimism Etp: Erbjuder investerare exponering för Optimism, en Layer 2-lösning för skalbarhet för Ethereum som syftar till att avsevärt förbättra nätverket och minska övergångskostnaderna. Denna tillgång har fått investerarnas uppmärksamhet tack vare dess förmåga att göra decentraliserade appar (eller dApps) mer tillgängliga och bekväma.

Arbitrum Etp: Arbitrum är också en lösning utformad för att förbättra skalbarheten av Ethereum, men minskar nätverksöverbelastning, vilket gör det till en avgörande aktör inom den decentraliserade finanssektorn (DeFi).

Massimo Siano, VD och chef för Sydeuropa på 21Shares, kommenterade: ”Noteringen av dessa två ETP är i linje med den växande aptiten för kryptoprodukter i Europa. Vi vill fortsätta att bekräfta vårt ledarskap genom att fortsätta på denna väg, vilket också bekräftar vårt fulla stöd för tillväxten och utvecklingen av kryptovalutasektorn.”

Båda ETPerna kommer att noteras och handlas på Euronext Paris och Euronext Amsterdam, i både euro och dollar, vilket ökar 21Shares närvaro på europeiska marknader.

Handla AOPT ETP och AARB ETP

21Shares Optimism ETP (AOPT) och 21Shares Arbitrum ETP (AARB) är börshandlade kryptovalutor (ETP) som handlas på Euronext Paris.

Euronext Paris är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Fortsätt läsa

Nyheter

Indiens vikt i emerging market index stiger

Publicerad

den

Indiens vikt i Emerging Markets index, MSCIs Global Standard klättrade till 16,27 procent, vilket överträffade det tidigare rekordet i oktober 2022 på 16,21 procent.

Indiens vikt i Emerging Markets index, MSCIs Global Standard klättrade till 16,27 procent, vilket överträffade det tidigare rekordet i oktober 2022 på 16,21 procent.

Förra månaden tog Indien tillbaka den andra positionen efter att ha ersatt Taiwan. För närvarande har Kina den högsta viktningen på mätaren, på 28 procent. Indiens viktning höll sig stabil på cirka 8 procent från 2015 till oktober 2020.

Under 2023 har indiska marknader uppvisat en relativt stark överprestation. MSCI India har noterat en imponerande ökning på 12,3 procent hittills från år, vilket överträffar den blygsamma ökningen på 2,7 procent som observerats i MSCI Emerging Markets.

Handla INQQ ETF

India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekom

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.mer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Fortsätt läsa

Nyheter

1 av 5 skulle prioritera sparande till sina barn om skatten upp till 300 000 kr togs bort

Publicerad

den

Färre sparar nu till barn än för ett år sedan. Om skatten på ISK-sparande upp till 300 000 kr togs bort skulle däremot 21 procent öka sparande till sina barn eller påbörja ett barnsparande. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo Prospera gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

Färre sparar nu till barn än för ett år sedan. Om skatten på ISK-sparande upp till 300 000 kr togs bort skulle däremot 21 procent öka sparande till sina barn eller påbörja ett barnsparande. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo Prospera gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

För fjärde året i rad presenterar nu Fondbolagens förening en enkätundersökning om barnsparande. Sedan förra årets mätning kan vi se att andelen föräldrar som sparar till sina barn har sjunkit tillbaka till samma nivå som vi noterade 2020. Det är nu 86 procent som barnsparar jämfört med 90 procent 2022.

Trots utmanande privatekonomiska tider med inflation och högre räntor har 8 av 10 ett oförändrat barnsparande jämfört med förra året. Precis som i fjol är det även i år 10 procent som ökat sitt sparande samtidigt som lika många minskat det. På frågan om vilken sparform som valts drar fondsparandet ifrån som den populäraste och ökar till 71 procent från förra årets 69 procent. Sparkontot är näst mest populärt med 46 procent, medan aktier minskar till 14 procent. Det motsatta ser vi när vi frågar om sparande till barnbarn. Då ökar faktiskt aktier till 19 procent (10 procent 2022), samtidigt som fonder minskar från 64 till 55 procent.

Under hösten har det varit en flitig debatt om investeringssparkontot (ISK) där många förväntar sig att regeringen infriar löftet i Tidöavtalet om att 300 000 kr på ISK ska bli skattefria. ISK är det mest populära kontot för barnsparande, även om det i år minskar till förmån för kapitalförsäkringen som beskattas på ett liknande sätt. 1 av 5 barnsparare menar att den föreslagna skattelättnaden skulle få dem att öka eller påbörja ett barnsparande.

”Dagens unga ska vara väldigt glada att deras föräldrar väljer att hålla i det långsiktiga barnsparandet trots utmanande ekonomiska tider. Det är också intressant att se hur kapitalförsäkringen ökar i popularitet. Så länge man kan öppna ett konto utan avgifter finns det fördelar med kapitalförsäkringen när föräldrar kan sätta sina barn som förmånstagare. Då tillhör pengarna barnen samtidigt som föräldrar kan välja när i tiden det är lämpligt att fördela ut pengarna, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Män placerar med högre risk till sina barn

De flesta som fondsparar till sina barn väljer fortfarande aktiefonder. Sedan förra året har dock andelen minskat från 70 procent till 65 procent. Var de pengarna hamnat i stället vet vi inte eftersom fler nu (24 procent) jämfört med förra året (18 procent) svarar att de inte vet vilken fondtyp de sparar i. Vi noterar också en stor könsskillnad i denna fråga. 80 procent av männen väljer aktiefonder till sina barn medan 47 procent av kvinnorna väljer detsamma. I stället är det fler kvinnor (31 procent) än män (21 procent) som väljer räntefonder. En stor skillnad mellan män och kvinnor ser vi också på svarsalternativet ”vet ej”. Det är 38 procent av kvinnorna som inte vet vilken fondtyp de sparar i till sina barn jämfört med 11 procent av männen.

”För ett långsiktigt sparande som ett barnspar för de flesta är tycker jag att det finns goda argument för att välja aktiefonder. Särskilt när det är minst 5 år kvar till att pengarna ska användas. Det är en utmaning att så många som 1 av 4 inte vet vilken fondtyp de har placerat i. För även om ränteläget är annorlunda nu än för några år sedan kan skillnaden i avkastning gentemot aktiefonder bli väldigt stor över långa spartider. Det är viktigt att utsätta sina pengar för rätt typ av risk och chans till avkastning och den resan börjar med att förstå vad man investerar i, säger Philip Scholtzé.

Undersökningen har genomförts för fjärde året i rad av Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening. Undersökningen genomfördes i november 2023 genom en enkät som har besvarats av 1 037 personer.

Fortsätt läsa

Populära