Följ oss

Nyheter

ALQD ETF investerar i alla slags asiatiska företagsobligationer utom japanska

Publicerad

den

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Asia Pacific. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (Årligen).

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Asia Pacific. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (Årligen).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D är en mycket liten ETF med tillgångar på 14 miljoner GBP under förvaltning. ALQD ETFen är äldre än 5 år och har hemvist i Luxemburg.

Indexbeskrivning

Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index® är utformat för att representera resultatet för omsättbara skulder (obligationer), emitterade i US-dollar, av företag baserade i Asien (exklusive Japan) (sådana företag kan vara hemmahörande i tillväxtmarknadsjurisdiktioner).

För att vara kvalificerade för inkludering i indexet måste obligationerna anses av hög kvalitet (investment grade), vilket innebär obligationer utgivna av emittenter som anses vara mindre benägna att inte uppfylla sina betalningsåtaganden.

Endast obligationer som är

(i) obligationer med fast ränta (obligationer som betalar en fast ränta);

(ii) inlösbara obligationer (obligationer som kan lösas in före förfallodagen, under vissa villkor),

(iii) step-up obligationer (obligationer med ett förutbestämt ränteschema som inte kan ändras under obligationens löptid),

(iv) händelsedrivna obligationer (obligationer vars intresse kan ändras vid förekomsten (eller utebliven) av fördefinierade händelser, såsom ratingförändringar, underlåtenhet att registrera en obligation eller underlåtenhet att genomföra en fusion) och

(v) daterad och odaterade fast-till-flytande hybridbank-/försäkringskapitalobligationer (obligationer som ändras från en fast till en rörlig ränta på antingen ett rörligt eller ett förutbestämt datum) är berättigade att ingå i indexet.

Obligationerna måste uppfylla vissa andra förinställda kriterier som att de kan köpas och säljas internationellt, och när de går in i indexet med ett lägsta utestående belopp på 750 miljoner USD och en minsta löptid på minst 1,5 år. Indexets sammansättning ses över och balanseras om månadsvis. Indexet är beräknat på totalavkastningsbasis vilket innebär att belopp motsvarande räntebetalningar på obligationerna återinvesteras i Indexet.

Handla ALQD ETF

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURALQD
London Stock ExchangeUSDALQD
XETRAEURALQD

Största innehav

VärdepapperVikt %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE 4.375% 2024-04-102.00% 
USY6886MAE041.87% 
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-051.77% 
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-151.53% 
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-181.49% 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-281.49% 
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-131.42% 
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-271.33% 
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-271.29% 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-211.29%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.