Följ oss

Nyheter

AGG ETF en satsning på investment grade obligationer

Publicerad

den

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF) spårar ett index över amerikanska obligationer av investeringsgrad. Det marknadsviktade indexet inkluderar statsobligationer, byråer, CMBS, ABS och investment grade företag. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,04 procent.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF) spårar ett index över obligationer av investeringsgrad. Det marknadsviktade indexet inkluderar statsobligationer, byråer, CMBS, ABS och investment grade företag. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,04 procent.

AGG Factset Analytics Insight

AGG:s totalkostnad är låg och mer förutsägbar än sina konkurrenter. I ett segment där det finns en handfull liknande fonder som följer i stort sett samma underliggande index, är innehavs- och handelskostnader de drivande faktorerna. AGG levererar sitt underliggande index avkastning med precision och konsekvens.

Fonden har också en historia av massiv handelsvolym och snäva spreadar. AGG följer vårt segments benchmark, vilket ger utmärkt exponering mot den amerikanska obligationsmarknaden med investeringsgrad. Observera att fonden använder sig av en noggrann optimeringsstrategi, som bara har en bråkdel av namnen i sitt index, en nästan nödvändighet bland ETF:er på obligationsmarknaden.

Varför AGGE?

Direktinvesteringar i stats-, statsrelaterade, företags- och värdepapperiserade obligationer.

Inom företag, värdepapperiserade, byråer och överstatliga obligationer inkluderar endast bästa emittenter ur ett ESG/SRI-perspektiv och exkluderar uttryckligen emittenter som är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen, konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, vuxenunderhållning, alkohol, hasardspel, kärnkraft, genetiskt modifierade organismer, oljesand och termiskt kol. Statsobligationer, statsobligationer och lokala myndigheter är exkluderade om emittenter har tillämpat FN-sanktioner.

Spårar ett index med minst 10 % allokering till gröna obligationer, inklusive statsobligationer och statliga emissioner av gröna obligationer.

Investeringsmål

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF strävar efter att spåra investeringsresultaten som återspeglar avkastningen från Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index som består av globala investeringsklassiga ESG (environmental, social and governance) screenade obligationer.

Fondsammanfattning

Indexet mäter prestandan för den totala amerikanska obligationsmarknaden med investeringsgrad. Fonden investerar i allmänhet minst 90 % av sina nettotillgångar i delvärdepapper i sitt underliggande index och i investeringar som har ekonomiska egenskaper som är väsentligen identiska med de ekonomiska egenskaperna hos delvärdepapper i dess underliggande index.

Handla AGGE ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i AGG ETF.

Även AvaTrade erbjuder handel med iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF) ETF) i form av CFDer. Till AvaTrade.

Även IG erbjuder emellertid handel i iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG ETF) ETF) . Till IGs ETF Screener.

Största innehav

EmittentVikt (%)
UNITED STATES TREASURY16.72
JAPAN (GOVERNMENT OF)13.10
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS7.49
UNIFORM MBS5.18
FRANCE (REPUBLIC OF)3.02
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)2.52
ITALY (REPUBLIC OF)2.40
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION2.37
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2.34
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II2.23

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.