Följ oss

Nyheter

5 steg så ska du analysera guld

Publicerad

den

5 steg så ska du analysera guld

Jag har sett många olika analyser på hur guld och guldpriset ska analyseras. I detta inlägg kommer jag att sammanställa alla dessa på en och samma gång. Jag kommer att gå igenom följande 5 steg i min analys:

  1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX
  2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)
  3. Valutakursutveckling EUR/USD
  4. Momentum
  5. Korrelation

1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX

Antal utestående guldkontrakt på COMEX har minskat signifikant sedan toppen i november 2010. I grafen nedan kan vi dock se att antalet utestående kontrakt har bottnat ur och sakta vänt uppåt från 400 000 nivån till dagens nivå på cirka 430 000 kontrakt (22 maj 2012).

Källa: Factset, avser utestående guldkontrakt på COMEX under perioden 16 maj 2010 – 22 maj 2012

2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)

Trots att guldpriset har sjunkit kraftigt sedan årsskiftet har förvaltat kapital eller asset under management (AuM) inte sjunkit. Detta betyder att investerare har hållit kvar sina guldinnehav. Sett utifrån årskiftet har de flesta ETF:erna haft en positiv utveckling i förvaltat kapital (omräknat till svenska kronor).

[table id=362 /]

Källa: Factset, 22 maj 2012, AuM i miljoner kronor, nettoförändring i AuM i procent

3. Valutakursutveckling EUR/USD

En starkare dollar innebär ett lägre guldpris eftersom guld prissätts i dollar. Nedan graf visar tydligt att US-dollarn har stärkts signifikant mot Euron. I dagsläget handlas Euron på ATL nivåer jämfört med US-dollarn. Detta förklaras av oroligheterna i Sydeuropa. Detta har påverkat guldpriset negativt. Precis tvärtom vad många trodde – ”Flight-to-safety”.

4. Momentum

I dagsläget handlas guldet under 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden. Detta betyder kortfattat att guldpriset är inne i en negativ trend. För aktuella nivåer och aktuellt pris, se graf nedan.

Nedan presenteras 50 och 200-dagars glidande medelvärden i absoluta tal (lokal valuta) och i relation till gårdagens stängningskurser för utvalda ETF:er/ETC:er. Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

[table id=363 /]

Källa: Factset, 22 maj 2012

4. Korrelation

Historiskt har guld haft en negativ korrelation mot aktiemarknaden. Detta betyder att guldpriset stiger i värde när aktiemarknaden faller. I dagsläget har guld en svagt positiv korrelation sett mot OMXS30 (0,19) och mot MSCI World (0,11), sett utifrån 2 års daglig korrelation. Detta betyder att guldpriset tenderar att stiga i värde när börsen går upp. De senaste dagarna har dock guldet haft en negativ korrelation jämfört med aktiemarknaden.

Slutsats

I dagsläget ger inte investeringsflöden i guld, COMEX och AuM förändringar, någon tydlig bild (netural)

EUR/USD handlas under den korta och den långa trenden och kommer sannolikt göra detta fram tills nyvalet i Grekland den 17 juni (negativ)

Momentum är negativ dels på kort sikt, dels på lång sikt (negativ)

Korrelationen på 2-års sikt är positiv, vilket är negativt för en investerare. En investerare vill ha en tillgång med negativ korrelation, då detta minskar risken i portföljen. På kort sikt har guldet rört sig som det ska. (netural)

Slutsatsen är att jag avvaktar att investera i guld tills dess att guldpriset bryter 50-dagars glidande medelvärde. Fram tills dess har jag en neutral inställning till guld. Övriga analyspunkter måste också ge en positiv bild innan jag köper.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.