Följ oss

Nyheter

Ta del av den amerikanska energiboomen utan risken i oljepriset

Publicerad

den

Ta del av den amerikanska energiboomen utan risken i oljepriset

Olja, en av världen mest volatila råvaror, befinner sig nu i ett ständigt fokus som en följd av de globala ekonomiska utsikterna och turbulensen i Mellanöstern. Nu finns det dock ett nytt sätt att exponera sig mot energiboomen utan risken för svängningarna i oljepriset.

Under sommaren 2020 lanserade HAN ETF en ny börshandlad fond som ger innehavarna möjligheten att ta den av utvecklingen på den amerikanska energimarknaden. Denna ETF, Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP), skiljer sig en del från många av sina konkurrenter. Istället för att äga råvaran eller oljeproducerande företag så har HAN ETF istället valt att fokusera på aktier i medelstora företag som arbetar med olje- och gaspipelines.

Denna ETF följer Alerian Midstream Energy Dividend Index, ett riktmärke för midstream-företag som satsar på energiinfrastruktur. Innehaven inkluderar namn som Midstream Partners, The Williams Company, Enterprise Products och EQT – alla företag med stora tillgångar inom olja och gas, i första hand infrastruktur såsom rörledningar. Genom att köpa denna ETF kan en investerare ta del av den amerikanska energiboomen utan att direkt exponeras för oförutsägbara oljepriser.

Ju mer råolja som pumpas upp i den amerikanska energimarknadens artärer desto större vinster gör dessa företag. Vissa liknar deras affärsmodell med ett system för vägtullar inom energiområdet. Genom att äga denna ETF äger placeraren i realiteten andelar i de pipelines som förbinder raffinaderier och oljekällor. Dessa företag får en avgift varje gång det strömmar olja eller naturgas genom dessa rörledningar.

Energiinfrastruktur är en typ av tillgångar som egentligen inte är korrelerade med råvarupriserna, de är istället korrelerade med aktiviteten. Det är snarare ett arbitrage i att flytta oljan från punkt A till punkt B.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det är en ganska okonventionell satsning som denna ETF representerar. Det som är värt att framhålla i denna ETF är den höga direktavkastningen som följer denna placering. Eftersom denna börshandlade fond investerar i så kallade master limited partnerships gör det att den är mottagare av vinster, vilka således delas ut.

Överblick

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond med säte i Irland. Fonden strävar efter att ge diversifierad exponering till energibolag som är involverade i bearbetning, transport och lagring av olja, naturgas och naturgasvätskor på de amerikanska och kanadensiska marknaderna och inkluderar MLP och C-corps.

Det är den första UCITS ETF som ger exponering för energiinfrastruktursektorn via ett index som har tagits fram av Alerian. Genom att använda en syntetisk strategi möjliggör MMLP effektiv replikering av indexet. Förvaltningsavgiften ligger på 0,40 procent per år. Fonden arbetar med fysisk replikering och är utdelande vilket betyder att den vidaredistribuerar de utdelningar som den erhåller. MMLP går att handla i både USD och GBP.

Alerian Midstream Energy Dividend Index, MMLP: s jämförelseindex har en femårig genomsnittlig avkastning på 7,3% och har en aktuell avkastning på 10,4% per den 30 juni 2020.

Fonden gör det möjligt för europeiska investerare att komma åt MLP-marknaden som vanligtvis inte ingår i de amerikanska aktiemarknadsindexen.

Varför investera?

Direktavkastningen – MLP betalar inga skatter på enhetsnivå så att de kan betala ut mer av sitt kassaflöde till investerare som utdelning. Den 5-åriga genomsnittliga avkastningen för energiinfrastrukturföretag, representerad av AEDW-indexet är 7,2% (Källa: Alerian, den 29 maj 2020).

Stabila kassaflöden – Midstream-företag är till stor del avgiftsbaserade, volymdrivna företag som drar nytta av den växande amerikanska och kanadensiska energiproduktionen och den ökande efterfrågan hemma och internationellt.

Defensiv energi exponering – Med tanke på den avgiftsbaserade karaktären hos mellanströmmen är kassaflödena mindre känsliga för råvaruprisvolatilitet jämfört med andra energisektorer, såsom olje- och gasproducenter.

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) noteras på den tyska börsen, på Xetra, vilket gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Midstream Energy upprätthåller marknadsavkastande utdelningsavkastning

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *