Följ oss

Nyheter

Lyxor noterar SEK-hedgad version av ETF med europeiska företagsobligationer på Stockholmsbörsen

Publicerad

den

Lyxor noterar SEK-hedgad version av ETF med europeiska företagsobligationer på Stockholmsbörsen

Lyxor noterar idag Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF – hedgad månadsvis i svenska kronor – Acc (ISIN: LU2093240757; Bloomberg Ticker LYXCRPEU SS) på Nasdaq Stockholm. Den börshandlade fonden erbjuder investerare exponering mot Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index med en förvaltningsavgift (TER) på 0,20%.

Indexet som ETF:en följer består av företagsobligationer noterade i Euro, huvudsakligen utgivna av företag baserade i Europa, med en löptid om minst ett år. Indexet består av mer än 1 800 obligationer och inkluderar endast obligationer med en MSCI ESG Rating som uppnår BBB eller högre samt exkluderar obligationerbasis av affärsverksamhet, normer och kontroversiella aktiviteter.

Vi har nyligen uppdaterat huvuddelen av vårt ETF-utbud inom företagsobligationer till att följa Bloomberg Barclays MSCI Sustainable index och vi tror att efterfrågan kommer att fortsätta att öka för hållbara ränte-ETF:er. Den nya SEK-hedgade ETF:en förser investerare med en lättillgänglig, transparent, likvid och kostnadseffektiv exponering mot euro-krediter på ett valutasäkrat sätt, med ett skydd mot fluktuationer för den svenska kronan mot euron, säger Carl-Christian Höeg, Head of ETF Sales i Norden på Lyxor ETF.

ETF namn

Bloomberg Ticker

ISIN

TER1

Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF – Monthly Hedged to SEK – Acc

LYXCRPEU SS

LU2093240757

0.20%