Följ oss

Nyheter

XMLH ETF innovativa sjukvårdsteknologier

Publicerad

den

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (XMLH ETF) syftar till att spåra resultatet för ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR ("Indexet").

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (XMLH ETF) syftar till att spåra resultatet för ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR (”Indexet”).

Beskrivning av L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc investerar i globala aktier med fokus på Health Care. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,49 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc har tillgångar på 157 miljoner GBP under förvaltning. XMLH ETF är äldre än 1 år och har hemvist i Irland.

Ögonblicksbild av fonden

• Långsiktig allokering. Långsiktig megatrend som vi tror radikalt förändrar vårt sätt att leva och arbeta

• Hög tillväxtpotential. Syftar till att fånga den överdimensionerade tillväxtpotentialen inom sjukvårdsteknikbranschen

• Utnyttja branschexpertis. En investeringsstrategi för indexspårning som stöds av ett team av sjukvårdsteknikexperter

Har den ett hållbart mål?

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som

(i) bidrar till sociala mål,

(ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och

(iii) följer god förvaltningspraxis.

ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR

Indexet syftar till att spåra resultatet för en korg av företag som är aktivt engagerade i sjukvårdsteknologins värdekedja.

Indexet består av företag som är börsnoterade på olika börser runt om i världen som har en distinkt del av sin verksamhet och sina intäkter från sjukvårdsteknologier och potentialen att växa inom detta område genom innovation och/eller marknadsantagande av sina produkter och/eller tjänster. Företag som ingår i indexet får ett ”HTEC Score” som består av faktorer som representerar

(1) de intäkter företaget får från innovativa sjukvårdsteknologier,

(2) nivåerna av investeringar som företaget gör i sjukvårdsteknologier,

(3) marknaden och tekniskt ledarskap för företaget i universum.

Ett företag är endast kvalificerat för inkludering i indexet om det är av tillräcklig storlek (bestämt med hänvisning till det totala marknadsvärdet på dess aktier) och det är tillräckligt ”likvid” (ett mått på hur aktivt dess aktier handlas på en dag grund). Inom indexet viktas företag enligt ett modifierat HTEC-faktorviktschema. Indexet ombalanseras kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Handla XMLH ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc (XMLH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURDOCT
London Stock ExchangeGBXDOCG
London Stock ExchangeUSDDOCT
SIX Swiss ExchangeCHFDOCT
XETRAEURXMLH

Största innehav

VärdepapperVikt %
Irhythm Technologies2.2
Dexcom1.8
Thermo Fisher Scientific1.7
Vocera Communications1.7
Teladoc1.6
Insulet1.6
Intuitiv kirurgisk1.5
Omnicell1.5
Charles River Laboratories1.5
Brooks Automation1.5

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.