Följ oss

Nyheter

Vilken Bitcoinprodukt är bäst?

Publicerad

den

Den 10 januari 2024 gav SEC grönt ljus till elva USA-noterade ETFer som investerar i spotbitcoin. Detta skedde ett decennium efter de första ETF-ansökningarna kom in 2013. Stora aktörer som ARK Investments, BlackRock och Fidelity är bland de godkända förvaltarna som såg sin Bitcoinprodukt få godkänt av den amerikanska finansinspektionen SEC.

Den 10 januari 2024 gav SEC grönt ljus till elva USA-noterade ETFer som investerar i spotbitcoin. Detta skedde ett decennium efter de första ETF-ansökningarna kom in 2013. Stora aktörer som ARK Investments, BlackRock och Fidelity är bland de godkända förvaltarna som såg sin Bitcoinprodukt få godkänt av den amerikanska finansinspektionen SEC.

Dessa ETFer är noterade på Nasdaq, NYSE och CBOE och spårar bitcoinindex, vilket potentiellt breddar Bitcoins marknadstillgänglighet. Privatpersoner och institutionella investerare kan nu sömlöst investera i en Bitcoinprodukt utan att behöva oroa sig för förvarings- eller säkerhetsfrågor.

Medan den första bitcoin-terminsbaserade ETFen godkändes 2021, är den senaste nicken en betydande förändring av marknadsplanen. USA, hem för betydande besparingar och kapital, kan bevittna ett betydande inflöde av medel till Bitcoin ETFer, vilket gynnar RIAer, pensionsplaner och större fonder.

Källa Statista/Coingecko

Bitcoin (BTC)-priset nådde sin all time high nivå på 67 566,83 dollar den 8 november 2021. Just den prishöjningen var kopplad till lanseringen av en Bitcoin ETF i USA, medan andra toppar under 2021 berodde på evenemang som involverar Tesla respektive Coinbase. Teslas tillkännagivande i mars 2021 att de hade förvärvat 1,5 miljarder US-dollars värde av det digitala myntet. Samma år såg vi börsintroduktionen av USA största kryptobörsen vilket väckte ett stort intresse hos allmänheten. Marknaden var dock märkbart annorlunda i slutet av 2022, men Bitcoin-priserna nådde ungefär 46 105,95 den 10 januari 2024 efter att en annan kryptobörs, FTX, ansökte om konkurs.

Håller världen få slut på Bitcoin?

Till skillnad från fiatvaluta som den amerikanska dollarn – eftersom Federal Reserve helt enkelt kan besluta att skriva ut fler sedlar – är Bitcoins utbud begränsat: BTC har ett maximalt utbud inbäddat i sin design, av vilket ungefär 89 procent hade uppnåtts i april 2021. Det antas att Bitcoin kommer att ta slut till 2040, trots kraftfullare gruvutrustning. Detta beror på att gruvdrift blir exponentiellt svårare och mer maktkrävande vart fjärde år, en del av Bitcoins ursprungliga design. På grund av detta kan en Bitcoin gruvtransaktion vara lika med energiförbrukningen i ett litet land 2021.

Bitcoins prisutsikter: en potentiell bubbla?

Kryptovalutor har få mått tillgängliga som tillåter prognoser, om än bara för att det ryktas att endast ett fåtal kryptovalutainnehavare äger en stor del av tillgängligt utbud. Dessa stora innehavare – kallade ”valar” – sägs utgöra två procent av anonyma ägarkonton, samtidigt som de äger ungefär 92 procent av BTC . Utöver detta är de flesta som använder kryptovalutarelaterade tjänster över hela världen privatkunder snarare än institutionella investerare. Detta innebär att utsikterna för huruvida Bitcoin-priserna kommer att falla eller växa är svåra att mäta, eftersom rörelser från en stor val redan har en betydande inverkan på denna marknad.

Även Europa erbjuder börshandlade produkter på Bitcoin

Även i Europa, till och med i Sverige, finns det börshandlade produkter på Bitcoin. Med ett undantag, Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF, är alla dessa produkter så kallade ETPer, då lagstiftningen i den Europeiska Unionen inte tillåter att en ETF har ett enda innehav. Det kan inte heller kallas för en UCITS-produkt. Jacobi-produkten är emellertid inte en UCITS-ETF, och kan endast säljas i Storbritannien och Nederländerna. Den har en dessutom ett krav minsta investering på 100 000 dollar.

En UCITS ETF är en börshandlad fond som följer ett system med säkerhetsåtgärder i enlighet med UCITS-bestämmelser. Detta innebär att dess innehav måste diversifieras, utan att ett enstaka innehav överstiger 10 procent av fondens nettotillgångsvärde (NAV). Med en enda underliggande tillgång så överstiger detta tio procent fondens nettotillgångsvärde.

Den måste vara likvid, vilket ger investerare flexibilitet att sälja sina aktier när som helst. Vidare måste UCITS ETFer hållas separat från fondleverantörens och övervakas av en oberoende förvaringsinstitut, för att skydda investerarnas tillgångar om leverantören hamnar i ekonomiska problem.

Den Bitcoinprodukt som finns som kallas för ETF, Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF, är registrerad på den brittiska kanalön Guernsey, och kommer därmed undan med detta. I grunden är det emellertid en mycket snarlik produkt alla emittenter erbjuder. För den som vill veta mer har vi skrivit en artikel om vad som är vad där vi förklarar skillnaden mellan produkter som ETP, ETF, ETC, ETN och ETI.

Nedanstående lista visar en rad olika produkter som erbjuder exponering mot priset på Bitcoin. De flesta av dem handlas på den tyska börsen Xetra och kan enkelt nås genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Utöver detta finns faktiskt tre emittenter som på ena eller andra sättet finns på den svenska marknaden. 21Shares som är specialiserade på kryptovalutor, och nyligen fyllde fem år, har noterat flera produkter på Nasdaq i Stockholm.

Schweiziska Valour noterade tidigt sina produkter på svenska Nordic Growth Market, NGM, och har faktiskt flera anställda som kommer från denna marknadsplats.

Slutligen finns svenska Virtune som fick sitt tillstånd förra året, och har noterat flera produkter på svenska Nasdaq. Virtune har även börjat notera produkter i Tyskland, där den mest likvida marknaden för börshandlade produkter i EU finns i dag.

NamnEmittentKortnamnAvgiftValuta
1Valour Bitcoin Physical Carbon NeutralValourVALOUR BTC CARBON NEUTRAL1,49%EUR
Valour Bitcoin (BTC) ZeroValourVALOUR BTC ZERO EUR0,00%EUR
Valour Bitcoin (BTC) ZeroValourValour Bitcoin Zero0,00%SEK
21Shares Bitcoin Core ETP21Shares21BC0,21%USD
21Shares Bitcoin ETP21Shares2BTC1,49%EUR
21Shares Bitcoin ETP21Shares2BTD1,49%USD
CoinShares Physical BitcoinCoinSharesBITC0,98%USD
DDA Physical Bitcoin ETPDDAXBTI0,95%USD
ETC Group Physical BitcoinETC GroupBTCE 2,00%USD
Fidelity Physical Bitcoin ETPFidelityFBTC0,35%EUR
Global X Bitcoin ETPGlobal XBT0X0,65%USD
Invesco Physical BitcoinInvescoBTIC0,39%USD
Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETFJacobiBCOIN1,50%USD
SEBA Bitcoin ETPSEBASETB0,75%USD
VanEck Bitcoin ETNVanEckVBTC1,00%USD
VirtuneVirtuneVIRBTC1,49%SEK
Virtune Bitcoin ETPVirtuneVIRBTC1,49%EUR
WisdomTree Physical BitcoinWisdomTreeWBIT0,35%USD

Vilken produkt är billigast?

Vi valde att sortera om tabellen, och istället se vilka produkter som är billigast. Valour, som bland annat noterar sin Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK på svenska NGM, har för närvarande ingen förvaltningsavgift alls, något som kan komma att förändras.

Denna produkt finns även som en Euro-noterad produkt, inte heller denna har någon förvaltningskostnad. Dessa produkter går att handla genom de flesta svenska banker och mäklare. Notera, detta är den enda av de Bitcoinprodukter som vi tittar på som inte är fysiskt uppbackad, det är ett tracker certifikat.

De är däremot 100 procent hedgade med riktiga coins, så den är inte syntetisk i den meningen att den backas upp av terminer eller annat, utan den backas av riktiga coins. Men heller inte ”fysiskt uppbackad” i den legala mening där coinsen är knutna eller ”pledgeade” till investeringen.

NamnEmittentKortnamnAvgiftValuta
Valour Bitcoin (BTC) ZeroValourVALOUR BTC ZERO EUR0,00%EUR
Valour Bitcoin (BTC) Zero SEKValourValour Bitcoin Zero0,00%SEK
21Shares Bitcoin Core ETP21Shares21BC0,21%USD
WisdomTree Physical BitcoinWisdomTreeWBIT0,35%USD
Fidelity Physical Bitcoin ETPFidelityFBTC0,75%EUR
Invesco Physical BitcoinInvescoBTIC0,39%USD
Global X Bitcoin ETPGlobal XBT0X0,65%USD
SEBA Bitcoin ETPSEBASETC0,75%USD
DDA Physical Bitcoin ETPDDAXBTI0,95%USD
CoinShares Physical BitcoinCoinSharesBITC0,98%USD
VanEck Bitcoin ETNVanEckVBTC1,00%USD
1Valour Bitcoin Physical Carbon NeutralValour1VBT1,49%EUR
21Shares Bitcoin ETP21Shares2BTC1,49%EUR
21Shares Bitcoin ETP21Shares2BTD1,49%USD
VirtuneVirtuneVIRBTC1,49%SEK
Virtune Bitcoin ETPVirtuneVIRBTC1,49%EUR
Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETFJacobiBCOIN1,50%USD
ETC Group Physical BitcoinETC GroupBTCE 2,00%USD

Schweiziska 21Shares har kanske den längsta historiken av alla kryptoemittenterna, faktum är att detta företag haft sin produkt noterad i fem år. Dessutom har detta företag tillsammans med ARK Invest fått tillstånd att notera en av de elva amerikanska Bitcoin-produkterna. För deras 21Shares Bitcoin Core ETP ligger förvaltningskostnaden på endast 0,21 procent. Denna ETP kan handlas i både Euro och i dollar, beroende på den enskilde investerarens preferenser. Därav har den en fördel över Valours produkt som inte erbjuder ett pris i dollar.

21Shares Bitcoin ETP, som handlas under tickern 2BTC respektive 2BTD, lanserades i februari 2019, vilket gör den till den äldsta fysiska BTC ETPen på marknaden.

Tyska DDA Physical Bitcoin ETP och amerikanska WisdomTree Physical Bitcoin erbjuder sina börshandlade produkter för 0,35 procent per år vilket även Fidelity tar ut. Därefter följer Invesco Physical Bitcoin på 0,99 procent. CoinShares Physical Bitcoin tar 0,98 procent och VanEck Bitcoin ETN på en jämn procent.

Global X Bitcoin ETP tar ut en förvaltningsavgift om 0,65 procent för sin produkt, marginellt lägre än vad schweiziska SEBA Bank tar ut.

1,49 procent är en populär nivå där vi finner en rad olika produkter. 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral som handlas i Euro, 21Shares Bitcoin ETP som finns i både USD och EUR, svenska Virtune Bitcoin ETP som kan köpas i både dollar och euro. På 1,50 procent finns slutligen Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF som är en enda produkt på denna lista som faktiskt är en ETF, alla andra är Exchange Traded Products eller Exchange Traded Notes.

Den produkt som har den högsta förvaltningskostnaden är brittiska ETC Group Physical Bitcoin där den årliga kostnaden ligger på 2,00 procent. Det är betydligt högre än vad många av konkurrenterna tar ut, men detta till trots så har denna Bitcoin-produkt en mycket hög marknadsandel på den tyska börsen Xetra, vilket beror på att det var en av de första att börja handlas där. Vi ser ett så kallat First mover advantage här, något som är väldigt vanligt när det gäller börshandlade produkter. Det är nämligen så att BTCE som är marknadsledare när det gäller både storlek och handelsvolymer, trots sin höga förvaltningsavgift.

Vilken Bitcoinprodukt är bäst?

I grund och botten är alla dessa olika förvaltarnas Bitcoinprodukt mycket lika varandra. De har till exempel alla en fysisk replikering. Ja det heter faktiskt så, även om det är digitala produkter. Det betyder att även om alla dessa emittenter, med ett undantag, erbjuder börshandlade produkter, det vill säga i detta fall en form av skuldebrev, så är risken minimerad genom att emittenterna har köpt minst det motsvarande värdet av den underliggande kryptovalutan.

Det finns en del skillnader, till exempel har en del av dessa förvaltare valt att ta ut en högre avgift för att kunna klimatkompensera och på detta sätt skapa en koldioxidneutral Bitcoinprodukt. Andra väljer att sponsra sin Bitcoinprodukt för att ta marknadsandelar, och få investerarna att känna sig trygga med dem, vilket kanske kan få dem att köpa andra produkter. Slutligen finns det de emittenter som arbetar med så kallad staking, vilket kan jämföras med aktielån, vilket gör att det kommer in en del pengar i ersättning som kan användas för att sänka förvaltningskostnaden. I grunden är det emellertid samma underliggande produkt, kryptovalutan Bitcoin, som ligger till grund för varje enskild Bitcoinprodukt.

Vi ger inte råd, vi vill inte ha ett rådgivaransvar, men om det endast är avgiften som skiljer så är det storleken på denna som fokus skall läggas på. I nästa hand kommer det företag som emitterat produkten. Många av dessa stora namn erbjuder en egen produkt, vid sidan av en globalfond eller en ETF som ger exponering mot det amerikanska S&P500 indexet. Andra företag arbetar enbart med kryptovalutor, vilken kan anses som en styrka då de då bör besitta en högre kompetens inom detta område.

Tänk även på, i vissa fall är den så kallade spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen, högre hos vissa emittenter än hos andra. Det gör att det kan vara värt att köpa en produkt från en emittent med högre förvaltningskostnad om spreaden är lägre än hos konkurrenterna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

SXRY ETF följer de 40 största aktierna i Italien

Publicerad

den

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SXRY?

Exponering mot brett diversifierade italienska företag

Direktinvestering i 40 italienska företag

Exponering för enskilda länder och stora företag med börsvärde

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen

Investeringsstrategi

FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.

Handla SXRY ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXCMB1
gettexEURSXRY
Stuttgart Stock ExchangeEURSXRY
Borsa ItalianaEURCSMIB
Euronext AmsterdamEURCMIB
London Stock ExchangeEURCMIB
SIX Swiss ExchangeEURCSMIB
XETRAEURSXRY

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
ENELENELUtilities11.24IT0003128367EUR
ISPINTESA SANPAOLOFinancials7.98IT0000072618EUR
ENIENIEnergy7.86IT0003132476EUR
STLASTELLANTIS NVConsumer Discretionary7.09NL00150001Q9EUR
RACEFERRARI NVConsumer Discretionary6.78NL0011585146EUR
STMSTMICROELECTRONICS NVInformation Technology6.10NL0000226223EUR
GASSICURAZIONI GENERALIFinancials5.64IT0000062072EUR
UCGUNICREDITFinancials5.29IT0005239360EUR
ATLATLANTIAIndustrials3.36IT0003506190EUR
CNHICNH INDUSTRIAL NVIndustrials3.16NL0010545661EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf om AIs inverkan på råvaror

Publicerad

den

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.

HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.

Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.

Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP spårar priset på ICP

Publicerad

den

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

EmittentValour Inc.
NamnValour Internet Computer (ICP) SEK
ISINCH1213604510
Valoren121360451
BasvalutaSEK
Underliggande tillgångINTERNET COMPUTER (ICP/USD)
FörfallodagOpen-ended
Förvaltningsavgift1,9 %

Handla Valour Internet Computer (ICP) SEK

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValuta
Nordic Growth MarketVALOUR INTERNET COMPUTER (ICP) SEKSEK

Fortsätt läsa

Populära