Följ oss

Nyheter

Vi låter marknaden arbeta för oss

Publicerad

den

Vi låter marknaden arbeta för oss. För den andra månaden i rad väljer vi att inte göra någon förändring bland de olika börshandlade fonderna vi följer, istället har vi sagt att vi låter marknaden arbeta

Vi låter marknaden arbeta för oss. För den andra månaden i rad väljer vi att inte göra någon förändring bland de olika börshandlade fonderna vi följer, istället har vi sagt att vi låter marknaden arbeta för oss. Den senaste förändringen som skedde i vår fiktiva portfölj var under april när vi tittade på EEM, en börshandlad fond som fokuserar på emerging markets. Denna ETF har ett mycket brett fokus.

Vi har valt att avstå från obligationer då uppsidan för närvarande är så pass låg. Värdet på en obligation stiger i allmänhet när räntan faller eftersom den ger innehavaren en högre ränta än marknadsräntan. Med dagens låga räntor är det inte sannolikt att anta att dessa kommer att kunna falla mycket mer. Det finns emellertid många som är av den åsikten att börserna världen över är övervärderade och därför väljer att köpa obligationer. Vi säger inte att de har fel, tvärtom, det kan mycket väl komma att visa sig att de har rätt om det är så att det inte tillkommer nya köpare av aktier.

I skrivande stund är samtliga de fem börshandlade fonderna på plus. Tänk på att de är dollarnominerade. Den ETF som har utvecklats bäst är PRF, PowerShares FTSE RAFI US 1000 Exchange Traded Fund, som replikerar utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden.

Vi får regelbundet frågan om varför vi valt att använda PRF för att replikera utvecklingen på den nordamerikanska aktiemarknaden, och inte använder någon av de större och mer populära ETFerna. PRF innehåller cirka 1 000 aktier som valts ut efter bolagens fundamenta. Vikten som varje enskild aktie har styrs i allmänhet av marknadsvärdet för varje enskilt bolag, det vill säga aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i varje bolag. Det betyder att ju högre marknadsvärde bolaget har desto större vikt får det i PRF. I ett fundamentalt index som PRF styrs vikten även av det egna kapitalet, ofta benämt book value, omsättning, utdelning och fritt kassaflöde. En stor del av denne metod har utvecklats av Research Affiliates som tillhandahåller indexet.

PRF istället för SPY

En orsak till att vi valt PRF istället för det omåttligt populära SPY, en ETF som investerar i S&P 500 företag är att goda fundamentala förutsättningar tenderar att ge investerarna en bättre utveckling än ett ”vanligt” index.Grafen nedan visar hur PRF utvecklats jämfört med SPY arton månader tillbaka.

PR har under denna period, precis som andra, tenderat att utvecklas bättre än SPY.

Portföljsammansättning

PRF 16,7 %
DBC 16,7 %
EFA 16,7 %
EEM 16,7 %
VNQ 16,6 %
Kontanter 16,6 %

När vi talar om aktiemarknaden, vilken marknad är det då vi talar om? I detta fall är det aktiemarknaden i USA, där det är vanligt att använda sig av S&P500 för att dra slutsatser om hur börsen utvecklats. I Sverige använder vi ofta OMXS30. Det är emellertid vikigt att komma ihåg att samtliga aktier inte utvecklas på samma sätt samtidigt. Vi kan till exempel se hur det mer teknikinriktade NASDAQ-100 har utvecklats betydligt bättre än S&P 500 de senaste arton månaderna, framför allt sedan september 2013. S&P500 har däremot utvecklats bättre än Dow Jones 30 indexet, som består av de största och mest stabila företagen, de aktier som vanligen kallas för blue chips. Notera emellertid att dessa index beräknas på olika sätt.

De mest populära ETFerna för varje marknad

I grafen nedan har vi valt att använda oss av de mest populära ETFerna för varje marknad, och SPY representerar således S&P 500 medan QQQ används för att replikera NASDAQ100 och DIA för att visa på hur Dow Jones har utvecklats. På detta sätt går det att jämföra dem med den börshandlade fond som vi använt, PRF.

SPY ETF

Vi ser här hur QQQ har utvecklat bäst, starkare är SPY och att DIA utvecklats sämst. Diagrammet visar hur det inte är de stora företagen som påverkat vad vi i dagligt tal kallar för marknaden, utan att det är de mer teknikdrivna företagen som ingår i NASDAQ 100. Betänk att speglar allt, men framförallt framtidstron hos investerarna.

Med undantag för BNP siffran för det första kvartalet 2014, som föll med 2,9 procent på årsbasis, anser vi att den ekonomiska datan för USA har varit mycket bra under året. Fallet på 2,9 procent skall emellertid ställas i sitt rätta sammanhang. Under det sista kvartalet 2013 antogs ekonomin i USA ha vuxit med 2,6 procent, vilket inte var den bästa utvecklingen under de senaste fyra kvartalet. Under det tredje kvartalet 2013 rapporterades att den amerikanska ekonomin hade vuxit med mer än fyra(4) procent.

En kall vinter i USA bör emellertid ha haft en orsak till fallet under Q1. Det genomsnittliga värdet på bostäder i USA har, mätt med Case-Stiller indexet stigit med 10,8 procent under det senaste året. Befintliga bostäder som såldes uppgick till närmare fem miljoner, den högsta siffran sedan 2008. Consumer confidence som mäter konsumenternas förtroende, steg även det till sin högsta nivå sedan 2008, även om 2014 har visat på en slagig utveckling. Varaktiga varor visar en marginell förbättring. Viktigast av allt är emellertid att alla de ekonomiska data som presenterades under den sista veckan i juni 2014 endera kom i linje med förväntningarna eller överträffade dessa. Sammantaget styrker detta vår syn på USAs ekonomi.

Oro i Irak och Syrien

Med alla de geopolitiska händelserna som Ukrainakrisen, oro i Irak och Syrien, ett stigande oljeprise samt svaga BNP siffror från USA så borde den amerikanska aktiemarknaden vara synnerligen volatil. Det stämmer emellertid inte. Vi ser istället hur denna siffra är mycket låg just nu, inte bara i USA utan även i Kanada och i Europa.

Det är främst den enorma likviditeten som finns i marknaden som gjort att många tillgångar nu värderas upp, i en stadig takt som visar att investerarna är övertygade om att uppgången kommer att fortgå trots föregående månads uttalande från IMF om euforiska kapitalmarknader.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.