Följ oss

Nyheter

Varför Du skall undvika amerikanska aktier

Publicerad

den

ika amerikanska aktier de kommande sju åren, och kanske gäller det också svenska aktier? Om Du ägde en kristallkula och

Varför Du skall undvika amerikanska aktier de kommande sju åren, och kanske gäller det också svenska aktier? Om Du ägde en kristallkula och kunde se in i framtiden så fanns inget behov av investeringsanalyser. Fram till dess att Du har tillgång till en sådan kristallkula får Du emellertid förlita Dig på investeringsanalyser. Vi har lyssnat till vad BlackRock och det globala investmentbolaget GMO har att säga vad de tror om framtiden för aktier under de kommande åren.

BlackRock

Enligt Richard Turnill, chefsstrateg för globala investeringar på BlackRock, så kan Du, givet att Du har en 60/40 procentig exponering mot aktier respektive obligationer under de kommande fem åren, förvänta Dig en årlig avkastning på cirka 3,3 procent före inflation. Den som endast har amerikanska tillgångar kan förvänta sig en betydligt lägre avkastning, endast en procent per år före inflation. Blackrock föredrar tillväxtmarknader och private equity, som enligt företaget kan ge fem procent i årlig avkastning under samma tidsperiod.

Blackrock är inte någon varm anhängare av amerikanska aktier för tillfället främst på grund av vad det sannolikt uppfattar som uppblåsta värderingar.

GMO

Inte heller detta välrenommerade företag från Boston är särskilt positivt inställd till den amerikanska aktiemarknaden. I själva verket gör GMO bedömningen att amerikanska large cap segmentet kommer att se en värdeminskning om 2,3 per år under de kommande sju åren. Visserligen är denna siffra justerad för inflation, men det är likväl deprimerande läsning för den som har en positiv syn på börsen. GMO räknar emellertid med att de stora internationella aktierna kommer att stiga med cirka 1,2 procent per år under samma period.

GMO ser emellertid ljusare på emerging markets, och räknar med att aktierna i tillväxtekonomierna kommer att stiga med cirka 4 procent per år under de kommande sju åren. När det gäller obligationer utgivna av tillväxtekonomier ser bolaget värdeökningar om 1,7 procent per år. För amerikanska obligationer och valutasäkrade internationella obligationer, ser GMO årliga nedgångar på 1,6 procent och 3,4 procent, respektive. GMO anser att den bästa satsningen blir råvaran timmer med en årlig avkastning 4,8 procent.

Resultatutveckling

Enligt data från Standard & Poors visar rapporterna för det första kvartalet 2016 på en nedgång av resultatet med 18 procent jämfört med förra året. Det finns emellertid en sektor som drar ned resultatet, energisektorn. Om denna sektor exkluderas ser det bättre ut, men resultatet för det genomsnittliga företaget ligger ändå 3,4 procent sämre än året innan. Den goda nyheten är att dåliga nyheter är bra för aktiemarknaden eftersom det leder till att Federal Reserve är ackommoderande och stöttar misslyckade företag, bland annat genom räntesänkningar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.