Följ oss

Nyheter

Väntar du på en vändning i oljepriset?

Publicerad

den

Väntar du på en vändning i oljepriset?

Väntar du på en vändning i oljepriset? I detta läge bör du se upp för contango. I och med att priset på råolja når nya bottnar vädrar de så kallade contrarians morgonluft och förbereder sig för att oljepriset skall studsa upp igen.

Många väljer att köpa en oljerelaterade börshandlade fond i syfte att kapitalisera på en potentiell återhämtning, men vi rekommenderar att den som gör detta först lyfter på huven och ser vad denne köper och hur terminsmarknaden påverkar en ETF.

Contango på olja

Till exempel, många skulle troligen använda sig av U.S. Oil Fund (NYSEArca: USO), som följer priset på West Texas Intermediate-terminer, för att få en bra exponering mot energimarknaden. USO är det största och mest populära oljerelaterade ETF-alternativet på marknaden, med 1,2 miljarder USD i tillgångar och andelar för cirka 387 miljoner USD byter ägare dagligen.

Replikerar frontmånadskontraktet

Den som väljer att köpa denna ETF bör emellertid ha i åtanke att USO replikerar frontmånadskontraktet på terminsmarknaden. För närvarande befinner sig oljemarknaden i contango. Det betyder att det är sannolikt att det kommer att uppstå en negativ avkastning när terminskontrakten rullas nästa gång, det vill säga när förvaltarna för USO säljer de nuvarande terminskontrakten i och med att förfallodagen närmar sig och istället köper nästa månads terminskontrakt. Contango uppstår när priset på ett terminskontrakt är högre än den förväntade framtida spotpriset, vilket skapar uppåtlutande kurva om framtida råvarupriser över tiden. Fenomenet återspeglar alltså att det aktuella spotpriset är lägre än terminspriset.

Låt oss anta att WTI-terminerna handlas runt 48,2 per fat USD för olja med leverans i februari 2015, men kontrakt med en senare leverans handlas högre. I detta exempel handlas terminskontrakt för leverans av råolja med leverans i december 2015 leverans till 55,1 USD per fat. Att en råvara befinner sig i contango är normalt, de flesta väljer att betala ett premium för att få råvaran i framtiden istället för att betala lagerkostnader, betala försäkringar och finansiera köpet.

Även om detta fenomen är normalt för råvarumarknaden kan contango ha en negativ effekt på börshandlade fonder och certifikat. Börshandlade fonder, certifikat och andra typer av börshandlade produkter, det som brukar kallas för ETPer, fungerar i sin grundform på samma sätt. De köper ett terminskontrakt, oftast frontmånaden som de äger till dess att de närmar sig förfallodagen. Vid denna tidpunkt säljs de innehavda terminskontrakten och nya, med ett senare förfallodatum köps. Det betyder att innehavaren av ETF-fonden eller annan börshandlad produkt alltid äger det senaste terminskontraktet. Befinner sig marknaden i contango innebär det att ETF-fonden säljer sina innehavda terminskontrakt på säg 100, samtidigt som den köper de nya terminskontrakten på 102. Det betyder att en ETF i detta fall förlorar pengar vid varje rullning eftersom den inte kommer att kunna köpa lika många terminskontrakt varje gång den rullar till en ny frontmånad. Vid backwardation fungerar det åt det andra hållet, då köper ETF-fonden terminskontrakt på säg 100 och säljer dem på 102. Det fungerar således åt båda håll. I fråga om contango minskar alltså antalet terminskontrakt som den börshandlade fonden köper, och i fråga om backwardation ökar antalet terminskontrakt som ETF-fonden köper jämfört med vad den sålt.

Följaktligen kan långsiktiga investerare erhålla en underavkastning på oljemarknaden eftersom ETF-fonden innehar frontmånadskontrakt och får en liten kostnad i form av spreaden när den rullar frontmånadskontrakten. Det är därför USO har utvecklats drastiskt sämre än spotpriset på olja under de senaste fem åren.

Det finns alternativ

Det finns däremot andra alternativ. Powershares DB Oil Fund (NYSEArca: DBO) och United States 12 Month Oil Fund (NYSEArca: USL) ger sina ägare en exponering mot WTI-olja med en annan viktning, något som begränsar de negativa effekterna av contango. DBO kan enligt sitt placeringsreglemente köpa terminskontrakt så långt bort som 13 månader. USL köper alla de kommande tolv månadernas terminskontrakt och är således relativt okänsligt för både contango och backwardation.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

ELF5 ETF investerar i europeiska länder utanför Eurozonen

Publicerad

den

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 11 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka Europe ex EMU UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som följer utvecklingen av MSCI Europe ex EMU Index (prisindex). Indexet representerar de utvecklade europeiska aktiemarknaderna uteslutande de länder som ingår i Europeiska monetära unionen.

Investeringsstrategi

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF strävar efter att följa MSCI Europe ex EMU-indexet. MSCI Europe ex EMU-indexet spårar ledande aktier i europeiska länder utanför euroområdet.

Handla ELF5 ETF

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURELF5
Stuttgart Stock ExchangeEURELF5
XETRAEURELF5

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära