Följ oss

Nyheter

Tystnad kring Wall Streets mäklarbord

Publicerad

den

Tystnad kring Wall Streets mäklarbord

Det råder Tystnad kring Wall Streets mäklarbord. Under den senaste månaden har vi sett hur ledningarna för de olika finansiella företagen på Wall Street försökt förklara för sina aktieägare varför intäkterna från handeln med finansiella instrument har minskat. Vi har sett detta hos både JPMorgan, Citi och Goldman Sachs.

Som grafen visar har framförallt obligationsmarknaden varit utsatt för ett enormt tryck under 2014, handeln med valutor är ned med 45 procent jämfört med samma period 2013, företagsobligationerna med cirka 15 procent.

Det finns ett antal förklaringar till dess nedgångar, bland annat makrofaktorer som kan kopplas till finans-eller penningpolitik, regleringar, eller den låga tillväxten globala ekonomin. Den viktigaste orsaken sägs emellertid vara av ekonomisk art och att volatiliteten har varit extremt låg. VIX ligger nu nästan 40 procent under sitt tioårsgenomsnitt, euron har handlats i sitt smalaste spann sedan starten för 15 år sedan, volatiliteten på räntesidan ligger nästan 35 procent under sitt tioårsgenomsnitt. Tillsammans gör det att investerarna inte längre är lika intresserade av att hedga och av så kallade opportunistiska investeringar. Handlar inte kunderna tjänar inte mäklarföretagen pengar. Vi noterar emellertid att grafen visar på att aktiehandeln är relativt oförändrad.

Market volume

Trading desks can be either large or small depending on the organization and are occupied by licensed traders, usually specializing in trading one particular type of investment product (e.g. forex traders, commodities traders, stock traders, etc.). The instantaneous trade executions can be particularly important for day traders looking for arbitrage opportunities that usually last only minutes or even seconds.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.