Följ oss

Nyheter

Stark utveckling för jordbruksprodukter

Publicerad

den

Stark utveckling för jordbruksprodukter

Stark utveckling för jordbruksprodukter – ETF-alternativ. Råvaruinvesteringar brukar delas in i fyra stora byggnadsblock; energi, ädelmetaller, industrimetaller och jordbruksprodukter. Under den senaste veckan har jordbruksprodukter utvecklats starkt. Bäst har det gått för majs och vete. Majspriset har stigit med över 16% och vetepriset med nästan 15% under den senaste veckan. För hela listan med13 jordbruksprodukter inklusive 50 och 200-dagars momentum (>1 positiv trend), se nedan.

[table id=413 /]

Källa: Factset, 27 juni 2012, all avkastning i SEK

För tillgängliga ETF:er och ETC:er, se nedan tabell.

[table id=414 /]

Källa: Factset, 27 juni 2012, all avkastning i SEK

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk.

Sådd är en fas i odling då utsädet sätts i jorden.

Det är svårt att skilja på födoinsamling och jordbruk. De äldsta kvarlämningarna av förädlade grödor kommer från 9000-talet f.Kr. Vete, råg och flera andra viktiga grödor härstammar från Mellanöstern, och odlades i stor skala i Bördiga halvmånen och Nildalen.

Några viktiga framsteg i jordbrukets historia är plogen, växelbruket, traktorn och täckdiket.

Jordbruket tog en viktig vändpunkt när boskapsdjur började användas i arbetet. Före detta hade människorna endast brukat jorden med hjälp av handkraft.

I dag finns stora skillnader i hur jordbruket ser ut i olika delar av världen. I stora delar av tredje världen lever de flesta människor i självhushåll (subsistensjordbruk), medan jordbruket i OECD-länderna är mekaniserat och sysselsätter ett par procent av befolkningen. Se FAO.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.