Följ oss

Nyheter

Så här går börsen i dag 20170331

Publicerad

den

Så här går börsen i dag 20170331 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 31/3-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170331 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 31/3-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170331 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170331. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS 30 tar nästa steg

OMX S30 index (C 1 583,88 H 1 585,17 L 1 572,16) 

OMXS 30 noterade en lågpunkt den 22 mars vid 1 551 för att sedan gå mot den viktiga tidpunkten 27 mars. När index sedan backa in mot den 27:e och notera 1 556, som lägst innebar det en högre botten än den 27 juni -16. Vi vet ju att en nedgång in mot ett startdatum alltid är en positiv signal. Ibland bara tillfälligt positiv och dessemellan en stark positiv signal. Om index ska vika nedåt igen avgörs det vid 1 556 från den 27 mars. Bryts den nivån får vi omvärdera den positiva bild vi har fått nu.

Det handlade dessutom om 9-månadersrytmen från den 27 juni -16 till den 27 mars i år. Den rytmen är så viktig att den ofta kan avgöra en långsiktig rörelse. Nu stödjer den i stället en fortsatt uppgång långsiktigt. Ska vi först se hur det hela utvecklas i det korta perspektivet finns motstånden nu vid 1595 och 1 635. Den första nivån måste brytas för att nästa nivå ska kunna bli aktuell.

Tidsmässigt lägger jag stor vikt vid den 6 april som mittpunkt i en rörelse från den 6 juli -19 och det är den andra 9-månadersrytmen som till stor del styr bankaktierna men även andra aktier är inblandade. I och med att vi ännu inte kommit igenom det minfält vi har och har haft under våren och so ser ut att vara slut när vi passerat den 7 april. Jag syftar då på risken/möjligheten att vi får en kraftig nedgång. Mindre nedgångar ligger alltid med sina rytmer och skapar reaktioner. Det viktigaste för oss och enklaste sättet att identifiera en stigande trend är att mäta antalet dagar i uppgång relaterat till antalet dagar i nedgång.  Är antalet dagar i uppgång större än antalet dagar i rekyl är trenden stigande. Tar vi perioden 17 januari till den 22 februari är den uppgången 36 dagar medan reaktionen nedåt från den 22 februari till den 22 mars är den 29 dagar.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss nu positiva signaler in mot nästa vecka, där vi får räkna med att påskhelgen som inleds den 13 april skapar en anledning att ligga på den försiktiga sidan, då det handlar om en långhelg och New York har fler öppet dagar då Stockholm är stängd.

Efter den 27 mars kan vi nu se att det har inletts stora rörelser på flera marknader. Tydligast är detta på valutamarknaderna där giganterna nu söker sig till säkrare hamnar. Flödet stannade av en tid då man vill avvakta D Trumps möjligheter att genomföra en del av de löften han gav under valkampanjen. Inom USA ser vi inte bara kapital flytta från de skattetyngda staterna till de stater som har lägre skatter. Det handlar i stort sett om staterna i norra USA, som nu ökar skattetrycket. Flytten leder till behovet av högre skatter och det i sin tur ser ut att leda till att pensionskapitalet i dessa stater börjar bli intressant för politikerna att komma åt genom lån.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,8 och 80,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,0 och 85,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 60,3 och 54,1 stigande

Tidscykler på börsen 

Under denna rubrik lägger vi ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare våra kurser vi ger om just ”Tidscyklerna på börsen”.

Vi har anledning att fortsätta följa rytmerna på 20, 21, 22,5 månader från de viktiga topparna 19 mars -15, 27 april -15 och även den lägre toppen 29 maj -15.

Där den senare tidpunkten (29 maj -15) levererade reaktion den 1 mars på sin 21 M-rytm. De tidigare reaktionerna på de olika rytmerna har varit tydliga men inte avgörande för mer än enskilda aktier.

27 apriltoppen 2015 landade med sin senaste rytm (22,5 M), måndagen den 13 mars, då det gått 684 dagar sedan rekordnoteringen. 690 dagar hittar vi också på Gann Hjulet och det värdet förstärker just denna rytm (683-692 D), som nu bygger för en topp under mars månad vid 1 603 eller dess närhet. 683-692 dagar ger oss perioden 13-22 mars, som en ”hotspot”. Räknar vi in mittpunkten handlade det om fredagen den 17 mars, vilket gjorde veckan som började med den 13 mars intressant på flera sätt, där den 16 mars sedan gav oss 1 603 och en högsta notering för året.

Vi bevakar också 86 dagar från den 16 december -16 och hamnar då också på måndagen den 13 mars, som gav oss anledning att vara beredda på en reaktion för en grupp aktier, där index gav en topp på 1 600.  Rytmerna som sammanstrålar från den 1 mars och en bit in i april år är både många och tunga. Dessa är en del av förklaringen till att index inte drar på i någon riktning. Index kan nu (30 mars), vilken dag som helst skrämma upp marknaden och ge en nedgång av lite större mått för att sedan snabbt vända upp igen. Allt skapar frustration och förstärker detta mönster med irrationella svängningar.

Kortsiktigt jobbar vi med den 22 februari och dess rörelse på 28 dagar till den 22 mars, som är och blev reaktionsdatum via en lågpunkt. Nästa punkt ligger enligt ovan den 27-28 mars och en lågpunkt då är önskvärd, då det ger utrymme för en uppgång därefter. Nu landade index på 1 556 den 27 mars och ger nu en förväntad uppgång.

7,5-månadersrytmen har visat sig tydligt i flera aktier och den skapade reaktioner med utgångspunkt från den 6 juli 2016 och lågpunkten 1 275 för index. Rytmen var ännu viktigare för de aktier som rullar efter denna rytm, då det handlade om perioden 20-22 februari. Nu blev reaktionen tydlig, när vi fick avvakta någon dag för att se den fulla effekten av reaktionen. 7,5 månader är normalt 228 dagar men denna gång med tanke på var på året vi tog de 7,5 månaderna blir det 229 dagar till måndagen den 20 februari.

Ex. Boliden gav oss en lägre topp den 22 februari vid 287,70 kronor även om den kom in endast 9 dagar efter toppen den 13 februari, vilken avslutade en lång uppgångsfas för aktien. Reaktionen blev tydlig i Boliden och även bankaktierna, där Nordea sticker ut lite extra.

Nordea toppade den 20 februari på 109,80 kronor. Även SEB valde den 20 februari som reaktionsdag med 105 kronor, som topp. SHB valde att sätta en lägre topp den 20 februari och då 14 dagar efter toppen den 6 februari. För SHB blev det 7-månadersrytmen, som var dominerande cykeln. Swedbank levererade årets högsta topp den 20 februari på 234 kronor. Denna topp gäller fortfarande drygt en månad senare.

Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader.

Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen.

Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år.

Bland de intressanta rytmerna under december 2016 och den efterföljande vintern, var/är de på 20, 21 och 22,5 månader från mars, april och maj månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna och levererade i mitten av mars -17 en hel del reaktioner. I många aktier handlar det om bottnar, så som i Boliden, LUMI, LUPE med flera aktier.

Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21-månadersrytmen.

Grundförutsättningarna är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är läge för en reaktion av mycket större mått för index från senare delen av 2017.

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017.

Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, när vi nu passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en reaktion nedåt.

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick.

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren.

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 8 april, 22 april, 6 maj

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 508

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.