Följ oss

Nyheter

Ryska aktier drar efter förhoppningar om en växande ekonomi

Publicerad

den

Ryska aktier drar efter förhoppningar om en växande ekonomi

Under veckan som gick så såg vi hur ryska aktier drar efter förhoppningar om en växande ekonomi. När de ryska aktierna stiger gör även de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av denna aktiemarknad det. Orsaken till kursuppgången var att Världsbanken pekade på förbättrade förutsättningar och en möjlighet till ekonomisk tillväxt under 2016, något som tillsammans med ett stigande oljepris stödjer den ryska ekonomin. Dessutom har rubelns värde på de internationella valutamarknaderna återhämtat sig samtidigt som inflationen i Ryssland har minskat.

Världsbanken reviderade sin syn på den ryska ekonomin, och sade bland annat att den trodde att den ryska bruttonationalprodukten skulle minska med 2,7 procent under 2015, en förbättring med tidigare prognoser om ett fall på 3,8 procent. Världsbankens ekonom, Birgit Hansl, anser att detta betyder att den ryska centralbanken kan komma att lätta sin monetära policy snabbare än vad som tidigare trots. Det innebär att den ryska centralbanken kan minska sina kostnader för att låna pengar och utlåningen till företag och hushåll. Både investeringar och konsumtionstillväxten skulle krympa något mindre än vad som tidigare var väntat. Hansl anser att detta kan medför att den ryska ekonomin växer med 0,7 procent under 2016.

Ett oljepris på i genomsnitt 58 dollar per fat

Världsbanken spår att oljepriset kommer att ligga på i genomsnitt 58,00 USD per fat under 2015, och stiga till 63,60 USD per fat under 2016. Oljan är nyckeln till den ryska ekonomin, och står för en betydande andel av landets BNP och export. Av denna anledning är de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den ryska aktiemarknaden tungt exponerade mot oljesektorn. Energisektorn står för 43,5 procent i RSX, 58,0 procent i RBL och 47,2 procent i ERUS.

Under veckan har rubeln återhämtat sig från sin lägsta nivå på nästan sex veckor och steg till 53,1 rubel mot den amerikanska dollarn. Baserat på de analyser som finns på valutamarknaden skall RUBUSD handlas i spannet 55 till 60 rubel per USD, vilket skulle vara gynnsamt för de ryska statsfinanserna. En starkare rubel gynnar också de ryska ETFerna eftersom dessa äger ryska aktier denominerade i rubel. Stiger rubeln mot dollarn så stiger även värdet på andelarna i dessa börshandlade fonder.

Det finns en rad olika börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den ryska aktiemarknaden, till exempel
Market Vectors Russia ETF (NYSEArca: RSX)
iShares MSCI Russia Capped ETF (NYSEArca: ERUS)
SPDR S&P Russia ETF (NYSEArca: RBL)
I Sverige finns dessutom Alpcot Russia UCITS ETF (ALPCOT RUSSIA). Detta är en aktivt förvaltad börshandlad fond där investeringarna baseras på fundamental analys.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.