Följ oss

Nyheter

Peruansk ETF inför samma uppgång som Mexiko

Publicerad

den

Peruansk ETF inför samma uppgång som Mexiko

Peruansk ETF inför samma uppgång som Mexiko. Även om ingen av dess vikt fördelas till energisektorn så har iShares MSCI Mexico Capped ETF: (NYSEArca EWW) ökat i värde med 13 procent under det senaste halvåret, något som är en direkt följd av Mexikos planer på att liberalisera sin energisektor. Står Peruansk ETF inför samma uppgång som Mexiko?

Tidigare i år undertecknade Mexikos president Enrique Peña Nieto lagstiftning som avslutade den 75 år långa kontroll över landets energiindustri som regeringen haft genom det statliga oljebolaget Pemex. Nietos energireformer kommunicerades redan förra året som ett sätt att få vände ett decennium långa trenden av fallande produktion hos Pemex och som ett sätt locka de så väl behövda utländska investeringarna till Mexikos energiindustri.

Några av världens största oljeföretag har visat ett intresse av att utveckla Mexikos oljeindustri. Globala oljeföretag som världens största oljeföretag Exxon Mobil (NYSE: XOM) och Europas största oljeföretag Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A) har redan meddelat att de har för avsikt att vilja delta i detta.

Peru står inför en liknande utveckling

Peru kan komma att stå inför en likande utveckling. Hur öppnandet av landets energisektor kommer att påverka iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU) återstår emellertid att se. Peru ser ut att komma att öka utvinningen av naturgas från sitt Camisea-fält samtidigt som den peruanska energiproduktionen effektiviseras allt mer något som behövs för att kompensera för fallet i landets oljeprospektering och –produktion.

Liksom Mexiko, har Perus oljeproduktion minskat och även om Perus oljereserver inte är så stora som Mexikos, har Peru den åttonde största råoljereserven i Central-och Sydamerika. De peruanska reserverna uppgick per januari 2014 till 633 miljoner fat i bevisade reserver enligt Oil and Gas Journal.

Precis som EWW har EPU en mycket liten exponering mot energisektorn. EPU, iShares börshandlade fond som replikerar utvecklingen på den peruanska börsen har mindre än 1,5 procent av sin vikt allokerad till energisektorn. Landet ligger efter övriga länder i Latinamerika när det gäller att utveckla sin oljeproduktion. Under 2013 genomfördes endast sju prospekteringsborrningar i Peru att jämföra med de 115 som genomfördes i Colombia. Under de senaste tre åren har EPU backat med nästa sex procent, att jämföras med Global X MSCI Colombia 20 ETF (NYSEArca: GXG) som stigit med cirka 4 procent under samma period.

Colombia är en av de snabbast växande oljeproducenterna i världen. Mexiko har under den senaste tiden kommit att räknas som en mer legitim aktör på den latinamerikanska oljemarknaden, och detta tillsammans med utvecklingen i Colombia kan betyda att Peru kan riskera att hamna i skuggan av Mexikos oljereformer och därmed förlora en del av sina oljeinvesteringar.

EPU skulle emellertid må bra av en viss diversifiering. EPU har under 2014 stigit med 8,1 procent, men har under samma period som en direkt följd av att landets ekonomi är så pass starkt sammankopplat med utvecklingen på ädelmetaller som guld och silver.

Peru är en av världens största silverproducenter och en stor guldproducent. 49 procent av EPUs vikt är kopplat till råvarusektorn. Detta har gjort såväl den peruanska ekonomin som EPU känsliga i tider när silver och guld utvecklats negativt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.