Följ oss

Nyheter

PAUD ETF företag från hela världen som följer Parisavtalet

Publicerad

den

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (PAUD ETF) syftar till att ge den totala nettoavkastningen för MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (”Referensindex”), minus avgifternas påverkan.

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (PAUD ETF) syftar till att ge den totala nettoavkastningen för MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (”Referensindex”), minus avgifternas påverkan.

Referensindexet spårar prestanda för stora och medelstora företag på utvecklade marknader över hela världen och syftar till att minska exponeringen för övergångs- och fysiska klimatrisker samtidigt som man strävar efter möjligheter som uppstår genom övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp samtidigt som man anpassar sig till kraven i Parisavtalet. Referensindexet ger också exponering mot företag med höga ESG-mått och inkluderar TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) och är utformat för att överträffa minimistandarderna för EU:s Paris-anpassade riktmärke som anges i kommissionens delegerade förordning ( EU) 2020/1818.

Referensindexet är konstruerat från MSCI World Index (”föräldraindexet”) genom att tillämpa indexleverantörens uteslutningskriterier. De återstående beståndsdelarna är sedan föremål för en optimering, som syftar till att anpassa referensindexet till målen i Parisavtalet genom att minska viktningen av företag som är exponerade för klimatomställningsrisker, maximera viktningen av företag med högst exponering för klimatomställning. möjligheter och minimera ex ante tracking error i förhållande till moderindex. De återstående beståndsdelarna är också föremål för en uppsättning diversifierings- och omsättningsbegränsningar.

Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att så långt det är möjligt och praktiskt inneha alla värdepapper i referensindexet i sina respektive vikter. Fonden kommer att sträva efter att balansera om sina innehav i linje med referensindexets halvårliga ombalanseringsplan.

Beskrivning av Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,19 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). PAUD ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Handla PAUD ETF

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAUD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURPAWD
London Stock ExchangeGBXPAWS
London Stock ExchangeUSDPAWD
SIX Swiss ExchangeUSDPAWD
XETRAEURPAUD

Största innehav

NamnISINVikt %
MICROSOFT CORP USD0.00000625US59491810452.06%
NVIDIA CORP USD0.001US67066G10401.39%
ECOLAB INC USD1US27886510061.35%
ADOBE INC USD0.0001US00724F10121.24%
INTUIT INC USD0.01US46120210341.13%
ANALOG DEVICES INC USD0.167US03265410511.00%
MCDONALD’S CORP USD0.01US58013510170.97%
VESTAS WIND SYSTEM?DKK 0.20DK00615399210.96%
MASTERCARD INC – A USD0.0001US57636Q10400.90%
PPG INDUSTRIES INC USD1.67US69350610760.86%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.