Följ oss

Nyheter

OD7L ETC ger exponering mot priset på naturgas

Publicerad

den

WisdomTree Natural Gas (OD7L ETC) är utformat för att göra det möjligt för investerare att få en exponering mot en total avkastningsinvestering i naturgas genom att spåra Bloomberg Natural Gas Subindex ("indexet") och ge en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Natural Gas (OD7L ETC) är utformat för att göra det möjligt för investerare att få en exponering mot en total avkastningsinvestering i naturgas genom att spåra Bloomberg Natural Gas Subindex (”indexet”) och ge en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Natural Gas är en börshandlad råvara (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Betalningsförpliktelserna för swappmotparterna till emittenten skyddas av säkerheter som hålls markerade dagligen. Säkerheten hålls på separata konton på The Bank of New York Mellon.

Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på naturgasterminerna (som kontinuerligt rullas på ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM. Ett terminsavtal är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, med leverans och betalning som ska ske vid en viss tidpunkt i framtiden.

Terminsavtal avyttras i allmänhet strax innan kontraktstiden löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att leverera den aktuella varan (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för varan upprätthålls . De kontrakt som köps kan vara dyrare än de kontrakt som säljs, vilket skulle leda till att en investerare i råvaruterminer gör ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ’contango’.

Alternativt kan de kontrakt som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, så kallad ”backwardation”. Denna prisskillnad brukar kallas ”rullavkastning”. Eftersom rulleutbytet införlivas i beräkningen av indexets värde kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller backwardation. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde är baserat på indexets värde.

Handla OD7L ETC

WisdomTree Natural Gas (OD7L ETC) är en börshandlad råvara som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBPNGSPGB00B15KY104
LSEUSDNGASGB00B15KY104
Borsa ItalianaEURNGASGB00B15KY104
TSXJPY1689GB00B15KY104
EuronextEURNGASPGB00B15KY104
XetraEUROD7LDE000A0KRJ36

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.