Följ oss

Nyheter

Nysparandet i fonder 21,5 miljarder kronor i april 2021

Publicerad

den

Under april månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 21,5 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes fortsatt i aktiefonder, medan långa räntefonder noterade nettouttag.

Under april månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 21,5 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes fortsatt i aktiefonder, medan långa räntefonder noterade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 128 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 6 047 miljarder.

I april noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 21,5 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 17,6 miljarder och i blandfonder nysparades 3,7 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från långa räntefonder och hedgefonder på 0,5 respektive 0,3 miljarder kronor.
Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 59,3 miljarder kronor. Hela 68,7 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

Fondsparandet uppgår nu till 6 000 miljarder kronor

”I takt med stigande börser och positiva fondinflöden passerar nu den svenska fondförmögenheten 6 000 miljarder kronor för första gången någonsin! Vi fondsparare har fått ta del av en fantastisk värdeutveckling under åren och det visar verkligen värdet av att investera långsiktigt på de finansiella marknaderna. För tredje månaden i rad noteras nettoutflöden från branschfonder, som var omåttligt populära under 2020.

Istället favoriserar spararna Sverigefonder och globalfonder under april. Globalfonder ger en god exponering mot branscher och regioner över hela världen, men missar ofta den svenska marknaden. I och med att Stockholmsbörsen avkastat väldigt väl historiskt tycker jag spararna gör helt rätt i att även välja in Sverigefonder i portföljerna”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i april var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 17,6 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder, följt av globalfonder och Nordamerikafonder.

Långa räntefonder noterade i april ett nettoutflöde på totalt 0,5 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes nettouttag på 0,9 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 128 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 047 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 933 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *