Följ oss

Nyheter

NASDAQ OMX Stockholm blir Nasdaq Stockholm

Publicerad

den

NASDAQ OMX Stockholm blir Nasdaq Stockholm

NASDAQ OMX-koncernen antar varumärket Nasdaq för att tydligare beskriva företagets globala verksamhet. I samband med detta kommer Stockholmsbörsens erbjudande att tillhandahållas under varumärket Nasdaq Stockholm.

Under de senaste elva åren har Nasdaq utvecklats från att vara ett privatägt bolag med en amerikansk aktiebörs, till att vara en global och diversifierad koncern med stark lokal förankring.  Koncernen har fyra affärsområden; Trade (handel), Tech (teknikplattformar), Intel (data- och indextjänster) samt List (börsnoteringar).

Nasdaq är nummer ett eller två i världen inom samtliga områden där bolaget bedriver verksamhet. Koncernen äger och driver 26 börser, 3 clearinghus och 5 värdepapperscentraler i Europa och Nordamerika. Sammanlagt har dessa mer än 3 400 noterade bolag med ett sammanlagt marknadsvärde över 8 biljoner dollar. Nasdaqs teknik driver mer än 80 marknadsplatser i 50 länder. Var tionde värdepappersaffär i världen sker med Nasdaqteknologi. Koncernen har kunder i mer än 60 länder, med 10 000 företagskunder som använder sig av teknik-, informations- och analystjänsterna.

Drivkraften bakom varumärket

Denna omvandling är drivkraften bakom det nya varumärket Nasdaq för koncernen, och Nasdaq Stockholm för den lokala börsmarknaden. Dessutom kommer det Stockholmsbaserade europeiska clearinghusets tjänster att tillhandahållas under varumärket Nasdaq Clearing. NASDAQ OMX Broker Services erbjudande av back office support till fondmäklare kommer tillhandahållas under varumärket Nasdaq Broker Services.

Idag sker cirka 70 procent av handeln i svenska aktier hos Nasdaq Stockholm vilket kan jämföras med till exempel Londonbörsen som har ca 60 procent av handeln i sina aktier och Oslobörsen som har ca 65 procent. Det är bra för Sverige. Ju mer av handeln som sker lokalt och inte på utländska börser, desto bättre insyn och övervakningsmöjligheter har de svenska myndigheterna och Nasdaq Stockholm.

Nasdaqs Stockholmskontor är ett globalt kompetenscentrum för den världsledande teknologiverksamheten. Världen över är Nasdaq ett välkänt och respekterat varumärke.  Att samtliga medarbetare står bakom samma varumärkesvärderingar, bidrar till framgångarna.

De lokala indexen byter inte namn, utan beteckningar som exempelvis OMXS30 kvarstår.

Bolagsnamnet för den legala enhet som driver börsen kommer tillsvidare inte att ändras och kommer således fortsatt vara Nasdaq OMX Stockholm AB. Inte heller bolagsnamnen för clearinghuset eller Broker Services kommer att ändras.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.