Följ oss

Nyheter

MSCI uppgraderar Pakistan till tillväxtmarknad

Publicerad

den

MSCI uppgraderar Pakistan till tillväxtmarknad

MSCI uppgraderar Pakistan till tillväxtmarknad. Tisdagen den 14 juni meddelade indexleverantören MSCI att företaget har beslutat uppgradera Pakistan till emerging market, från att tidigare ha klassificerats som frontier market. Samtidigt meddelades att Argentina läggs till listan över länder som står inför en potentiell omklassificering till tillväxtmarknadsstatus som en del av 2017 Annual Market Classification Review. Att MSCI uppgraderar Pakistan till tillväxtmarknad är inte förvånande, båda dessa länder har tidigare nedgraderats till Frontier Market under finanskrisen för mer än sju år sedan, men har sedan dess vidtagit meningsfulla åtgärder för att stärka sina ekonomier och finansiella marknader.

Pakistan

Även om Pakistan drabbades hårt av Finanskrisen och körde fast i olika geopolitiska frågor så har landets långsiktiga tillväxt varit stark, och legat på i genomsnitt 4,2 procent årligen under de senaste 15 åren. Ser vi framåt så är Pakistan väl positionerat för att behålla sin starka tillväxt, bland annat tack vare den demografiska strukturen. 54 procent av landets befolkning är yngre än 25 år. Addera betydande investeringar i landets infrastruktur, cirka 46 miljarder så ser Pakistan spännande ut.

MSCIs uppgradering av Pakistan till emerging market är bevis på att världen har tagit notis om Pakistan och det utgör en viktig milstolpe i landets tillväxtbana. Global X MSCI Pakistan ETF (PAK) är den enda amerikanska börsnoterade fonden med dedikerad exponering mot pakistanska aktier. I Sverige erbjuder emellertid Tundra Fonder exponering mot Pakistan.

Argentina

Sedan Argentinas president Mauricio Macri valdes i slutet av 2015, har Sydamerikas näst största ekonomi genomgått omfattande reformer i ett försök att återgå till en hållbar ekonomisk tillväxt. Macri har snabbt försökt att ta itu med frågor som hög inflation, ohållbar finanspolitik, och isolering från de globala kapitalmarknaderna. Han har gjort det genom att avskaffa skyddstullar och kvoter, avlägsna kapitalkontroller för att låta valutan flyta fritt, och arbetade med internationella fordringsägare för att reglera Argentinas utestående skulder. Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) är den enda börshandlade fonden som vi känner till som ger en riktade exponering för argentinska aktier. ARGT har sett nästan 50 MUSD dollar i nettoinflöden under det senaste året då investeringsviljan i Argentina fortsätter att öka.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.