Följ oss

Nyheter

Minskade volymer i aktiehandeln kan leda till aktieåterköp

Publicerad

den

Minskade volymer i aktiehandeln kan leda till aktieåterköp, vilket på sikt kan leda till stigande aktiekurser på börsen i Lima, Peru. Det stora problemet

Minskade volymer i aktiehandeln kan leda till aktieåterköp, vilket på sikt kan leda till stigande aktiekurser på börsen i Lima, Peru. Det stora problemet som iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU) dras med är inte att denna börshandlade fond har fallit med en procent under det senaste kvartalet. Fallet till trots är denna ETF en av de bättre i Latinamerika, den börshandlade fond som investerar i hela Latinamerika, iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF), har under samma period backat med nästan fem (5) procent.

Istället är det stora problemet att handel i de underliggande aktierna på Limabörsen håller på att torka ut. Den dagliga genomsnittsomsättningen för aktiehandeln på Limabörsen föll till 6,1 MUSD under juni 2015, den lägsta nivån sedan 2009. Det finns emellertid en uppsida på den peruanska aktiemarknaden, flera företag inklusive de 25 som ingår i den ETF som heter EPU kan komma att påbörja aktieåterköp vilket enligt nyhetsbyrån Bloomberg bör kunna leda till en ökad likviditet för de peruanska aktierna.

Står för 20 procent av omsättningen i Peru

Den dagliga omsättningen i EPU på NYSE har under det senaste kvartalet legat på cirka 42 000 andelar, vilket gör att det genomsnittliga marknadsvärdet på andelarna i denna börshandlade fond uppgår till 1,2 MUSD eller 20 procent av den dagliga omsättningen på Limabörsen under juni 2015. Nyhetsbyrån Bloomberg har kommenterat den minskade aktieomsättningen som en effekt av flera orsaker, dels Limabörsens tunga exponering mot råvaror och råvarubolag, dels skattefrågor.

Aktieinnehaven i EPU speglar Perus status som en av de största producenterna av guld, silver och koppar i världen. Denna ETF har allokerat 46,4 procent av sitt kapital till råvarusektorn, och ytterligare 30,1 till finanssektorn. Ingen annan sektor har en vikt som överstiger 8,8 procent i denna börshandlade fond. Eftersom volymerna på den peruanska aktiemarknaden har minskat har också investerarna valt att ta hem sitt kapital från EPU. I november 2014 hade denna ETF ett kapital om 267,7 MUSD, en siffra som i skrivande stund ligger på 182,5 MUSD. Flera av de största innehaven i EPU handlas emellertid på börserna i New York under en god omsättning.

I Credicorp (NYSE: BAP) har den dagliga omsättningen under det senaste kvartalet varit nästan308 000 aktier, medan den i Southern Copper (NYSE: SCCO) uppgått till strax under 1,25 miljoner aktier per dag. Buenaventura Mines (NYSE: BVN) har en daglig omsättning på över 1,3 miljoner aktier. Dessa tre aktier utgör de största innehaven i EPU med en sammanlagd kapitalvikt på44 procent av denna börshandlade fond.

Analysföretaget Global Markets Intelligence (GMI) står fast vid sin i stort sett positiv bedömning av klimatpolitiken i Lima. Analysföretaget anser att det är den politiska miljön under den nuvarande presidenten, Ollanta Humala, som potentiellt störande för en konstruktiv policy innan presidentvalet 2016. GMI avråder investerarna från att ha en övervikt av peruanska aktier innan dess att de ser politiska stabilitet i landet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.