Följ oss

Nyheter

Kina dumpade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Kina dumpade amerikanska värdepapper Uppgifter avseende Treasury International Capital (TIC) publicerades nyligen, och dessa uppgifter visar att Kina dumpade amerikanska värdepapper i december 2015

Kina dumpade amerikanska värdepapper Uppgifter avseende Treasury International Capital (TIC) publicerades nyligen, och dessa uppgifter visar att Kina dumpade amerikanska värdepapper i december 2015. Faktum är att Kinas innehav av amerikanska statsobligationer har fallit till den lägsta nivån sedan februari förra året. En förklaring till att Kina sålt av så pass stora mängder amerikanska statsobligationer skulle kunna vara att Kina vill öka sina reserver för att stödja sin egen valuta yuanen. Kinas utländska valutareserver har fallit snabbt de senaste tre månaderna och befinner sig på den lägsta nivån på tre år.

Kina, den största ägaren av amerikanska statsobligationer

TIC, vars uppgifter visar data om försäljningar och köp av amerikanska statspapper, tyder på att Kina även efter december månads stora utförsäljningar, var den största innehavaren av amerikanska statspapper med ett innehav om obligationer, statsskuldväxlar och certifikat till ett värde om 1 250 miljarder dollar vid årsskiftet. Värdet var emellertid betydligt lägre än de 1 268 miljarder som Kina ägde statspapper för den sista november 2015.

Den näst största innehavaren av amerikanska statspapper var Japan, med ett innehav om 1 123 miljarder dollar per den sista december. Denna siffra sjönk med 22,4 miljarder dollar jämfört med den sista november.

De belgiska innehaven rasade

Det är också viktigt att notera att Belgiens innehav av amerikanska statspapper minskade med cirka 21,9 miljarder dollar. De flesta är av den åsikten att det är Kina som har agerat här. Belgiska innehav har varit ett viktigt element på grund av extrem volatilitet. Detta är betydelsefullt eftersom det är allmänt spekulerats i att Kina genomför affärer i amerikanska statspapper som hålls i förvar i Belgien. Detta skulle innebära att de kinesiska innehaven av amerikanska statspapper kan ha minskat med så mycket som 40 miljarder dollar i december 2015 om Kina dumpade amerikanska värdepapper genom belgiska banker också.

Detaljer i rapporten

Enligt TIC-rapporten uppgick de utländska nettoutflöden av amerikanska statspapper till 114 miljarder dollar i december, varav 88,5 miljarder kan hänföras till försäljningar av värdepapper som genomförts av privata investerare. Resterande såldes av centralbanker och nationella placeringsfonder.

Kommer Kinas valutareserv fortsätter att minska?

Tidigare denna månad sade Albert Edwards, global strateg på Societe Generale, att Kinas valutareserv kommer att minska snabbt och att den endast kommer att räcka de närmaste månaderna. Efter att ha tagit hänsyn till Kinas innehav i amerikanska statspapper och hastigheten med vilken Kina har sålt av värdepapper i december tror investeringsbanken Janney Montgomery Scott att Kinas valutareserv kommer att räcka i ytterligare sex år

Guy Lebas, räntestrateg på Janney Montgomery Scott, sade även Kina kommer att behöva sälja dollar för att stödja sin egen valuta så är är takten i alla nödvändiga försäljning av tillgångar långt ifrån halsbrytande och istället ser anmärkningsvärt sansad. Hna påpekade också att Kina endast stod för en tredjedel av Asiens nettoutflöde på 18 miljarder dollar, Japans utflöde om 22 miljarder dollar var faktiskt större än Kinas.

Slutsats

Efter det att Kinas centralbank devalverat yuanen i augusti förra året, har den kinesiska valutan bevittnat en ökad press nedåt, vilket har lett till en massiv utförsäljning i kinesiska aktier av investerare. För att kontrollera kapitalutflödena måste de kinesiska myndigheterna kontinuerligt ingripa och är för närvarande säljer Kina av amerikanska statspapper för att förhindra att yuanen faller ytterligare.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.