Följ oss

Nyheter

Information angående Valour Terra (LUNA) SEK

Publicerad

den

Valour är emittent av värdepapperen Valour Terra (LUNA) SEK (ISIN: CH1114178804) som är upptagna till handel på NGM. NGM har ålagt handelsstopp i dessa värdepapper eftersom börsen, såvitt Valour känner till, gjort bedömningen att det inte längre fanns skäl att anta att en ordnad funktion av marknaden kan förväntas beträffande värdepapperen mot bakgrund av utvecklingen beträffande värdepapperen och den underliggande tillgången.

Valour är emittent av värdepapperen Valour Terra (LUNA) SEK (ISIN: CH1114178804) som är upptagna till handel på NGM. NGM har ålagt handelsstopp i dessa värdepapper eftersom börsen, såvitt Valour känner till, gjort bedömningen att det inte längre fanns skäl att anta att en ordnad funktion av marknaden kan förväntas beträffande värdepapperen mot bakgrund av utvecklingen beträffande värdepapperen och den underliggande tillgången.

Ett skäl för ett beslut att avbryta handeln kan till exempel vara att förhindra att ytterligare investerare tar positioner under rådande omständigheter. Tyvärr medför avbruten handel även konsekvenser för investerare som redan tagit positioner. Avstängd handel innebär att marknadsgaranten, Mangold Fondkommission, och andra marknadsaktörer saknar förmåga att bedriva handel med de aktuella värdepapperen.

Valour har fortlöpande kontakter med börsen såväl som market maker i syfte att driva en positiv förändring i den nuvarande situationen. Detta skulle dock kräva att bedömningen görs att en välordnad funktion av marknaden för dessa värdepapper kan förväntas. Valour har för närvarande ingen möjlighet att ge någon information om hur länge handelsstoppet kommer att pågå och/eller om det kommer att följas av återupptagen handel eller ett beslut att avnotera värdepapperen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.