Följ oss

Nyheter

Hur Vanguard kom att dominera fondmarknaden

Publicerad

den

En miljard dollar om dagen. Detta är det kapital som kommer in till Vanguards Funds sedan det amerikanska presidentvalet hösten 2016. Under perioden 2013 till och med 201 såg Vanguards Funds inflöden om 823 MUSD per dag, mer än 8,5 gånger så mycket som resten av fondbranschen. Hur Vanguard kom att dominera fondmarknaden är en lång historia som vi tittar på i denna artikel.

Med 4,2 biljoner dollar i förvaltat kapital har Vanguard överträffat sina jämlikar och gjort det på ett lugnt och uppriktigt sätt. För bara sju år sedan hade Vanguard endast 1 biljon dollar under förvaltning och det uppstod frågor om huruvida indexinvesteringar, centrala för Vanguards investeringsfilosofi, tillsammans med en lågkostnadsfondstruktur, skulle hålla. Dessa frågor har blivit avfärdade, eftersom Vanguards konkurrenter fortsätter att leta efter sätt att sänka avgifterna samtidigt som de ger konsekvent avkastning.

A stock pickers market

I januari varje år brukar det komma tidningsrubriker som säger att det är marknad för stockpicker. Det har kanske inte alltid varit faller säger Bill McNabb som varit VD för Vanguard sedan 2008. Aktiv förvaltning med tillhörande höga förvaltningskostnader är en utdöende konstform. McNabb och Vanguard visar på indexförvaltningens resultat under det senaste decenniet. McNabb försöker också dämpa förväntningarna på aktieavkastning de närmaste åren. Vanguard säger att investerare borde förvänta sig 5-7 procent från aktiemarknaden de kommande åren, lägre än de 6-8 procent de fått under det senaste decenniet.

Tre biljoner i passiva indexbaserade strategier

Idag investerar Vanguard cirka 3 biljoner dollar i passiva indexbaserade strategier och resten i aktivt förvaltade fonder som väljer mellan enskilda aktier och obligationer. Vanguard kan med sin storlek positionera sina fonder för att bli stora innehavare av några av de hetaste och mest omsatta aktierna i världen, som Amazon.com och Apple. Enligt Vanguards senaste proxyutlåtande äger Vanguard mer än fem respektive sex procent av de utestående aktierna i dessa företag.

Det är Indexfonden som ger tillväxten

Vanguard lever av sin indexfond, och växer med den. Bolagets grundare och tidigare VD, John Bogle, skapade redan 1976 indexfonden. Han kallade den för Vanguard 500. Denna fond som var en föregångare till dagens börshandlade fonder, spårade S&P 500. I dag äger denna aktiefond 510 aktier och har mer än 513 miljarder dollar under förvaltning.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.