Följ oss

Nyheter

Hur man handlar olja

Publicerad

den

Upptäck hur man handlar olja med vår steg-för-steg-guide – inklusive vad spotpriser och oljeterminer är, vad som påverkar oljepriset och hur du kan handla med denna råvara.

Upptäck hur man handlar olja med vår steg-för-steg-guide – inklusive vad spotpriser och oljeterminer är, vad som påverkar oljepriset och hur du kan handla med denna råvara.

Steg för att köpa och sälja råolja

Vad är oljehandel?

Oljehandel är köp och försäljning av olika typer av olja och oljerelaterade tillgångar i syfte att göra vinst. Eftersom olja är en begränsad resurs kan dess pris se massiva fluktuationer på grund av utbud och efterfrågan förändringar. Denna volatilitet gör den extremt populär bland handlare.

Du kan använda CFD:er för att handla på oljans spotpris, eller priserna på oljeterminer eller optionskontrakt, utan att behöva äga någon faktisk olja.

Det finns tre sätt att handla olja på:

Vad är oljespotpriset?

Oljespotpriser representerar kostnaden för att köpa eller sälja olja omedelbart, eller ”på plats” – istället för vid ett fastställt datum i framtiden. Medan terminspriserna återspeglar hur mycket marknaderna tror att oljan kommer att vara värd när framtiden löper ut, visar spotpriserna hur mycket den är värd just nu.

Vad är oljeterminer?

Oljeterminer är kontrakt där du går med på att byta ut en mängd olja till ett fastställt pris på ett visst datum. De handlas på börser och speglar efterfrågan på olika typer av olja. Oljeterminer är en vanlig metod för att köpa och sälja olja, och de gör att du kan handla med stigande och fallande priser.

Futures används av företag för att låsa in ett fördelaktigt pris på olja och säkra sig mot ogynnsamma prisrörelser. De är dock populära även bland spekulativa handlare eftersom det inte finns något behov av att ta emot fat olja – även om du måste uppfylla avtalet kan detta ske via en kontantavräkning.

De två mest populära typerna är Brent Crude och West Texas Intermediate (WTI), som handlas på Intercontinental Exchange (ICE) respektive New York Mercantile Exchange (NYMEX). De används som riktmärken för globala oljepriser, såväl som ekonomisk hälsa.

Vad är oljeoptioner?

En oljeoption liknar ett terminskontrakt men det finns ingen skyldighet att handla om du inte vill. De ger dig rätten att köpa eller sälja en mängd olja till ett fastställt pris på ett visst utgångsdatum, men du skulle inte vara skyldig att utnyttja din option.

Det finns två typer av alternativ: Köpoptioner och Säljoptioner. Om du trodde att marknadspriset på olja skulle stiga, kan du köpa en köpoption. Om du trodde att det skulle falla, skulle du köpa en put. Du kan också sälja köp- och säljoptioner om du vill ta de motsatta positionerna. Att sälja optioner kan generera intäkter på tysta marknader, eftersom du får deras värde utanför din handel. Men var försiktig – det här är din maximala vinst, och du kan förlora mycket mer om marknaden går emot dig.

Lär dig vad som påverkar oljepriset

Oljepriset påverkas i första hand av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. När det finns en efterfrågan på olja som överstiger dess utbud kommer oljepriset att stiga. Men om efterfrågan sjunker och utbudet översvämmar marknaden kommer oljepriset att falla.

Det finns ett stort antal faktorer som kan påverka utbudet och efterfrågan på olja, vi har tagit en titt på fyra av de vanligaste nedan.

Faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan på olja

OPEC:s inflytande

• Global ekonomisk utveckling

• Oljelagring

• Strävan efter alternativa energikällor

Länder inom Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) producerar en stor del av den globala oljeförsörjningen. Gruppen sätter produktionsnivåer för att möta den globala efterfrågan och kan påverka oljepriset genom att öka och minska produktionen.

Under Covid-19-pandemin 2020 kom OPEC och dess allierade överens om att sänka produktionstakten för att stabilisera priserna. Men en oenighet med Ryssland – ett land utanför OPEC men stor exportör – orsakade ett rent oljeprisfall.

Bestäm hur du vill handla olja

OljespotprisetOljeterminerOljeoptioner
Sätt att handlaCFD tradingCFD tradingCFD trading
Går det att blanka?JaJaJa
Kan jag spekulera i negativa oljepriser?Ja, om terminerna som används för att prissätta den underliggande marknaden är negativaJa, om priset på en oljetermin är negativt skulle priset på en CFD också vara negativtJa, om priset på en oljetermin är negativt skulle priset på en CFD också vara negativt
Kommer min position att upphöra?Nej, det finns inga fasta slutdatumJa, vid utgångsdatumetJa, vid utgångsdatumet

Olika sätt att handla med olja

• Handel med olja till spotpris

• Handel med oljeterminer

• Handel med oljeoptioner

Oljespotpriserna hos IG baseras på de två närmaste terminerna på den aktuella marknaden. Detta innebär att du kommer att dra nytta av kontinuerlig prissättning – vilket gör att du kan se diagram över hela marknadens historia, snarare än bara varaktigheten av en enskild termin – och inga fasta utgångsdatum.

IGs odaterade kontrakt är användbara för att ta kortare positioner och utföra teknisk analys över en längre tidsram.

När du har skapat ditt konto och loggat in kan du handla oljespotpriser genom att:

  1. Söka efter oljemarknaden du vill handla med – dvs ”Brent Crude”
  2. Välj ”spot” i den högra panelen
  3. Välj din handelsstorlek och öppna din första position

Skapa ditt oljehandelskonto

Fyll bara i IGs onlineformulär för att öppna ett konto – det finns ingen skyldighet att sätta in pengar förrän du vill göra en affär.

Skapa ett livekonto

Alternativt kan du öva på att handla först i IGs riskfria demokonto.

Hitta din möjlighet för oljehandel

Du kan handla en mängd olika oljemarknader med bland annat populära råoljor WTI och Brent Crude, samt ingen blybensin och eldningsolja.

Det bästa sättet att identifiera en möjlighet är att hålla ett öga på de senaste nyheterna och viktiga prisnivåer med hjälp av vårt utbud av verktyg och resurser:

Expertanalys

Få teknisk och fundamental analys direkt från IGs interna team

Handelsvarningar

Håll fingret på pulsen med unika pris- och ekonomiska datavarningar

Handelssignaler

Få handlingsförslag till ”köp” och ”sälj” baserat på analys

Tekniska indikatorer

Upptäck pristrender med hjälp av populära indikatorer som MACD- och Bollinger-band

Öppna din första oljeaffär

Nu när du vet hur du kommer att handla och vad du vill fokusera på, är det dags att öppna din första position.

Du måste välja om du vill köpa eller sälja marknaden – beroende på om du tror att oljan kommer att stiga eller falla i pris – och bestämma din positionsstorlek, vilket kommer att avgöra vilken marginal du betalar.

Det här är också ett bra tillfälle att tänka på hur du ska minska riskerna. IG erbjuder en rad lösningar för riskhantering, inklusive stop-losses och limit-close-order – dessa används för att stänga affärer på förutbestämda nivåer av förlust respektive vinst.

Är du redo att göra din första affär? Öppna ett konto nu

Övervaka och stäng din oljeposition

När du har öppnat din position kan du övervaka vinsten eller förlusten av din oljehandel i avsnittet ”positioner” på IGs plattform.

Medan din handel är öppen bör du fortsätta att utföra teknisk analys och identifiera viktiga vändpunkter på marknaden. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med alla nyheter eller data som kan flytta oljepriset.

När det är dags att stänga din position kan du antingen klicka på ”stäng” eller vända din ursprungliga handel.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.