Följ oss

Nyheter

Fundamentalt viktade index som komplement till en ETF

Publicerad

den

Fundamentalt viktade index som komplement till en ETF

David Koenig från Russell Investments visar på hur  erbjuda investerare ett sätt att diversifiera sina indexbaserade exponeringar. I denna video visar han hur fundamentalt viktade index som komplement till en ETF fungerar som ett användbart komplement till aktivt förvaltade fonder och marknads-cap viktade indexstrategier.

Index – viktade

Ett viktat index är ett index som beskriver den genomsnittliga utvecklingen för tex. alla aktier på en börs. De är ofta viktade medelvärden som gör att de större bolagen mätt i börsvärde påverkar mer än de små. Ett exempel på ett sådant här index är Stockholmsbörsens generalindex.

Index är en beräkning som beskriver hur ett värde har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt. Detta är väldigt användbart på aktiemarknaden.

Index för aktiemarknaden

Ett aktieindex visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal aktier över en specifik tidsperiod. Ett utav det mest använda aktieindexet i Sverige är OMX30, vilken mäter hur aktiekurserna förändrats, som grupp, för de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Hur beräknas aktieindex?

De flesta aktieindexen bygger på bolagens börsvärde, aktiekursen multiplicerat med antalet aktier, vilket innebär att ett bolag med högt börsvärde kommer att påverka indexet mer än bolaget med ett lägre börsvärde. Ett sådant index kallas värde-viktat, medan ett oviktat index påverkar lika mycket av alla bolag oavsett storlek.

Index för vad som helst

Index används i huvudsak för att få en helhetsbild över börsutvecklingen och på så sätt mäta hur ens egna innehav stått sig i förhållande till det. För att kunna jämföra en enskild eller ett flertal aktier, gäller det att indexet man jämför mot är relevant. Därför finns det en mängd olika specialindex, för både sektorer och marknader.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.