Följ oss

Nyheter

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

Publicerad

den

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

EURO STOXX 50 Index mäter utvecklingen för de bästa blue-chip aktier i euroområdet, en ekonomisk region som omfattar de länder som har infört euron som nationell valuta. Investerare som är intresserade av att få den här typen av exponering genom en EURO STOXX 50 börshandlad fond (ETF) har massor av bra alternativ att överväga. Det är dock viktigt att förstå att de flesta alternativ som finns i den kategorin hemvist i Irland, Luxemburg eller i ett annat europeiskt land. Av den anledningen är det inte alltid som dessa börshandlade fonder som är listade i USA passar sig för amerikanska investerare varför de ibland har en sämre likviditet än de ETFer som är domicila i USA.

I december 2015 fanns det endast ett företag, State Street, som erbjuder börshandlade fonder på EURO STOXX 50 som har sin hemvist i USA. Vi börjar därför listan med att beskriva dessa SPDRs, och fortsätter därefter med de övriga börshandlade fonderna i kategorin.

Vad är EURO STOXX 50 Index?

När sammanställningen av de företag vars aktier ingår i EURO STOXX 50 Index görs sammanställs de största företagen, mätt på deras free float i respektive land. De största 50 företag från urvalslistan som uppfyller minimilikviditetskraven väljs sedan ut för att ingå i indexet. Indexet revideras och rekonstitueras årligen i september, med specialfall regler för halvårsskiftet tillägg och upptag. Mäldkomponentema i indexet viktas enligt free float börsvärde, men inget företag kan ha en vikt som överstiger tio (10) procent. Indexet omviktas varje kvartal.

I december 2015 hade det franska olje- och gasbolaget Total den största vikten i detta index, 4,9 procent. Därefter följde Bayer på 4,4 %, Sanofi på 4,3 %, Anheuser-Busch InBev på 4,2 % och Daimler 3,6 %.

Geografiskt domineras detta index av Frankrike på 36,5 % och Tyskland med 31,9 %, följt av Spanien på 10,8 %, Italien på 7,7 % och Nederländerna med 7,6 %. Eftersom indexet endast omfattar företag som har sitt huvudkontor i länder i euroområdet finns det inte några företag från Sverige, Danmark eller Storbritannien representerade i EURO STOXX 50 Index.

Fördelningen leds av finansiella aktier med en vikt på 26,2 %, följt av industriaktier på 12,1 %, dagligvaruföretag på 11,4 %, hälso-och sjukvård på 11,2% och sällanköpsvaror på 10,8 %.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Den amerikanska finansföretaget State Street Global Advisors är utgivare av och förvaltare för de två börshandlade fonder i USA som replikerar EURO STOXX 50 Index. Det större och mer likvida alternativet är SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), som lanserades i oktober 2002. Denna ETF har tillgångar om cirka 4,2 miljarder USD under förvaltning och det omsätts cirka två miljoner andelar per dag.

Denna fond strävar efter att replikera utvecklingen av EURO STOXX 50 Index genom att investera i en portfölj som har samma investeringsprofil som i indexet. FEZ har en driftskostnadsprocent på 0,29 %.

Medan FEZ är prissatt i US dollar, är dess underliggande tillgångar i euro. Följaktligen kommer en investering i FEZ vilket medför att den som investerar i denna börshandlade fond kommer att utsätta sig för en valutarisk. Specifikt kommer fluktuationer i växelkursen mellan dollar och euro påverkar dollarvärdet av fondens underliggande tillgångar. En nedgång i värdet av euron mot dollarn motsvarar en nedgång i dollarvärdet av fondens tillgångar, vilket är en förlust för en dollarbaserade investerare. Å andra sidan, en dollarbaserade investerare gynnas när euron stärks och skjuter upp dollarvärdet på fondens tillgångar. Investerare som förutser en starkare dollar eller bara vill undvika valutarisken med euron helt och hållet bör överväga den valutasäkrade börshandlade fond som beskrivs härnäst.

SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF

State Street Global Advisors lanserade i juni 2015 SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) för att ge sina kunder en möjlighet att få en exponering mot Large Cap-euro aktier utan valutarisk. I stort sett är denna börshandlade fond konstruerad på samma sätt som FEZ, sin icke valuta hedgade motsvarighet, men den innehåller också en hedge kompontent som innebär att förvaltarna har en position i ett terminskontrakt som löper en månad framåt. Syftet med detta är att kompensera investerna för fondens exponering mot euron. Denna teknik skyddar investerare från förluster i samband med en euroförsvagning, men eliminerar också de potentiella vinsterna från en euroförstärkning.

Per december 2015 cirka sex månader efter lanseringen, var HFEZ en liten ETF, med en förvaltad volym på cirka 10 MUSD. Driftskostnadsprocenten ligger på 0,32 procent, endast tre punkter högre än sin icke-säkrade motsvarighet.

db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

db x-trackers EURO STOXX 50 ETF är en av de största börshandlade fonder som finns i Europa som spårar EURO STOXX 50 Index. Fonden lanserades i april 2007 av Deutsche Asset & Wealth Management Investment, ett dotterbolag till Deutsche Bank-koncernen i Tyskland. Det har sitt säte i Luxemburg och handlas i euro. Per december 2015 har db x-trackers EURO STOXX 50 ETF mer än 5,2 miljarder € i nettotillgångar fördelat över sina 50 mäldkomponentema.

Precis som sina amerikanska konkurrenter investerar denna ETF i en portfölj av aktier som matchar EURO STOXX 50 Index så nära som möjligt. Den har en exceptionellt låg förvaltningskostnad på endast 0,09 procent.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS är en annan solid börhandlad fond för investerare överväger en investering i EURO STOXX 50. Denna fond som lanserades i januari 2010 har sin legala hemvist på Irland och handlas i euro.

Per december 2015 har den nettotillgångar på nästan 1,7 miljarder € och en tre månaders genomsnittliga dagliga handelsvolym på mer än 10 000 andelar, vilket gör den till den mest omsatta av europiska ETFer. Den har en mycket låg förvaltningskostnad på 0,1 procent.

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF är förvaltad av Amundi Asset Management, ett majoritetsägt dotterbolag till den europeiska bankjätten Crédit Agricole Group. Fonden inledde sin verksamhet i september 2008. Det har sitt säte i Frankrike och i euro. Per december 2015 har denna börshandlade fond nettotillgångar på nästan 1,5 miljarder €. Förvaltningskostnaden ligger på 0,15 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.