Följ oss

Nyheter

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

Publicerad

den

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

EURO STOXX 50 Index mäter utvecklingen för de bästa blue-chip aktier i euroområdet, en ekonomisk region som omfattar de länder som har infört euron som nationell valuta. Investerare som är intresserade av att få den här typen av exponering genom en EURO STOXX 50 börshandlad fond (ETF) har massor av bra alternativ att överväga. Det är dock viktigt att förstå att de flesta alternativ som finns i den kategorin hemvist i Irland, Luxemburg eller i ett annat europeiskt land. Av den anledningen är det inte alltid som dessa börshandlade fonder som är listade i USA passar sig för amerikanska investerare varför de ibland har en sämre likviditet än de ETFer som är domicila i USA.

I december 2015 fanns det endast ett företag, State Street, som erbjuder börshandlade fonder på EURO STOXX 50 som har sin hemvist i USA. Vi börjar därför listan med att beskriva dessa SPDRs, och fortsätter därefter med de övriga börshandlade fonderna i kategorin.

Vad är EURO STOXX 50 Index?

När sammanställningen av de företag vars aktier ingår i EURO STOXX 50 Index görs sammanställs de största företagen, mätt på deras free float i respektive land. De största 50 företag från urvalslistan som uppfyller minimilikviditetskraven väljs sedan ut för att ingå i indexet. Indexet revideras och rekonstitueras årligen i september, med specialfall regler för halvårsskiftet tillägg och upptag. Mäldkomponentema i indexet viktas enligt free float börsvärde, men inget företag kan ha en vikt som överstiger tio (10) procent. Indexet omviktas varje kvartal.

I december 2015 hade det franska olje- och gasbolaget Total den största vikten i detta index, 4,9 procent. Därefter följde Bayer på 4,4 %, Sanofi på 4,3 %, Anheuser-Busch InBev på 4,2 % och Daimler 3,6 %.

Geografiskt domineras detta index av Frankrike på 36,5 % och Tyskland med 31,9 %, följt av Spanien på 10,8 %, Italien på 7,7 % och Nederländerna med 7,6 %. Eftersom indexet endast omfattar företag som har sitt huvudkontor i länder i euroområdet finns det inte några företag från Sverige, Danmark eller Storbritannien representerade i EURO STOXX 50 Index.

Fördelningen leds av finansiella aktier med en vikt på 26,2 %, följt av industriaktier på 12,1 %, dagligvaruföretag på 11,4 %, hälso-och sjukvård på 11,2% och sällanköpsvaror på 10,8 %.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Den amerikanska finansföretaget State Street Global Advisors är utgivare av och förvaltare för de två börshandlade fonder i USA som replikerar EURO STOXX 50 Index. Det större och mer likvida alternativet är SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), som lanserades i oktober 2002. Denna ETF har tillgångar om cirka 4,2 miljarder USD under förvaltning och det omsätts cirka två miljoner andelar per dag.

Denna fond strävar efter att replikera utvecklingen av EURO STOXX 50 Index genom att investera i en portfölj som har samma investeringsprofil som i indexet. FEZ har en driftskostnadsprocent på 0,29 %.

Medan FEZ är prissatt i US dollar, är dess underliggande tillgångar i euro. Följaktligen kommer en investering i FEZ vilket medför att den som investerar i denna börshandlade fond kommer att utsätta sig för en valutarisk. Specifikt kommer fluktuationer i växelkursen mellan dollar och euro påverkar dollarvärdet av fondens underliggande tillgångar. En nedgång i värdet av euron mot dollarn motsvarar en nedgång i dollarvärdet av fondens tillgångar, vilket är en förlust för en dollarbaserade investerare. Å andra sidan, en dollarbaserade investerare gynnas när euron stärks och skjuter upp dollarvärdet på fondens tillgångar. Investerare som förutser en starkare dollar eller bara vill undvika valutarisken med euron helt och hållet bör överväga den valutasäkrade börshandlade fond som beskrivs härnäst.

SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF

State Street Global Advisors lanserade i juni 2015 SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) för att ge sina kunder en möjlighet att få en exponering mot Large Cap-euro aktier utan valutarisk. I stort sett är denna börshandlade fond konstruerad på samma sätt som FEZ, sin icke valuta hedgade motsvarighet, men den innehåller också en hedge kompontent som innebär att förvaltarna har en position i ett terminskontrakt som löper en månad framåt. Syftet med detta är att kompensera investerna för fondens exponering mot euron. Denna teknik skyddar investerare från förluster i samband med en euroförsvagning, men eliminerar också de potentiella vinsterna från en euroförstärkning.

Per december 2015 cirka sex månader efter lanseringen, var HFEZ en liten ETF, med en förvaltad volym på cirka 10 MUSD. Driftskostnadsprocenten ligger på 0,32 procent, endast tre punkter högre än sin icke-säkrade motsvarighet.

db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

db x-trackers EURO STOXX 50 ETF är en av de största börshandlade fonder som finns i Europa som spårar EURO STOXX 50 Index. Fonden lanserades i april 2007 av Deutsche Asset & Wealth Management Investment, ett dotterbolag till Deutsche Bank-koncernen i Tyskland. Det har sitt säte i Luxemburg och handlas i euro. Per december 2015 har db x-trackers EURO STOXX 50 ETF mer än 5,2 miljarder € i nettotillgångar fördelat över sina 50 mäldkomponentema.

Precis som sina amerikanska konkurrenter investerar denna ETF i en portfölj av aktier som matchar EURO STOXX 50 Index så nära som möjligt. Den har en exceptionellt låg förvaltningskostnad på endast 0,09 procent.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS är en annan solid börhandlad fond för investerare överväger en investering i EURO STOXX 50. Denna fond som lanserades i januari 2010 har sin legala hemvist på Irland och handlas i euro.

Per december 2015 har den nettotillgångar på nästan 1,7 miljarder € och en tre månaders genomsnittliga dagliga handelsvolym på mer än 10 000 andelar, vilket gör den till den mest omsatta av europiska ETFer. Den har en mycket låg förvaltningskostnad på 0,1 procent.

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF är förvaltad av Amundi Asset Management, ett majoritetsägt dotterbolag till den europeiska bankjätten Crédit Agricole Group. Fonden inledde sin verksamhet i september 2008. Det har sitt säte i Frankrike och i euro. Per december 2015 har denna börshandlade fond nettotillgångar på nästan 1,5 miljarder €. Förvaltningskostnaden ligger på 0,15 procent.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Cryptoassets of the Month: May 2023

Publicerad

den

Cryptoassets of the Month: May 2023 Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 1 – 30-Day Performance: Cryptoassets of the Month vs. Traditional Asset Classes

Data Source: 21Shares, CoinGecko, and Yahoo Finance, from 30-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

Ethereum (ETH)

Ethereum traded down 0.57% over the past month. On May 15, Lido V2 went live, enabling users to withdraw their stETH (staked Ether). As of May 31, Lido has processed over 460k stETH withdrawals without voluntarily exiting a single validator. The protocol achieved this by implementing a buffer that accumulates ETH via daily deposits, partial withdrawals, and rewards. On the scaling front, Aztec revealed its “hybrid zk-rollup,” which will enable private smart contract execution, allowing users to protect their data and on-chain activity with programmable anonymity. Finally, Ethereum’s beacon chain suffered a technical issue that caused the network to stop finalizing blocks briefly.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin traded down 7.21% over the past month. On May 17, Tether announced it would use 15% of its monthly net operating profits (i.e., the realized gains from T-bills and similar investments) to buy Bitcoin. The move aims to diversify Tether’s reserve surplus. In addition, it could have a considerable effect on BTC’s structural supply and demand dynamics, as it can offset a significant portion of the selling pressure we can expect from the 41k BTC that the U.S. government intends to sell this year. On another front, transaction fees on the Bitcoin network rose five-fold from $23.5 million in April to $124 million in May, primarily driven by Ordinals and BRC-20 tokens.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) traded down 15.08% over the past month as activity in the decentralized virtual world waned significantly. About 2,740 unique wallet addresses interacted with Decentraland throughout May, down ~26% from April. In other news, on May 18, Decentraland DAO introduced “Decentraland Studios,” a platform to connect creators who want to build experiences on the platform but lack the technical skills to do it. This move is part of a broader trend in crypto attempting to lower the barrier of entry for new developers and creators.

Stacks (STX)

Stack’s native token STX traded down 16.47% over the past month. On May 23, ALEX – the most prominent decentralized exchange (DEX) on the Stacks network – introduced permissionless listings for BRC-20 tokens. Despite the combined market cap of BRC-20 tokens reaching close to $500 million, they mainly consist of “meme coins” because Bitcoin does not natively support smart contracts, nor is it designed for fast performance. Thus, Bitcoin needs Layer 2s like Stacks to be usable at scale and open the segway for new use cases. Regarding ecosystem traction, the Stacks networks reached 65,000 deployed smart contracts on May 25.

Avalanche (AVAX)

Avalanche’s native token AVAX traded down 17.85% over the past month despite exciting ecosystem developments. On May 24, Ava Labs announced AvaCloud, a launchpad that allows businesses to deploy custom, fully managed blockchains using an intuitive no-code portal. In addition, the AvaCloud product suite includes managed validators with automated installation for enhanced security, comprehensive data tools, and chain interoperability between all blockchains on the Avalanche network. If successful, the release could mark a paradigm shift in enterprise adoption by removing the complexity of building a public or private blockchain.

Algorand (ALGO)

Algorand’s native token ALGO traded down 18.34% over the past month, underperforming the broader market. The Algorand Foundation recently released AlgoKit, an application that handles the developer environment setup, project generation, and deployment. AlgoKit aims to lower the barrier of entry for developers entering the ecosystem. In this regard, attracting new talent is an area Algorand has struggled with – the blockchain had only 38 full-time developers as of April 2023, according to Electric Capital. The network’s inability to attract new talent may be worrisome as developer engagement is an early and leading indicator of value creation.

Fantom (FTM)

Fantom’s native token FTM traded down 26.28% over the past month. On May 8, the Fantom Hackathon Q2 2023 opened for submissions with a prize pool of over $300k for innovative dApps built on the blockchain. On May 17, the Fantom Foundation released Fantom Academy, a series of lessons for developers, including Solidity basics, token standards, and more. Finally, regarding ecosystem traction, Fantom became available on The Graph, allowing developers to leverage subgraphs to load data on the Fantom blockchain securely and reliably into their dApps.

Strategies of the Month: March 2023

Every month, our research team will also present the best-performing strategies of the month in our product suite. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 2: 30-Day Performance: Strategies of the Month vs. Traditional Asset Classes Data

Source: 21Shares Index Management Console and Yahoo Finance, from 28-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

SBTC

The 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) rose 5.72% over the past month. SBTC seeks to provide a -1x return to the performance of Bitcoin for a single day. Despite its strong fundamentals, BTC’s implied annual volatility has consistently been above 70% and has experienced drawdowns from its all-time high of more than 80%. By comparison, the annual volatility of the S&P 500 sits around 20%. As a result, sophisticated investors with stringent risk-management practices may benefit from tactical short-term inverse exposure to BTC.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn

Publicerad

den

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

Morris lyfter fram en stark resultatsäsong, med energiinfrastrukturföretag som överträffar förväntningarna och höjer vägledningen. Midstream-bolags stabila kassaflöden och solida utförande bidrog till deras motståndskraft och positiva utdelningstrender, vilket väckte intresse från allmänna investerare.

Hon pratar också om det senaste meddelandet om oljeproduktionsnedskärningar från Opec+, som hon tror kanske inte har en omedelbar inverkan på midstream, men som i slutändan kan visa sig gynnsam för sektorn.

Handla JMLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Senatens godkända kärnenergiproposition ger bränsle i uranindustrin

Publicerad

den

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Som svar på antagandet av kärnkraftslagstiftningen har aktiekurserna för uranprospekterings-, utvinnings- och bearbetningsföretag stigit kraftigt.

Global X Uranium ETF (URA), en amerikansk ETF, har även skjutit i höjden med 10 procent under de senaste tre handelssessionerna, eftersom den amerikanska regeringen har för avsikt att öka investeringarna i branschen under de kommande åren.

Vad hände: Den 1 juni antog Senatens kommitté för miljö och offentliga arbeten (EPW) den bipartisan ADVANCE Act, en kärnenergiproposition avsedd att positionera USA som en global ledare inom kärnteknik och energi.

Lagstiftningen, som infördes av Senator Shelley Moore Capito (R-WV), ordförande Tom Carper (D-DE), Senator Sheldon Whitehouse (D-RI), syftar till att uppmuntra utveckling och användning av ny kärnteknik.

Varför det är viktigt: ADVANCE Act har potential att främja marknadstillväxt och prestanda inom kärnenergisektorn, eftersom den ger Nuclear Regulatory Commission (NRC) de verktyg och resurser som krävs för att underlätta en säker och konkurrenskraftig utveckling av kärnteknik i Förenta staterna.

Det kommer att minska regleringskostnaderna, stimulera nästa generations reaktorer och effektivisera tillståndsförfarandet för kärnkraftsanläggningar på brunfältsanläggningar.

Capito konstaterade, ”Från både nationell säkerhet och energioberoende synvinkel har USA allt att vinna genom att bli världsledande inom kärnenergi, och idag tog vi ett viktigt steg mot att uppnå det målet.”

Handla NUKL ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla URNU ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära