Följ oss

Nyheter

FBTC ETP ett certifikat som spårar Bitcoin

Publicerad

den

The Fidelity Physical Bitcoin ETP (FBTC ETP) är en börshandlad produkt (ETP) som syftar till att spåra priset på Bitcoin. FBTC stöds till 100 % fysiskt av Bitcoin som hålls i förvar tillhandahålls av Fidelity Digital Assets och handlar på europeiska börser. Produkten är utgiven av Fidelity Exchange Traded Products GmbH.

The Fidelity Physical Bitcoin ETP (FBTC ETP) är en börshandlad produkt (ETP) som syftar till att spåra priset på Bitcoin. FBTC stöds till 100 % fysiskt av Bitcoin som hålls i förvar tillhandahålls av Fidelity Digital Assets och handlar på europeiska börser. Produkten är utgiven av Fidelity Exchange Traded Products GmbH.

ETPen är 100 % säkerställd, det vill säga fysiskt uppbackad av Bitcoins i förvar. Alla Bitcoins som tas emot av Emittenten för prenumerationen av Auktoriserade Deltagare (”AP”) överförs som säkerhet till en ”Depositary Wallet”, som drivs av Fidelity Digital Asset Services, LLC.

Fidelity Physical Bitcoin ETP är en relativt billig satsning på Bitcoinpriset, detta certifikat kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,75 procent.

Om FBTC ETP

Produkten är en skuldförbindelse med fullständig säkerhet genom bitcoins som förvaras i en virtuell plånbok. Obligationen emitteras i innehavarandelar, ger ingen ränta och har inget fast förfallodatum. Produkten regleras av tysk lagstiftning.

Mål

Fidelity Physical Bitcoin ETP är en börshandlad produkt som syftar till att ge investerare exponering mot kryptovalutan bitcoin och vars resultat är direkt kopplat till priset på bitcoin.

Produkten är till 100 % säkrad av bitcoininnehav som förvaras och alla bitcoins som erhålls av emittenten för teckning av en auktoriserad aktör överförs som säkerhet till en virtuell plånbok (”virtuell plånbok”), som drivs av Fidelity Digital Asset Services, LLC. Law Debenture Trust Corporation p.l.c. har utsetts till säkerhetsförvaltare för att inneha säkerhetsintresse i bitcoin som satts in som säkerhet för investerarnas räkning.

Varje enhet motsvarar ett berättigande (”kryptovalutaberättigande”) till 0,0001 bitcoin. Sådant kryptovalutaberättigande minskar med 0,75 % årligen, beräknat dagligen från berättigandet under hela innehavsperioden.

Investerare kan köpa denna produkt via auktoriserade aktörer eller direkt på sekundärmarknaden. Köp på sekundärmarknaden görs i allmänhet i fiatvaluta. Köp via en auktoriserad aktör kan göras i fiatvaluta eller någon annan typ av ersättning som accepteras av respektive aktör.

Vid vissa händelser kan emittenten säga upp och lösa in produkten i förtid i bitcoins eller, om en investerare hindras från att ta emot eller acceptera bitcoins av rättsliga skäl, i euro. Dessa händelser förklaras närmare i produktens villkor och bestämmelser. Investerare måste vara medvetna om att eventuell avkastning som investeraren får i händelse av en sådan förtida inlösen kan skilja sig från en inlösen som behandlas efter investerarens gottfinnande (enligt beskrivningen nedan) och kan vara betydligt mindre än det belopp som investeraren investerade vid köptillfället, inklusive risken för en total förlust.

Vidare bär investerare risken för att emittentens uppsägning kan ske vid en tidpunkt som är ogynnsam för dem och att de kanske bara kan återinvestera det uppsagda beloppet till sämre villkor.

Förutom försäljningen av produkten på sekundärmarknaden kan produkten även sägas upp och lösas in helt eller delvis hos emittenten eller en auktoriserad aktör när som helst och med förbehåll för särskilda villkor. Investerarens fordran (utbetalningsbelopp) motsvarar kryptovalutaberättigandet på datumet för utövandet av rätten att lösa in produkten minus inlösenkostnader enligt vad som anges nedan.

Emittenten överför denna fordran till en digital plånbok som anges av investeraren i ett inlösenformulär som tillhandahålls av emittenten. Om en investerare av rättsliga skäl hindras från att ta emot eller acceptera bitcoins kan investeraren begära inlösen i euro som ett alternativ till inlösen i bitcoins. Investeraren får ett belopp i euro som motsvarar det belopp som erhålls från försäljningen av underliggande bitcoin.

Handla FBTC ETP

The Fidelity Physical Bitcoin ETP (FBTC ETP) är en börshandlad produkt (ETP) som handlas på flera olika börser, till exempel SIX och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XetraEURFBTC
SIXUSDFBTC
SIXCHFFBTCCHF

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

European Green Deal om mer än klimatförändringar

Publicerad

den

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

Bailey ger lite bakgrund om produkten, som tagits fram i samarbete med Societe Generale och som fokuserar på EU:s ambitiösa Green Deal-initiativ, som syftar till att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Denna ETF utnyttjar fyra nyckelpolitiska områden: ren energi, hållbara transporter, renovering av byggnader och cirkulär ekonomi.

Bailey betonar att ETFen är europeisk fokuserad, men den inkluderar företag från Storbritannien och länder utanför EU som Norge och Schweiz. Han tror att till skillnad från tidigare energiövergångar kommer den globala strävan mot utsläpp av koldioxid att ledas av politiken med det europeiska gröna avtalet som ett utmärkt exempel.

Trots potentiella politiska risker förblir Bailey optimistisk om ETF:s framtid och säger att den europeiska gröna avtalet handlar om mer än klimatförändringar men också är insvept i EU:s geopolitiska ambitioner.

Handla ASWA ETF

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ökningen av cybersäkerhet i försvarsutgifter

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder. NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i cybersäkerhet i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder.

NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Detta engagemang för att modernisera försvarsstyrkorna, som inkluderar framsteg som obemannade fordon, drönare och cyberförsvarsteknik, har skapat en övertygande investeringsmöjlighet. Noterbart är att NATO Future Defence ETF utmärker sig genom att vara den första i sitt slag, vilket återspeglar det utvecklande landskapet för försvarsutgifter. För närvarande uppfyller endast 11 av de 31 NATO-medlemsländerna utgiftsmålet på 2 procent, men prognoser tyder på att 19 kommer att nå denna tröskel under det kommande året.

Inkluderandet av nya NATO-medlemmar som Finland och Sverige, drivet av deras unika geopolitiska situation, bidrar till den totala ökningen av försvarsutgifterna. Betydande mottagare av denna ökning av cybersäkerhet i försvarsutgifter inkluderar framstående amerikanska försvarsentreprenörer och europeiska företag som Saab.

NATO Future Defense ETF riktar sig dessutom strategiskt mot cyberförsvarsföretag, med insikt om den växande betydelsen av cybersäkerhet inom försvarssektorn. För investerare som vill dra nytta av dessa trender erbjuder denna ETF en attraktiv väg. Att äga en diversifierad portfölj av relevanta företag inom försvarssektorn genom en ETF kan ge exponering för nya möjligheter utan att behöva investera i enskilda aktier. NATO Future Defence ETF är i detta avseende positionerad för att utnyttja försvarsindustrins utvecklande dynamik.

Handla ASWC ETF

Future of Defense UCITS ETF (ASWC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFQ8 ETF investerar i globala företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF har tillgångar på 223 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index. iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index spårar de 40 mest likvida företagsobligationer i euro denominerade av icke-finansiella företag.

Handla EFQ8 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFQ8
Stuttgart Stock ExchangeEUREFQ8
XETRAEUREFQ8

Fortsätt läsa

Populära