Följ oss

Nyheter

Färdigpaketerat? ETF-i-ETF alternativ

Publicerad

den

Färdigpaketerat? ETF-i-ETF alternativ

Färdigpaketerat? ETF-i-ETF alternativ. Fond-i-fond strukturen har vuxit kraftigt i Sverige och allt fler privatinvesterare köper denna fondtyp. En förklaring till ökningen är att de tidigare PPM-rådgivarna omstrukturerat till fond-i-fond strukturen för att efterleva de nya reglerna gällande massbyten i PPM-systemet. Kritik som lyfts fram mot strukturen är dyra avgifter och i vissa fall dubbla avgifter som i fallet med PPM-rådgivarna. Strukturen i sig är inte dålig om den används på rätt sätt. Positiva undantag finns alltid.

ETF-leverantörer runt om i världen har tagit fasta på denna nya trend och har i år lanserat flera olika billiga ETF-i-ETF:er med olika inriktningar. Tanken är att skapa ett instrument som kan vara ett långsiktigt innehav i en portfölj. I detta inlägg tänkte jag presentera delar av detta ETF-utbud. Själv är jag en anhängare av den s.k. ”multi-asset” inriktningen som betyder att man har exponering mot samtliga tillgångsslag, dvs. aktier, räntor, valutor, fastigheter, råvaror och alternativa investeringar.

PERM ETF

Exempel på ETF:er med denna inriktning är Global X Permanent ETF (ticker PERM). PERM är den bästa ETF:en i mitt urval med en uppgång på strax över 1% under den senaste veckan. PERM har en förvaltningsavgift på låga 0,49% per år. PERM strävar efter att vara väldiversifierad och har följande beståndsdelar; amerikanska och internationella aktier (25%), amerikanska statsobligationer / långa räntor (25%), amerikanska statsskuldväxlar / korta räntor (25%) och råvaror i form av guld och silver (25%). PERM investerar i alla ETF-leverantörers ETF:er inte bara i sina egna. iShares och State Street Global Advisors (SPDR) investerar i en stor utsträckning i sina egna ETF:er. Båda dessa leverantörer har dock ett fullständigt ETF-utbud som gör detta möjligt.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (ticker GYLD) är en annan ”multi-asset” ETF. Denna ETF följer indexet Dow Jones Global Composite Yield Index. Förvaltningsavgiften uppgår till 0,75% per år. Denna ETF består av följande beståndsdelar; globala alternativa (20%), globala aktier (20%), globala statsobligationer (20%), globala företagsobligationer (20%) och globala fastigheter (20%). Direktavkastningen för denna ETF ligger enligt leverantören på över 7%. För övriga ETF-alternativ, se tabell nedan.

ETF-alternativ

[table id=388 /]

Källa: Factset, 5 juni 2012, all avkastning i SEK, risk avser standardavvikelse 36 månader, (-/0 information saknas)

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.